[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Findoc: söktermen indexes='morality' gav 69 träffar


 
1. Lampi, Heikki : Tietoisuuteen ihmisyydestä , 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Tietoisuuteen ihmisyydestä : uskontojen historian ja siveysopin oppikirja peruskoulun 7., 8. ja 9. luokan käyttöön / Lampi, Heikki, 95 p.. - Helsinki : Kouluhallitus; Valtion painatuskeskus = Statens tryckericentral = Government printing centre, 1984.

ISBN 951 859 531 1

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Pääpiirteet joihin oppilaan tulee oppikirjan avulla perehtyä ovat: maailman- katsomus yleisesti, maailmankatsomuksen ulottovuuksia ja perustyypit, poliittinen ja uskonnollinen maailmankatsomus, moraalisen toiminnan peruskäsitteet sekä uskonnon ja etiikan välinen yhteys.

INDEX WORDS:
* religion = religion = uskonto
* moral = morality = moraali

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
2. Wiberg, Matti : Laki ja moraali, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Laki ja moraali : käsiitteellinen tutkimus poliittisen velvoitteen perusteista / Wiberg, Matti - (Helsingin Yliopiston julkisoikeuden laitoksen julkaisuja D ; No.2), 146 p.. - Helsinki : Helsingin Yliopisto, 1988.

ISBN 951 45 4513 3

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Tutkimuksen tavoitteena on esittää systemaattinen tulkinta teorioista, joiden mukaan demokratioissa elävillä ihmisillä on moraalinen velvoite noudattaa poliittisten auktoriteettien käskyjä, sekä arvioida näiden teorioiden pätevyyttä asiankuuluvien moraalisten ja filosofisten argumenttien valossa.

INDEX WORDS:
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* moral = morality = moraali

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 0

NOTE (GENERAL): Suomen Akatemian tutkimushanke "Oikeuden rajat".Arvosteltu Lakimiehessä 1988(86:6)

 
3. Aarnio, Aulis (ed.) : Law, morality and discursive rationality, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Law, morality and discursive rationality / Aarnio, Aulis (ed.) ; Tuori, Kaarlo - (Public law ; No. 8), 245 p.. - Helsinki : University of Helsinki, 1989. - ISSN 0785 4129

ISBN 951 45 5047 1

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The book contains the contributions of twelve scholars, derived from an international symposium on Law and Legitimacy, held in Muurikka Centre, Finland, in August 1988.The articles all deal with aspects of the problem of Law in contemporary society.

INDEX WORDS:
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* moral = morality = moraali

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 0

 
4. Brubaker, William Rogers (ed.) : Immigration and the politics of citizenship in Europe and North America, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Immigration and the politics of citizenship in Europe and North America / Brubaker, William Rogers (ed.), 187 p.. - Lanham : U.P. of America, 1989.

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: This book brings fresh perspectives to bear on the intensifying policy debates around the issues of western countries admitting immigrants from Asia, Africa and the Caribbean.The immigrants enjoing work, residence and welfare but not citizenship and membership ought to be organized.The essays in the second part look through a comparative lens at actual policies and practices.

INDEX WORDS:
* invandring = immigration = maahanmuutto
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* naturalisering = naturalisation = kansalaistaminen
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* nationalstat = nation state = kansallisvaltio
* moral = morality = moraali

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe / North America : 8000 / 6300

 
5. Meyers, Diana T. : Inalienable nights , 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Inalienable nights : a defense / Meyers, Diana T., 212 p.. - New York : Columbia University U.P., 1985.

ISBN 0 231 06034 3

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* grundbehov = basic needs = perustarpeet
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* barn = children = lapset
* verkställande = enforcement = voimaansaattaminen
* moral = morality = moraali

 
6. Suksi, Markku : Ilmaisuvapauden rajoituksista , 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Ilmaisuvapauden rajoituksista : vertailevia huomioita Suomen ja USA:n välillä = On limitations of the freedom of expression : differences between Finland and the USA / Suksi, Markku

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 3., p. 280-306. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys, 1990.

