[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Findoc: söktermen indexes='repatriation' gav 152 träffar


 
1. Siirtolaisasiain neuvottelukunnan mietintö VII, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Siirtolaisasiain neuvottelukunnan mietintö VII : paluumuutto = Betänkande VII avgivet av delegationen för emigrantärenden : återflyttning / - ( Komiteanmietintö = Kommitte'betänkande ; No.14), 53 p.. - Helsinki : Valtioneuvosto = Statsrådet = Goverment; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral = Goverment printing centre, 1982. - ISSN 0356-9470

ISBN 951 46 5706 3

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Tutkielma keskittyy paluumuuton tarkasteluun.Ensiksi luodaan katsaus paluumuuton kehitykseen ja tarkastellaan paluumuuton merkitystä yksilön ja yhteiskunnan kannalta ja paluumuuttoon liittyviä ongelmia.Mietinnön pääosassa tarkastellaan paluumuuttoa koskevia toimenpiteitä -nykytilannetta, ongelmia ja toimenpide-ehdotuksia.

INDEX WORDS:
* migration = migration = siirtolaisuus
* återflyttning = repatriation = paluumuutto

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
2. Siirtolaisasiain neuvottelukunnan mietintö IV , 1976
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Siirtolaisasiain neuvottelukunnan mietintö IV : toimenpide-ehdotuksia / - ( Komiteanmietintö = Kommitte'betänkande ; No.81), 77 p.. - Helsinki : Statsrådet = Valtioneuvosto; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral = State printing centre, 1976. - ISSN 0356-9470

ISBN 951 46 2165 4

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Mietintöön sisältyy lähes 40 eri ehdotusta joilla pyritään mm. parantamaan mmaastamuuttoa harkitsevien mahdollisuuksia löytää sopiva kotimainen vaihtoehto, helpottamaan paluumuuttajien tietojen saantia Suomen olosuhteista ja uudelleen sopeutumista kotimaan yhteiskuntaan sekä edistämään ulkosuomalaisten kulttuuritoimintaa.

INDEX WORDS:
* migration = migration = siirtolaisuus
* återflyttning = repatriation = paluumuutto
* utlandsfinländare = Finns living abroad = ulkosuomalaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
3. Siirtolaisuusasiain neuvottelukunnan mietintö X , 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Siirtolaisuusasiain neuvottelukunnan mietintö X : paluumuuton esteet = Betänkande X avgivet av delegationen för migrationsärenden : hinder för återvandringen / - (Komiteanmietintö = Kommittebetänkande ; No.43), 112 p.. - Helsinki : Työvoimaministeriö = Arbetskraftsministeriet = Ministry of labour; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral= State printing centre, 1986. - ISSN 0356-9470

ISBN 951 46 7909 1

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Siirtolaisuusasiain neuvottelukunta tarkastelee mietinnössään paluumuuttaja- käsitettä ja kuvailee lyhyesti paluumuuttopolitiikkaan liittyvät periaatteet sekä muita paluumuuttoon koskevia tekijöitä samoin kuin paluumuuton kehitystä ja siihen vaikuttavia tekijöitä 1980-luvulla.

INDEX WORDS:
* återflyttning = repatriation = paluumuutto
* migration = migration = siirtolaisuus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
4. Hannum, Hurst : The right to leave and return in international law and practice, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The right to leave and return in international law and practice / Hannum, Hurst - (International studies in human rights), 189 p.. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1987.

ISBN 90 247 3445 2

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The author makes a thorough study of the right to leave and to return.The balance between respect for the fundamental rights of the individual and the concerns of the community in which she lives is studied as well as questions about migration, population policies, immigration, tourism, employment, refugees and asylum-seekers.

INDEX WORDS:
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* rätt att lämna sitt land = right to leave one's country = oikeus lähteä maastaan
* rätt att återvända till sitt land = right to return to one's country = oikeus palata maahansa
* asyl = asylum = turvapaikka
* kollektiva rättigheter = collective rights = kollektiiviset oikeudet
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* migration = migration = siirtolaisuus
* pass = passport = passi
* återflyttning = repatriation = paluumuutto
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 0

NOTE (GENERAL): ICCPR-12-40; UDHR; ADRD; ICESCR ; ECHR; ESC; Convention on the eelimination of all forms of racial discrimination (CERD);AMR USED FOR American Convention on Human Rights

