[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Findoc: söktermen indexes='perusoikeudet' gav 1010 träffar


[Föregående]

 
31. Sipponen, Kauko (ed.) : Perusoikeustyöryhmän muistio, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Perusoikeustyöryhmän muistio / Sipponen, Kauko (ed.)

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): JFT = Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland : No. 119., p. 107-108. - Helsinki : Juridiska föreningen i Finland (D), 1983. - ISSN 0040-6953

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Justitieminiteriet tillsatte i maj 1981 en arbetsgrupp för att bereda och utföra sådana utredningar som behövs i arbetet på en revision av grundrättigheterna.Publikationen innehåller arbetsgruppens promemoria.

INDEX WORDS:
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
32. Jodtowski, Jerzy : Puolan kansantasavallan tuomioistuinlaitos (t), 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Puolan kansantasavallan tuomioistuinlaitos (t) / Jodtowski, Jerzy

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 69., p. 267-283. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1980.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa esitellään Puolan kansantasavallan tuomioistuinorganisaatio ja tuomioistuinten toimivalta rikos- ja siviilijutussa sekä tuomareiden nimittäminen, Puolan oikeuden? pääperiaatteet on määritetty heinäkuun 22 päivänä 1952 annetussa ja helmikuun 10 päivänä 1976 muutetussa perustuslaissa.

INDEX WORDS:
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Poland : 8141

 
33. Kastari, Paavo : Haasteita oikeudelle ja oikeustieteelle, 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Haasteita oikeudelle ja oikeustieteelle / Kastari, Paavo

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 78., p. 558-585. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1980.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Yhteiskuntamme rakenteille ja toiminnoille on ollut ominaista tasainen ja yhtäjaksoinen kehitys.Paavo Kastari tarkastelee artikkelissa erilaisia haasteita oikeudelle ja oikeustieteelle kuten, poikkeuslait, työttömyys ja tuomioistuinlaitos.

INDEX WORDS:
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet

 
34. Saraviita, Ilkka : Kansalaisten perusoikeudet ja niiden suojaaminen, 1982
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Kansalaisten perusoikeudet ja niiden suojaaminen / Saraviita, Ilkka

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 80. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1982.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoituksessa tarkastellaan kansalaisten perusoikeuksia, mitä ne ovat ja mitä niillä suojataan.Tämän lisäksi käsitellään Suomen tilannetta, sekä klassiset vapaudet jotka ovat turvattuja Suomen perustuslaissa että TSS-oikeudet jotka puuttuvat perustuslaistamme.

INDEX WORDS:
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet

LIBRARY LOCATION: privaträtt

 
35. Palola, Jorma : Hallitusmuodon 6 #:n 2 momentti ja täystyöllisyyspolitiikka, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Hallitusmuodon 6 #:n 2 momentti ja täystyöllisyyspolitiikka / Palola, Jorma

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 86(2)., p. 133-148. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1988.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoituksessa tarkastellaan hallitusmuodon 6 #:n 2 momenttia perustuslakivaliokunnan tuoreimpien kannanottojen valossa.Samalla sivutaan tärkeimpiä työllisyys- ja työvoimapolitiikkaa koskeva Suomen kansainvälisiä sitoumuksia, jotka ovat ko. perusoikeuden kansainvälisoikeudellisina takeina ja ohjaavat kansallista säädösvalmisteluamme.Pyritään näin hahmottelemaan, asettaako tämä normikehys, etenkin HM 6 #:n 2 momentti, vaatimuksia työllisyys- ja työvoimapolitiikan keinovalikoimalle.Esitys kokonaisuudessaan ? ? perusoikeussäännösten ongelmia yleisemminkin

INDEX WORDS:
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet

 
36. Joustie, Heikki : Poliisin valtuuksista ja HM 10:n takaamista poliittisista perusoikeuksista, 1970
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Poliisin valtuuksista ja HM 10:n takaamista poliittisista perusoikeuksista / Joustie, Heikki

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 68., p.362-373. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1970.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kirjoituksessa tarkastellaan ensin poliisin valtuuksia yleensä, sitten siirrytään perusoikeuksien ja poliisivaltuuksien suhteen tarkasteluun.

INDEX WORDS:
* polis = police = poliisi
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
37. El Kouhene, Mohamed : Les garanties fondamentales de la personne en droit humanitaire et droits de l'homme, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Les garanties fondamentales de la personne en droit humanitaire et droits de l'homme / El Kouhene, Mohamed, XXII, 258 p.. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1986.

ISBN 90 247 3237 9

LANGUAGE: FRE

ABSTRACT: A travers déune analyse rigoreuse léauteur fait une comparaison du droit humanitaire et des droits de léhomme.Léobjet de léetude est de montrer que ces droits atteignent toujours un haut degre de complementarite et de compatibilite tout en etant deux systemes juridiques distincts.Cette complementarite existe tant en raison des personnes protegees (premier partie), que des droits proteges (deuxieme partie) et des mecanismes de mise en oeuvre (troisieme partie).