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* censur = censorship = sensuuri
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* moral = morality = moraali
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / USA : 8222 / 6357

NOTE (GENERAL): ECHR

 
7. Farer, Tom J. : The grand strategy of the United States in Latin America, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The grand strategy of the United States in Latin America / Farer, Tom J., xxxii, 294 p.. - New Brunswick : Transaction Books, 1988.

ISBN 0 88738 155 3

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* moral = morality = moraali
* terrorism = terrorism = terrorismi
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* tortyr = torture = kidutus
* intervention = intervention = interventio

GEOGRAPHICAL TERMS: South America / USA / Latin America : 6400 / 6357

 
8. Manipulation av människan ; etik och lagstitning, 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Manipulation av människan ; etik och lagstitning /, 102 p.. - Stockholm : Rättsfonden, 1984.

ISBN 91 38 08601 8

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* etik = ethics = etiikka
* genetik = genetics = genetiikka
* moral = morality = moraali
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään

NOTE (MEETINGS): Seminarium ordnat av Rättsfonden,(19840223), (C)

 
9. Kommers, Donald P. : Authority and freedom : some comparative observations., 1974
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Authority and freedom : some comparative observations. / Kommers, Donald P.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Menschenrechte und freiheitliche Rechtsordnung : Festschrift fur Willi Geiger zum 65. Geburtstag.. - p.357-376 - Tubingen : J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1974.

ISBN 3 16 636162 6

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* grundläggande friheter = fundamental freedoms = perusvapaudet
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* integration = integration = yhdentyminen
* moral = morality = moraali
* abort = abortion = abortti

GEOGRAPHICAL TERMS: West Germany : 8225

 
10. Starck, Christian : Das "Sittengesetz" als Schranke der freien Entfaltung der Persönlichkeit., 1974
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Das "Sittengesetz" als Schranke der freien Entfaltung der Persönlichkeit. / Starck, Christian

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Menschenrechte und freiheitliche Rechtsordnung : Festschrift fur Willi Geiger zum 65. Geburtstag.. - p. 259-276 - Tubingen : J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), 1974.

ISBN 3 16 636162 6

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* moral = morality = moraali

 
11. Schild, Wolfgang : Systematische uberlegungen zur Fundierung und Konkretisierung der Menschenrechte., 1978
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Systematische uberlegungen zur Fundierung und Konkretisierung der Menschenrechte. / Schild, Wolfgang

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Menschenrechte Aspekte ihrer Begrüdung und verwirklichung / Schwartländer, J. (ed.) - (Tubinger Universitätsschriften ; No. 1), p. 37-46. - Tubingen : Attempto Verlags -GmbH, 1978.

ISBN 3 921 552 04 4

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* filosofi = philosophy = filosofia
* moral = morality = moraali
* politik = politics = politiikka

NOTE (MEETINGS): Vorträge und Diskussionen des Tübinger Interdisziplinären Kolloquiums (19770923), (C).

 
12. Schwartländer, Johannes : Staatsburgerliche und sittlich-institutionelle Menschenrechte , 1978
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Staatsburgerliche und sittlich-institutionelle Menschenrechte : Aspekte zur Begründung und Bestimmung der Menschenrechte / Schwartländer, Johannes

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Menschenrechte Aspekte ihrer Begrüdung und verwirklichung / Schwartländer, J. (ed.) - (Tübinger Universitätsschriften ; No. 1), p. 77-95. - Tubingen : Attempto Verlags -GmbH, 1978.

ISBN r

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* filosofi = philosophy = filosofia
* moral = morality = moraali

NOTE (MEETINGS): Vorträge und Diskussionen des Tübinger Interdisziplinären Kolloquiums (19770923), (C).

 
13. Kattenburg, Paul M. : Moral dilemmas in the development of United States human rights policies., 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Moral dilemmas in the development of United States human rights policies. / Kattenburg, Paul M.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The dynamics of human rights in U. S. foreign policy / Kaufman Hevener, Natalie. - 3rd pr.., p. 11-27. - New Brunswick : Transaction books, 1984.

