[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='piano' results in 136 hits


[Previous]

21. Lind, Jenny, helfigur vid pianot (målning.: L.Asher).
22. Marteau, Henri.Svensk violinist, dirigent och tonsättare av fransk härkomst (1874-1934), sittande med violin.
23. Schubert, Franz, halvfigur, spelande piano, teckning.
24. Schwartz, Boris och Joseph, halvfigur, gosse med violin och man vid piano. (senast 1922)
25. taffelpiano nr 235/ år 1855 av instrumentbyggare Erik Gustaf Granholm Hfors.Ägare I Forsman
26. taffelpiano, "Royal", (Sm 418) av instrumentbyggare Erik Gustaf Granholm (1977)
27. taffelpiano, "Royal", (Sm 418) av instrumentbyggare Erik Gustaf Granholm (1977)
28. taffelpiano, "Royal",(Sm 418) av instrumentbyggare Erik Gustaf Granholm (1977)
29. taffelpiano, "Royal", (Sm 418) av instrumentbyggare Erik Gustaf Granholm (1977)
30. taffelpiano, "Royal", (Sm 418) av instrumentbyggare Erik Gustaf Granholm (1977)

[Next]