INDEX WORDS:
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 0

LIBRARY LOCATION: Fjärrmagasinet IRIS 1 ex

 
38. Luke, Gerhard : Hallintolainkäyttö Saksan Liittotasavallassa, 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Hallintolainkäyttö Saksan Liittotasavallassa / Luke, Gerhard

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Lakimies : suomalaisen lakimiesyhdistyksen aikakauskirja : No. 78., p.908-928. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1980.

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa kuvataan ensin lyhyesti hallintolainkäytön historiallista kehitystä ennen kuin siirrytään tarkemmin tarkastelemaan voimassa olevaa hallintoprosessioikeutta Saksan Liittotasavallassa.

INDEX WORDS:
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: West Germany : 8225

 
39. Koskinen, Pirkko K. : Oikeus ja velvollisuus työhön Neuvostoliiton perusoikeusjärjestelmässa , 1979
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Oikeus ja velvollisuus työhön Neuvostoliiton perusoikeusjärjestelmässa = The right and the duty to work in the system of basic rights of the Soviet Union / Koskinen, Pirkko K.. - p. 87-132

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeustiede - Jurisprudentia : no. 12. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1979. - ISSN 0355-8215

ISBN 951 9068 73 2

LANGUAGE: FIN, ENG, RUS

ABSTRACT: The author examines the articles of the 1977 Constitution of the Soviet Union relating to the right and the duty to work.The study examines legal provisions and their interpretation.

INDEX WORDS:
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö

GEOGRAPHICAL TERMS: USSR : 8150

 
40. Karapuu, Heikki : Perusasioita perusoikeuksista , 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Perusasioita perusoikeuksista : Some basic comments on basic rights / Karapuu, Heikki. - p. 67-124

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeustiede - Jurisprudentia : no. 19. - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1986. - ISSN 0355-8215

ISBN 951 855 082 4

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: The established Finnish paradigm of basic rights is examined.Some aspects of the philosophical and historical foundations of the doctrine of human rights are discussed.The writer concentrates on two questions : the concepts of freedom, and the early history of human rights.

INDEX WORDS:
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
41. Hidén, Mikael : Perusoikeudet hallitusmuodon 2 luvussa , 1971
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Perusoikeudet hallitusmuodon 2 luvussa = The fundamental rights in the constitution act (Hallitusmuoto) of Finland / Hidén, Mikael. - p. 3-117

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeustiede - Jurisprudentia : no. 1 . - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1971. - ISSN 0355-8215

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: The writer treats some general considerations in respect to fundamental rights specifically on the basis of the Finnish tradition and Chapter Two of the Constitution Act.According to the writer the provisions constitute a coherent whole which is to be interprated so that internal contradictions will not arise.

INDEX WORDS:
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* regeringsform = constitution act = hallitusmuoto

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
42. Tribe, Laurence H. : American constitutional law, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

American constitutional law / Tribe, Laurence H.. - 2nd. ed.., ciii, 1778 p.. - Mineola, N.Y. : Foundation Press (D), 1988.

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Constitutional arguments shape the fundamental body of law.Seven models of constitutional arguments are introduced.By showing how constitutional analysis has been structured over time; confusing aspects of technical constitutional doctrine; doctrinal connections; possibilities of freedom, equality and fraternity latent in doctrinal alternatives are clarified.A system of thought about constitutional law is provided.Supreme Court decisions are heavily relied upon.

INDEX WORDS:
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö

GEOGRAPHICAL TERMS: USA : 6357

 
43. Hidén, Mikael (ed.) : Juhlajulkaisu Paavo Kastari, 1978
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Juhlajulkaisu Paavo Kastari / Hidén, Mikael (ed.) - (Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja.C-sarja ; No.15), 288 p.. - Helsinki : Suomen lakimiesyhdistys (D), 1978.

ISBN 951 9068 805

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Teos on Paavo Kastarille omistettu juhlajulkaisu, johon on osallistunut moni eri hänen tuntemia henkilöitä.Aiheet ovat esimerkiksi: ihminen ja moraali, oikeusjärjestelmä, perusoikeudet, hallitusjärjestelmä ja demokratianmallit.

INDEX WORDS:
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal : 0

 
44. Saraviita, Ilkka : Suomen perusoikeusjärjestelmän kansainvälisoikeudellisista takeista, 1978
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Suomen perusoikeusjärjestelmän kansainvälisoikeudellisista takeista / Saraviita, Ilkka

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Juhlajulkaisu Paavo Kastari 1907.13/11.1977. - p. 224-236 - (Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja.C-sarja ; No.15) - Helsinki : Suomen lakimiesyhdistys (D), 1978.