 
5. Rosas, Allan : The legal status of prisoners of war , 1976
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The legal status of prisoners of war : a study in international humanitarian law applicable in armed conflicts / Rosas, Allan - (Dissertiones humanarum litterarum ; No.9), 523 p.. - Helsinki : Suomalainen Tiedeakatemia (D), 1976. - ISSN 0355-113X

ISBN 951 4102886

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The study is an effort to elucidate the legal status of prisoners of war against the background of the broader perspectives of the social (economic, political,military, etc.) context of international law.Important subjects are the historical development of this concept and the relationship between the law regulating the use of force and certain other branches of international law such as the law concerning the right to resort to force and the law concerning the protection of human rights.

INDEX WORDS:
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema
* tortyr = torture = kidutus
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* befrielserörelser = liberation movements = vapautusliikkeet
* återflyttning = repatriation = paluumuutto

NOTE (THESIS): (Dr.iur.) - Finnish-language University of Turku, 19770115 (T), reviewed in Lakimies 1977 (75)

NOTE (GENERAL): UN charter; Geneva conventions; Hague conventions;

 
6. Bothe, Michael : New rules for victims of armed conflicts , 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

New rules for victims of armed conflicts : commentary on the two 1977 protocols additional to the Geneva conventions of 1949 / Bothe, Michael ; Partsch, Karl-Josef ; Solf, Waldemar A., 746 p.. - The Hague : Martinus Nijhoff publ., 1982.

ISBN 90 247 2537 2

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The book is a commentary on the two protocols additional to the Geneva Conventions regarding the protection of victims of armed conflicts.It may be seen as a guide to the two protocols mainly based on the drafting history as the authors experienced it.The volume also contains an account for the relevant literature.

INDEX WORDS:
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* offer = victims = uhrit
* krigföring = warfare = sodankäynti
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* återflyttning = repatriation = paluumuutto
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* statslösa personer = stateless persons = valtiottomat henkilöt
* utlämning = extradition = karkotus
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus

NOTE (GENERAL): Geneva conventions; Additional Protocols to the Geneva Conventions;

 
7. Part III, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Part III : The search for appropriate responces for the refugee problem /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Refugees and international relations / Loescher, G.; Monahan, L. (eds.), p. 217-410. - New York : Oxford U. P., 1989.

ISBN 0198275641

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Part three consists of the following chapters:. 11. Jaques Quenod: Refugees: development or relief ?. 12. Guy Goodwin-Gill: Voluntary repatriation: legal and policy issues. 13. Fred Gung and Barry Stein: Prospects for and promotion of spontaneous repatriation. 14. Robert L.Bach: Third coutry resettlement. 15. Dennis Gallagher, Susan Forbes Martin, Patricia Weiss-Fagan: Temporary safe heaven: the need for North Amercan- European responses. 16.Leon Gordeuken: Early warning of refugee incidents: potentials and obstances. 17. Gervase Coles: Approaching the refugee problem today.

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* återflyttning = repatriation = paluumuutto

 
8. Andersen, Niels.Chr. (et.al.) : Flygtninge : et tvaerfagligt undervisningsmateriale for gymnasiet og HF m.v., 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Flygtninge : et tvaerfagligt undervisningsmateriale for gymnasiet og HF m.v. / Andersen, Niels.Chr. (et.al.), 284 p.. - Köbenhavn : Dansk flygtningehjaelp, 1984.

ISBN 8788148289

LANGUAGE: DAN

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* u-hjälp = development aid = kehitysapu
* asyl = asylum = turvapaikka
* avkolonisering = decolonization = siirtomaavallan purkaminen
* båtflyktingar = boat people = venepakolaiset
* återsändningsförbud = non-refoulement principle = palautuskielto
* NGO = NGO = NGO
* återflyttning = repatriation = paluumuutto
* UNHCR = UNHCR = UNHCR
* humanitär hjälp = humanitarian aid = humanitaarinen apu
* undervisning om mänskliga rättigheter = human rights education = ihmisoikeuksien opettaminen

LIBRARY LOCATION: Fjärrmagasinet 1 ex

 
9. Green, Leslie : Essays on the modern law of war., 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Essays on the modern law of war. / Green, Leslie, xxii, 281 p.. - Dobbs Ferry, N.Y. : Transnational Publ., 1985.

