[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe=('national costumes') results in 13 hits


[Previous]

11. Turun Naislaulajat i Lahtis.Körledaren Lempi Ahlström och några av körmedlemmar, bl. a.Alma Ketola och Hilkka Paatonen
12. Tre medlemmar av Turun Naislaulajat står med fanan ute på ett torg.I Lahtis?
13. Turun Naislaulajat på sångfesten i Halikko 3.7.1946.Bl. a. körledaren Lempi Ahlström och Elli Veso finns me di bilden. (1946)