ISBN 951 9068 805

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Tässä kirjoituksessa tarkoitus on esittää yhteenveto niistä kansainvälisoikeudellisista, osin sitovista, osin suositusluonteisista suojajärjestelyistä, jotka turvaavat perusoikeuksia (ihmisoikeuksia) Suomessa.

INDEX WORDS:
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
45. Sainio, Toivo : Oikeushenkilöt ja perusoikeudet, 1978
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Oikeushenkilöt ja perusoikeudet / Sainio, Toivo

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Juhlajulkaisu Paavo Kastari 1907.13/11.1977. - p. 209-223 - (Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja.C-sarja ; No.15) - Helsinki : Suomen lakimiesyhdistys (D), 1978.

ISBN 951 9068 805

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Kysymys siitä, nauttivatko oikeushenkilöt hallitusmuodon II luvussa tarkoitettuja " yleisiä oikeuksia " perusoikeuksina, on kiistanalainen. Erimielisyydet koskevat vain yksityisoikeudellisia oikeushenkilöitä, sillä julkisoikeudellisten osalta ollaan yksimielisiä siitä etteivät perusoikeudet kuulu niille.Myöskin ollaan yhtä mieltä siitä, etteivät ulkomaalaiset, luonnolliset henkilöt tai oikeushenkilöt, pääse osallisiksi perustuslainsuojasta.

INDEX WORDS:
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
46. Uotila, Jaakko : Perusoikeusjärjestelmän kehittämistä koskevia näkökohtia, 1978
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Perusoikeusjärjestelmän kehittämistä koskevia näkökohtia / Uotila, Jaakko

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Juhlajulkaisu Paavo Kastari 1907.13/11.1977. - p. 259-265 - (Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja.C-sarja ; No.15) - Helsinki : Suomen lakimiesyhdistys (D), 1978.

ISBN 951 9068 805

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Tässä kirjoitelmassa tarkoitus on esittää joitakin näkökohtia perusoikeuksien välittömän soveltamisen ongelmasta sekä joitakin taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä perusoikeuksia koskevia huomioita ja arvioita.Tarkastelutapaa voi pitää osaksi valtiosääntöoikeudellisena, osaksi valtiosääntöpoliittisena.

INDEX WORDS:
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
47. Kirgis, Frederic L. : International organizations in their legal setting, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

International organizations in their legal setting : documents, comments and questions / Kirgis, Frederic L.. - repr.., xliv, 1016 p.. - St.Paul, Minn. : West Publishing co.(D), 1988.

ISBN 0 314 33227 8

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The legal and quasilegal issues surrounding some important common characteristics of intergovernmental organizations are examined.Many of the issues are constitutional or procedural in nature. Matters relating to membership, legislative powers, dispute settlement and the conduct of foreign affairs are examples of issues examined.One chapter of the book examines international organizations concerned with promoting respect for basic human rights.

INDEX WORDS:
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* fredlig lösning av tvister = dispute settlement = riitaisuuksien rauhanomainen selvittäminen

GEOGRAPHICAL TERMS: USA : 6357

 
48. Blom, Raimo : Perusoikeustajunta ja perustuslaki , 1973
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Perusoikeustajunta ja perustuslaki = The consciousness of basic rights and the constitution / Blom, Raimo. - p. 83-184

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Oikeustiede - Jurisprudentia : no. 4 . - Helsinki : Suomalainen lakimiesyhdistys (D), 1973. - ISSN 0355 - 8215

ISBN 951 9 068 26 0

LANGUAGE: FIN, ENG

ABSTRACT: This study deals with the attitudes of Finns towards basic rights ; it deals with such phenomena as the conceptions about their actualization, respect for civil rights in situations where values and interests come into conflict with each other and the repect for basic rights.

INDEX WORDS:
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet

 
49. hannikainen, Lauri : Hyviä ehdotuksia perusoikeusuudistukseksi, 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Hyviä ehdotuksia perusoikeusuudistukseksi / hannikainen, Lauri. - p. 48-53

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Ihmisoikeudet : no. 2. - Helsinki : Ihmisoikeuksien ja kansalaisvapauksien puolesta r.y.(D), 1980. - ISSN 0358-5352

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: Artikkelissa käsitellään SKDL:n ja liberaalien ehdotukset Suomen uudistetuksi perusoikeuslainsäädännöksi.Käsitellään myös kansalaisten toiveet tässä asiassa gallup-haastattelun mukaan.

INDEX WORDS:
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
50. Fiedler, Wilfried... (et al.) : Chapter two : institutional development, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Chapter two : institutional development / Fiedler, Wilfried... (et al.)

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Rights, institutions and impact of international law according to the German basic law : the contributions of the Federal Republic of Germany to the 2. World Congress of the International Association of Constitutional LawStarck, C.(ed.). - p. 93-174 - (Studien und Materialen zur Verfassungsgerichtsbarkeit ; No. 37) - Baden-Baden : Nomos Verlagsgesellschaft (D), 1987.