ISBN 0 941320 26 X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* krigets lagar = laws of war = sodan oikeussäännöt
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* sjuka och sårade = sick and wounded = sairaat ja haavoittuneet
* återflyttning = repatriation = paluumuutto
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* medicinsk behandling = medical care = lääkehoito

NOTE (GENERAL): Vienna convention on the law of treaties;Genocide convention;Hague conventions

 
10. Herczegh, Geza : General principles of law and the international legal order., 1969
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

General principles of law and the international legal order. / Herczegh, Geza. - 129 p. - Budapest : Akademiai Kiado, 1969.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* naturrätt = natural law = luonnonoikeus
* jus cogens = peremptory norms = jus cogens
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* FN = UN = YK
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* användning av maktmedel = use of force = voimakeinojen käyttö
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* ICRC = ICRC = ICRC
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* krigets lagar = laws of war = sodan oikeussäännöt
* massförstörelsevapen = weapons of mass destruction [=WMD] = joukkotuhoaseet
* återflyttning = repatriation = paluumuutto
* sjuka och sårade = sick and wounded = sairaat ja haavoittuneet

NOTE (GENERAL): UN charter;Geneva conventions;Hague conventions

LIBRARY LOCATION: Fjärrmagasinet IRIS

 
11. Jägersköld, Stig : The freedom of movement., 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The freedom of movement. / Jägersköld, Stig

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The international bill of rights : the covenant on civil and political rights / Henkin, L. (ed.), p. 166-184. - New York : Columbia University U.P., 1981.

ISBN 0 231 05180 8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rätt att återvända till sitt land = right to return to one's country = oikeus palata maahansa
* val av bosättningsort = choice of the place of residence = asuinpaikan valinta
* återflyttning = repatriation = paluumuutto
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* migration = migration = siirtolaisuus
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ICCPR; UDHR.

 
12. Update on El Salvador, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Update on El Salvador : the human rights crisis continues in the wake of the FMLN offensive : an Americas Watch report / ; Americas Watch, 86 p.. - New York : The Americas Watch Committee, 1989.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen
* tortyr = torture = kidutus
* indianer = Indians = intiaanit
* avrättningar = executions = teloitukset
* förföljelse = persecution = vaino
* kyrka = church = kirkko
* återflyttning = repatriation = paluumuutto
* journalister = journalists = lehtimiehet

GEOGRAPHICAL TERMS: El Salvador / USA / Central America : 6231 / 6200

LIBRARY LOCATION: IMR

 
13. Hannikainen, Lauri : Implementing humanitarian law applicable in armed conflicts , 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Implementing humanitarian law applicable in armed conflicts : the case of Finland / Hannikainen, Lauri ; Hanski, Raija ; Rosas, Allan, ix, 179 p. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1992.

ISBN 0 7923 1611 8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* undantagslagstiftning = emergency legislation = hätätilalainsäädäntö
* sjuka och sårade = sick and wounded = sairaat ja haavoittuneet
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* återflyttning = repatriation = paluumuutto
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* självständighet = independence = itsenäisyys
* intervention = intervention = interventio
* folkmord = genocide = kansanmurha
* krigsoffer = war victims = sodan uhrit
* ICRC = ICRC = ICRC
* tortyr = torture = kidutus
* judar = Jews = juutalaiset
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* fångläger = prison camps = vankileirit
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema
* utomrättsliga avrättningar = extrajudicial executions = mielivaltaiset teloitukset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): Geneva conventions; Additional protocols to the Geneva conventions; Refugee convention; CAT; ECHR; Hague conventions; ICCPR; ICESCR; ESC

 
14. Hanski, Raija : The second world war, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The second world war / Hanski, Raija

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Implementing humanitarian law applicable in armed conflicts : the case of Finland / Hannikainen, L.; Hanski, R.; Rosas, A. (eds.), p. 41-101. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1992.

ISBN 0 7923 1611 8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* nationella minoriteter = national minorities = kansalliset vähemmistöt
* kvinnliga fångar = women prisoners = naisvangit
* medicinsk behandling = medical care = lääkehoito
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* sjuka och sårade = sick and wounded = sairaat ja haavoittuneet
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* kroppsaga = corporal punishment = ruumiillinen kuritus
* återflyttning = repatriation = paluumuutto
* ockupation = occupation = miehitys
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* fångläger = prison camps = vankileirit
* ingermanländare = Ingrians = inkeriläiset
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* ICRC = ICRC = ICRC
* judar = Jews = juutalaiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / USSR / Sweden / Germany : 8222

NOTE (GENERAL): Hague conventions; Geneva conventions; Paris Treaty of peace

 
15. Land mines in Cambodia, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Land mines in Cambodia : the Coward's war /, iii, 129 p.. - New York : Asia Watch ; Physicians for Human Rights, 1991.