ISBN 0 87885 347 9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationell politik = international politics = kansainvälinen politiikka
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* filosofi = philosophy = filosofia
* moral = morality = moraali

GEOGRAPHICAL TERMS: USA : 6357

NOTE (GENERAL): UDHR

 
14. Copper, John F. : Human rights in Post-Mao China., 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights in Post-Mao China. / Copper, John F. ; Michael, Franz ; Wu, Yan-li, 117 p.. - Colorado : Westview Press, 1985.

ISBN 08133 0182 3

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* politisk diskriminering = political discrimination = poliittinen syrjintä
* internationell politik = international politics = kansainvälinen politiikka
* politiska fångar = political prisoners = poliittiset vangit
* åsiktsfrihet = freedom of opinion = mielipidevapaus
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* politiskt våld = political violence = poliittinen väkivalta
* socialism = socialism = sosialismi
* revolution = revolution = vallankumous
* förföljelse = persecution = vaino
* moral = morality = moraali
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: China, People's Republic : 7117

NOTE (GENERAL): UDHR; ICESCR;

 
15. Carens, Joseph H. (et.al.) : Part I : Thinking about citizenship., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Part I : Thinking about citizenship. / Carens, Joseph H. (et.al.). - 31-95 - Lanham : U.P. of America, 1989.

ISBN 0 8191 742 89

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* naturalisering = naturalisation = kansalaistaminen
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* nationalstat = nation state = kansallisvaltio
* moral = morality = moraali
* stater = states = valtiot

GEOGRAPHICAL TERMS: United States / Federal Republic of Germany : 6357 / 8225

 
16. Raskin, Markus G. : Survival., 1978
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Survival. / Raskin, Markus G.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights and world order / Said, A. A. (ed.) , p. 56-64. - New Brunswick : Transaction books, 1978.

ISBN 0 87855 718

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* internationell politik = international politics = kansainvälinen politiikka
* folkmord = genocide = kansanmurha
* kapprustning = arms race = asevarustelu
* implementering = implementation = toteuttaminen
* moral = morality = moraali
* etik = ethics = etiikka
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK

NOTE (GENERAL): UN charter;ADRD

 
17. Kiss, Alexandre Charles : Permissible limitations on rights., 1981
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Permissible limitations on rights. / Kiss, Alexandre Charles

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The international bill of rights : the covenant on civil and political rights / Henkin, L. (ed.), p. 290-310. - New York : Columbia University U.P., 1981.

ISBN 0 231 05180 8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* nationell säkerhet = national security = kansallinen turvallisuus
* inskränkningar = restrictions = rajoitukset
* tolkning = interpretation = tulkinta
* demokrati = democracy = demokratia
* moral = morality = moraali
* rätt till hälsa = right to health = oikeus terveyteen
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): ICCPR; ICESCR; UDHR; AMR;UN charter

 
18. Kissinger, Henry A. : Continuity and change in American foreign policy., 1978
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Continuity and change in American foreign policy. / Kissinger, Henry A.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights and world order / Said, A. A. (ed.) , p. 154-167. - New Brunswick : Transaction Books, 1978.

ISBN 0 87855 718

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* utrikespolitik = foreign policy = ulkopolitiikka
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* moral = morality = moraali
* internationell politik = international politics = kansainvälinen politiikka
* historia = history = historia
* kommunism = communism = kommunismi
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: USA : 6357

 
19. Tuori, Kaarlo (ed.) : Yhteiskuntasopimuksesta yhteisöön, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Yhteiskuntasopimuksesta yhteisöön / Tuori, Kaarlo (ed.) ; Matikainen, Jaana - (Julkisoikeuden laitoksen julkaisuja, D ; No. 10), vi, 239 p.. - Helsinki : Helsingin Yliopisto, 1990.

ISBN 951 45 5488 4

LANGUAGE: FIN, SWE

INDEX WORDS:
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet
* filosofi = philosophy = filosofia
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* moral = morality = moraali
* respekt för familjeliv = respect for family life = perhe-elämän kunnioittaminen
* kvinnor = women = naiset

NOTE (GENERAL): Suomen Akatemian tutkimushanke Oikeuden rajat.

