[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='organ' results in 17 hits


[Previous]

11. orgel, Tuna kyrka, Olandshö, Upland (1894)
12. orgel, Tuna kyrka, Olandshö, Upland (1894)
13. medetida orgel fr St.Petri kyrka i Malmö (Malmö museum, Sverige) aerofon
14. Nydala kyrka, orgel och läktare, Sverige aerofon
15. orgel, Exeter Cathedral, England
16. Beckerath- orgel, Hauptkirche St Petri zu Hamburg, Förbundsrepubliken Tyskland.Byggd 1955, 60 register, 4 manualer, ca 4600 pipor. aerofon
17. Chorus Cathedralis Aboensis under ledning av Jouko Hytönen.Gruppbild från Åbo Domkyrka [54] personer (1980-talet)