ISBN 1 56432 0014

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* återflyttning = repatriation = paluumuutto
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* landminor = landmines = maamiinat
* hunger = famine = nälkiintyminen
* UNHCR = UNHCR = UNHCR

GEOGRAPHICAL TERMS: Viet Nam / Cambodia : 7520

LIBRARY LOCATION: IMR

 
16. The powers and the persecuted, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The powers and the persecuted : the refugee problem and the Intergovernmental Committee on Refugees (IGCR), 1938-1947 / - (Lund studies in international history ; No. 26), 260 p.. - Lund : Lund U.P., 1991. - ISSN 0076-1494

ISBN 91 7866 155 6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* brott mot mänskligheten = crimes against humanity = rikos ihmisyyttä vastaan
* återflyttning = repatriation = paluumuutto
* förföljelse = persecution = vaino
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* judar = Jews = juutalaiset
* flyktingstatus = refugee status = pakolaisen (oikeus)asema

GEOGRAPHICAL TERMS: Germany / USA / Eastern Europe

NOTE (GENERAL): Refugee convention and the protocol

 
17. World refugee survey 1992,
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

World refugee survey 1992 /, 116 p.. - Washington D. C. : U.S.Committee for Refugees - ISSN 0197-5439

ISBN 0 9365 48 05 9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* etniska minoriteter = ethnic minorities = etniset vähemmistöt
* asylsökande = asylum seekers = turvapaikanhakijat
* återflyttning = repatriation = paluumuutto
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

 
18. Simon, Joel : Representation, organisation and human rights among Guatemalan refugees in Mexico , 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Representation, organisation and human rights among Guatemalan refugees in Mexico : 1980-1992 / Simon, Joel ; Manz, Beatrice

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Harvard human rights journal : No. 5 ., p. 95-135. - Cambridge MA : Harvard Law School, 1992. - ISSN 1057-5057

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* indianer = Indians = intiaanit
* återflyttning = repatriation = paluumuutto
* massutvandring = mass exodus = joukkomuutto

GEOGRAPHICAL TERMS: Guatemala / Central America / Latin America : 6236

 
19. IWGIA newsletter, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

IWGIA newsletter /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): IWGIA Newsletter : No. 58., 128 p.. - Copenhagen : International Work Group for Indigenous Affairs, 1989. - ISSN 0105-6387

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 1. Botswana : goodbye to the Kalahari - San forced to abondon their territory, by Blaine Harden. 2. Brazil : Iabadai Surui will not forget how the Lumbermen killed Iabbbner, by Betty Mindlin. 3. Chile : Ad-Mmapu's presentation to the working group. 4. Ecuador : new conflicts in Huaorani territory. 5. Greenland : publication of human rights instruments in Greenlandic - a proposal for a Greenlandic handbook on human rights, by Jens Brosted. 6. Hawaii : Lahui Hawaii - the nation of Hawaii, by Mililani Trask. 7. Honduras : Indians fight for law to protect ethnicity. 8. India : in the death trap - the hunting and gathering communities of the Andammman and Nicobar Islands, by G. Prakash Reddy and V. Sudarsen. 9. Nicaragua : repatriation and reconstruction proposal for Yapti Tasba, Indian refugees and Communities of Nicaragua, by Yatama.

INDEX WORDS:
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* indianer = Indians = intiaanit
* återflyttning = repatriation = paluumuutto
* tamiler = Tamils = tamilit
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* eskimåer = Eskimos = eskimot

GEOGRAPHICAL TERMS: South America / Latin America / Central America / Southern Africa : 6400

 
20. IWGIA newsletter, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

IWGIA newsletter /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): IWGIA Newsletter : No. 62., 160 p.. - Copenhagen : International Work Group for Indigenous Affairs, 1990. - ISSN 0105-6387