 
20. Case of Kjeldsen, Busk Madsen and Pedersen , 1976
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Case of Kjeldsen, Busk Madsen and Pedersen : judgment of 7 December 1976 / - ( Publications of te European Court of Human Rights. Series A : Judgments and decisions. ; No. 23), 33 p.. - Köln : Carl Heymann, 1976.

ISBN 3 452 18305 X

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* osedlighet = obscenity = säädyttömyys
* föräldrar = parents = vanhemmat
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään
* samvetsfrihet = freedom of conscience = omantunnonvapaus
* moral = morality = moraali
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* samvetsfrihet = freedom of conscience = omantunnonvapaus
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* barn = children = lapset
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Denmark : 8220

NOTE (GENERAL): ECHR-8-9-14-50; ECHRP-2-2

 
21. Handyside case : 1. decision of 29 April 1976 ; 2. judgment of 7 December 1976., 1976
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Handyside case : 1. decision of 29 April 1976 ; 2. judgment of 7 December 1976. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 24), 37 p.. - Köln : Carl Heymann, 1976.

ISBN 3 452 18306 8

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* inskränkningar av friheter och rättigheter = limitations of rights and freedoms = oikeuksien ja vapauksien rajoitukset
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* osedlighet = obscenity = säädyttömyys
* moral = morality = moraali
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* skälig gottgörelse = just satisfaction = kohtuullinen hyvitys
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* barn = children = lapset
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom : 8251

NOTE (GENERAL): ECHR-10-14-18-50; ECHRP-1-1

LIBRARY LOCATION: IMR

 
22. Case of Müller and others : judgment of 24th May 1988., 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Case of Müller and others : judgment of 24th May 1988. / - (Publications of the European Court of Human Rights.Series A : Judgments and decisions ; No. 133), 47 p.. - Köln : Carl Heymann, 1988.

ISBN 3 452 21213 7

LANGUAGE: ENG, FRE

INDEX WORDS:
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* osedlighet = obscenity = säädyttömyys
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* moral = morality = moraali
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Switzerland : 8247

NOTE (GENERAL): ECHR-10

LIBRARY LOCATION: IMR

 
23. Eriksson, Lars D. : Kritik, moral och rätt , 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Kritik, moral och rätt : artiklar och diskussionsinlägg / Eriksson, Lars D. - (Julkaisuoikeuden laitoksen julkaisuja : D : Suomen Akatemian tutkimushanke "Oikeuden rajat" = Institutionens för offentlig rätt publikationer : D : Forskningsprojektet rättens gränser, Finlands Akademi ; No. 11), vii, 342 p.. - Helsinki : Helsingin Yliopisto, 1992. - ISSN 0785-4129

ISBN 352 45 6278 x

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* moral = morality = moraali
* civil olydnad = civil disobedience = kansalaistottelemattomuus

 
24. Sadurski, Wojcieck : Moral pluralism and legal neutrality, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Moral pluralism and legal neutrality / Sadurski, Wojcieck - (Law and philosophy library ; No. 9), 6, 221 p.. - Dordrecht : Kluwer, 1990.

ISBN 0 7923 0565 5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* religion = religion = uskonto
* straff = punishment = rangaistus
* moral = morality = moraali
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* civiltjänstgöring = conscientious objection = siviilipalvelus
* kriminalpolitik = criminal policy = kriminaalipolitiikka
* religiös intolerans = religious intolerance = uskonnollinen suvaitsemattomuus
* osedlighet = obscenity = säädyttömyys

NOTE (GENERAL): CERD;

 
25. Nino, Carlos (ed.) : Rights, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Rights / Nino, Carlos (ed.) - (The international library of essays in law and legal theory : schools ; 8), xxxiv, 466 p.. - Aldershot : Dartmouth, 1992.