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 1. Argentina : the indigenous land question in the province of Buenos Aires, by Jorge H. Fava. 2. Bolivia : indigenous march towards La Paz. 3. Burma : the war of annihilation against Burma indigenous populations and the rape of their heritage forests by the military regime, by Em Marta. 4. Canada : statememnt before the WGIP on the situation of the Mohawk, by Kenneth Deer. 5. Chile : analysis document for establishing an ethnic communal defense system in Mapuche organizations, by Jamine B. Huenchunir. 6. Colombia : PLAIDECOP : plan of destruction for the Pacific coast. 7. Guatemala : presentation by the Guatemalan Committee for peasant unity to the U. N. Working Group on Indigenous Populations, by Maria del Rosario Toj. 8. Women's participation in the history of the Mayan people, by Caly Domitila Canek. 9. Indonesia : statement from OPM before the WGIP, by Victor Kaisiepo. 10. Israel : human rights of the Bedouins in Israel, by Fiona McKay. 11. Philippines : the indigenous peoples in the Philippines against developmental aggression, by KAMP. 12.Taiwan : statement on the situation of indigenous peoples in Taiwan, by Howard R. Berman. 13. U. S. A. : indigenous cultural rights as human remains repatriation of human skeletal remains, burial artifacts and cultural objects and properties, by Rory Snowarrow Fausett. 14. USSR : land should regain its genuine owners, interview with Vladimir Sanghi, by Izvestia. 15. Venezuela : CONIVE statement on human rights for indigenous peoples in Venezuela, by Jesus Gonzalez. 16. West Africa : massacres of the Tuareg in Mali and Niger.

INDEX WORDS:
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* landrättigheter = land ownership rights = maanomistusoikeus
* återflyttning = repatriation = paluumuutto
* massaker = massacre = verilöyly

GEOGRAPHICAL TERMS: South America / Latin America : 6400

NOTE (GENERAL): Convention on the protection and integration of indigenous and tribal populations

 
21. Iwgia newsletter, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Iwgia newsletter /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): IWGIA Newsletter : No. 58., 128 p.. - Copenhagen : International Work Group for Indigenous Affairs, 1989. - ISSN 0105-6387

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 1. Botswana : goodbye to the Kalahari - San Forced to abandon their territory, by Blaine Harden. 2. Brazil : Iabadai Surui will not forget how the Lumbermen killed Iabner, by Betty Mindlin. 3. Chile : Ad-Mapu's presentation to the Working Group. 4. Ecuador : new confllicts in Huaorani territory. 5. Greenland : publication of human rights instruments in Greenlandic - a proposal for a Greenlandic handbook on human rights, by Jens Brosted. 6. Hawaii : Lahui Hawai'i - the nation of Hawai-i, by Mililani Trask. 7. Honduras : Indians fight for law to protect ethnicity. 8. India : in the death trap - the hunting and gathering communities of the Andaman and Nicobar Islands, by G. Prakash Reddy and V. Sudarsen. 9. Nicaragua : repatriation and reconstruction proposal for Yapti Tasba, Indian refugees and communities of Nicaragua, by Yatama. 10. Peru : interview with Cecilio Soria, by Sheila Aikman. 11. Sri Lanka : the Tamils in Sri lanka, by the Democratic peoples' Liberatin Front. 12. USA : the Western shoshone nation strives for a hearing in the US congress.

INDEX WORDS:
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* återflyttning = repatriation = paluumuutto
* indianer = Indians = intiaanit
* eskimåer = Eskimos = eskimot
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: South America / Central America / Latin America / Southern Africa : 6400 / 6200

 
22. Krieken, Peter van : Repatriation of refugees under international law, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Repatriation of refugees under international law / Krieken, Peter van

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Netherlands yearbook of international law : No. 13., p. 93-123. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1982. - ISSN 0167-6768

ISBN 90 247 2916 5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* återflyttning = repatriation = paluumuutto
* återsändningsförbud = non-refoulement principle = palautuskielto

NOTE (GENERAL): Refugee convention; OAU refugee convention

 
23. Swart, A.H.J. : The legal status of aliens , 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The legal status of aliens : clauses in Council of Europe instruments relating to the rights of aliens / Swart, A.H.J.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Netherlands yearbook of international law : No. 11., p. 3-64. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1980. - ISSN 0167-6768

ISBN 90 286 2711 1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* allmän ordning = public order = yleinen järjestys
* rätt till yrkesutbildning = right to vocational training = oikeus ammatilliseen koulutukseen
* återflyttning = repatriation = paluumuutto
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* rätt att lämna sitt land = right to leave one's country = oikeus lähteä maastaan
* rätt att resa in i ett land = right to enter a country = oikeus saapua maahan
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ECHR; European migrant workers convention; ESC; European convention on establishment

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: articles

 
24. Latles, Alfredo E. (ed.) : The dynamics of Argentine migration (1955-1984), 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The dynamics of Argentine migration (1955-1984) : democracy and the return of expatriates / Latles, Alfredo E. (ed.) ; Oteiza, Enrique - (UNRISD: report ; No. 86 (13)), xxiii, 142 p.. - Geneva : Centre for Human Rights, 1987.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* migration = migration = siirtolaisuus
* återflyttning = repatriation = paluumuutto
* asyl = asylum = turvapaikka

GEOGRAPHICAL TERMS: Argentina / Latin America : 6414

LIBRARY LOCATION: UN library

 
25. Ricca, Sergio : International migration in Africa , 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

International migration in Africa : legal and administrative aspects / Ricca, Sergio, xii, 190 p.. - Geneva : ILO, 1989.

ISBN 92 2 106501 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* migration = migration = siirtolaisuus
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* återflyttning = repatriation = paluumuutto

GEOGRAPHICAL TERMS: Africa : 5000

NOTE (GENERAL): Geneva conventions; Refugee convention; OAU refugee convention; Additional protocols to the Geneva conventions;

 
26. Zarjevski, Yefime : A future preserved , 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

A future preserved : international assistance to refugees / Zarjevski, Yefime, xiii, 280 p.. - Oxford : Pergamon Press, 1988.

ISBN 0 08 034262 0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* asyl = asylum = turvapaikka
* OAU = OAU = OAU
* NGO = NGO = NGO
* återflyttning = repatriation = paluumuutto
* UNHCR = UNHCR = UNHCR

GEOGRAPHICAL TERMS: Africa / Americas / Europe : 5000 / 6000

NOTE (GENERAL): Refugee convention; OAU refugee convention

 
27. The state of the world's refugees 1995, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The state of the world's refugees 1995 : in search of solutions / - New York : UNHCR, 1995.

ISBN 0-19-828043-2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* tvångsförflyttade personer = displaced persons = hätäsiirtolaiset
* statslösa personer = stateless persons = valtiottomat henkilöt
* återflyttning = repatriation = paluumuutto
* asyl = asylum = turvapaikka
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* migration = migration = siirtolaisuus
* båtflyktingar = boat people = venepakolaiset
* humanitär hjälp = humanitarian aid = humanitaarinen apu
* invandring = immigration = maahanmuutto

GEOGRAPHICAL TERMS: Russian Federation / Rwanda / El Salvador / Zambia / Mozambique / Afghanistan / Germany / Central Europe / South Africa

NOTE (GENERAL): ICCPR; UDHR; Genocide convention; Refugee convention;

LIBRARY LOCATION: Folkrätt

SHELF CODE: s UNHCR

 
28. Country reports on human rights practices for 1986-1990 (five volumes), 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Country reports on human rights practices for 1986-1990 (five volumes) : report submitted to the Committee on foreign relations U. S. Senate and Committee on Foreign Affairs : U. S. House of Representatives /, var.pag.. - Washington : U.S. government printing office, 1986.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* tortyr = torture = kidutus
* fackföreningsrättigheter = trade union rights = ammattiyhdistysoikeudet
* landsflykt = exile = maanpako
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* återflyttning = repatriation = paluumuutto
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal

LIBRARY LOCATION: IMR

 
29. Ginwala, Frene : Indian South Africans, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Indian South Africans / Ginwala, Frene - (MRG report ; No. 34), 20 p.. - London : Minority Rights Group, 1985.

ISBN 0 946690 29 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* återflyttning = repatriation = paluumuutto
* indier = Indians = intialaiset
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen

GEOGRAPHICAL TERMS: South Africa : 5458

 
30. Whitaker, Ben : The Bikaris in Bangladesh, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The Bikaris in Bangladesh / Whitaker, Ben ; Guest, Iain - (MRG report ; No. 11 ), 32 p.. - London : Minority Rights Group, 1984.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* återflyttning = repatriation = paluumuutto

GEOGRAPHICAL TERMS: Bangladesh : 7413

NOTE (GENERAL): UDHR-1-2-10-19-20;

[Följande]


24.11.1999