ISBN 1 85521 137 8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* individuella rättigheter = individual rights = yksilöoikeudet
* kollektiva rättigheter = collective rights = kollektiiviset oikeudet
* moral = morality = moraali
* etik = ethics = etiikka
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* barn = children = lapset

 
26. Kurtén, Tage : Varför får jag inte ta livet av min broder?, 1999
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Varför får jag inte ta livet av min broder? / Kurtén, Tage

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Finsk tidskrift : 1999: 3., p. 158-167. - Helsingfors, 1999. - ISSN 0015-248X

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* kristendomen = Christianity = kristinusko
* religion = religion = uskonto
* moral = morality = moraali
* etik = ethics = etiikka
* sekularisering = secularization = maallistuminen
* filosofi = philosophy = filosofia
* eutanasi = euthanasia = eutanasia
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään

NOTE (GENERAL): Installationsföreläsning 19 februari 1999.

LIBRARY LOCATION: ÅAB

 
27. Nino, Carlos Santiago : The ethics of human rights , 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The ethics of human rights / Nino, Carlos Santiago, xii, 323 p.. - Oxford : Clarendon Press, 1993.

ISBN 0-19-825869-0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* etik = ethics = etiikka
* moral = morality = moraali
* människovärde = human dignity = ihmisarvo
* demokrati = democracy = demokratia

 
28. Walzer, Michael : Just and unjust wars, 1977
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Just and unjust wars : a moral argument with historical illustrations / Walzer, Michael, xxiv, 361 p.. - S.l. : Basic books, 1977.

ISBN 0-465-03705-4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* krigets lagar = laws of war = sodan oikeussäännöt
* krigstillstånd = belligerency = sotatila
* etik = ethics = etiikka
* moral = morality = moraali
* nationella minoriteter = national minorities = kansalliset vähemmistöt
* ockupation = occupation = miehitys
* krigsfångar = prisoners of war = sotavangit
* gerilla = guerrilla = sissiliike
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* krigsförbrytelser = war crimes = sotarikokset
* terrorism = terrorism = terrorismi
* intervention = intervention = interventio
* självbestämmanderätt = self-determination = itsemääräämisoikeus
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

 
29. Hart, H. L. A. : The concept of law, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The concept of law / Hart, H. L. A.. - 2nd ed.., xii, 315 p.. - Oxford : Clarendon Press, 1994.

ISBN 0-19-876122-8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rättsvetenskap = jurisprudence = oikeustiede
* moral = morality = moraali
* suveränitet = sovereignty = suvereniteetti
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom / Germany / Iraq / Israel / Switzerland / USA

NOTE (GENERAL): UN charter;

LIBRARY LOCATION: EU-rätt

 
30. Tergel, Alf : Human rights in cultural and religious traditions, 1998
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Human rights in cultural and religious traditions / Tergel, Alf - (Acta universitatis Upsaliensis. Uppsala studies in faiths and ideologies ; 8), 395 p.. - Uppsala : Uppsala University, 1998. - ISSN 1102-7878

ISBN 91-554-4296X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* religion = religion = uskonto
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* rasism = racism = rasismi
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* filosofi = philosophy = filosofia
* individuella rättigheter = individual rights = yksilöoikeudet
* kollektiva rättigheter = collective rights = kollektiiviset oikeudet
* kommunism = communism = kommunismi
* islam = Islam = islaminusko
* judar = Jews = juutalaiset
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* diktatur = dictatorship = diktatuuri
* etik = ethics = etiikka
* tortyr = torture = kidutus
* apartheid = apartheid = rotusorto
* människovärde = human dignity = ihmisarvo
* solidaritet = solidarity = solidaarisuus
* moral = morality = moraali
* fundamentalism = fundamentalism = fundamentalismi
* kristendomen = Christianity = kristinusko
* implementering = implementation = toteuttaminen

GEOGRAPHICAL TERMS: Latin America / Argentina / Brazil / South Africa / East germany

NOTE (GENERAL): UDHR; Rustenburg declaration; Helsinki act; Santiago declaration;

[Följande]


24.11.1999