ISBN 3 7890 1374 9

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Chapter two consists of: 1.Wilfried Fiedler: The stengthening of the executive in the contemporary constitutional system. 2.Mainhard Schröder: Inflation of legal rules. 3.Knut Ipsen: States of emergency. 4.Wolfgang Graf Vitzthum: Citizens participation in state functioning.

INDEX WORDS:
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila

GEOGRAPHICAL TERMS: West Germany : 8225

 
51. Starck, Christian : Chapter one , 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Chapter one : fundamental rights / Starck, Christian ; Klein, Eckart ; Kimminich, Otto

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Rights, institutions and impact of international law according to the German basic law : the contributions of the Federal Republic of Germany to the 2. World Congress of the International Association of Constitutional Law / Starck, C. (ed.) - (Studien und Materialen zur Verfassungsgerichtsbarkeit ; No. 37), p. 17-91. - Baden-Baden : Nomos Verlagsgesellschaft (D), 1987.

ISBN 3 7890 1374 9

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Chapter two consists of:. 1.Christian Starck: Constitutional definition and protection of rights and freedoms. 2.Eckart Klein: Human rights of the third generation. 3.Otto Kimminich: Property Rights

INDEX WORDS:
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* äganderätt = right to property = omistusoikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: West Germany : 8225

 
52. Sundberg, Jacob W. F. : Mänskliga rättigheter, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Mänskliga rättigheter : med inledning av Jacob Sundberg / Sundberg, Jacob W. F., 183 p.. - Stockholm : Contra förlag & co (D), 1985.

ISBN 91 86092 07 3

LANGUAGE: SWE

ABSTRACT: Boken innehåller följande mänskorättsinstrument: Den sveska grundlagens rättighetskapitel, Europakonventionen med dess sju tilläggsprotokoll, Europeisk överenskommelse om personer som medverkar i förfaranden vid europeiska komissionen och domstoken för de mänskliga rättigheterna, FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter, fakultativt protokoll till internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter och Helsingforsavtalet.I Jakob Sundbergs inledning behandlas bl.a. följande fall: Piersack vs. Belgien,Kjeldsen, Busk Madsen o.Pedersen vs.Danmark, Sporrong o.Lönnroth vs. Sverige, dessutom tar man upp behandlingen i Sverige av de av Sverige undertecknade internationella konventionerna.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset

 
53. Seminar on the effects of the existing unjust international economic order on the economics of the developing countries and the obstacle that this represents for the implementations of human rights and fundamental freedoms. , 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Seminar on the effects of the existing unjust international economic order on the economics of the developing countries and the obstacle that this represents for the implementations of human rights and fundamental freedoms. / ; United Nations, 49 p.. - New York : United Nations, 1980.

LANGUAGE: ENG

DOCUMENT SYMBOL: ST / HR / SER.A / 8

ABSTRACT: The following issues were discussed: 1.The effects of the existing unjust international economic order of the developing countries and the obstacle that this represents for the implementations of human rights and fundamental freedoms, particulary the right to enjoy adeguate standards of living as proclaimed in art. 25 of the universal declaration of human rights. 2.The right to development as a human right. equality of opportunity to achieve it. the right to development as a right of individuals and nations. 3.The search for formulas for international co-operation which help in eliminating the the existing unjust international economic order and permit the enjoyment of human rights and fundamental freedoms for all, without distinction as to race, sex, languace or religion.

INDEX WORDS:
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* NIEO = NIEO = UKTJ
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* skälig levnadsstandard = adequate standard of living = riittävä elintaso

NOTE (MEETINGS): Seminar on the effects of the existing...Genova, Switzerland, (19800630).(C)

NOTE (GENERAL): UDHR-25-1

 
54. Uotila, Jaakko : Fundamental rights of the citizens, 1985
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Fundamental rights of the citizens / Uotila, Jaakko

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The Finnish legal system / Uotila, J. (ed.). - 2nd ed.., p. 60-67. - Helsinki : Finnish Lawyers Publishing Company, 1985.

ISBN 951-640-244-5

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Chapter II of the Finnish Constitution Act of 1919 contains stipulations on the fundamental rights of the citizens.The rights listed in there will be discussed in detail.The list contains mainly so-called classic rights of freedom and the protection of property.Economic, social and cultural rights came under discussion much later.Organizational matters are examined and also the Constitutional Committee of Parliament.Only legal and technical aspects of fundamental rights in Finland are examined.The international conventions concerning fundamental rights that Finland have ratified are also brought up.

INDEX WORDS:
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* grundläggande friheter = fundamental freedoms = perusvapaudet
* absoluta rättigheter och friheter = absolute rights and freedoms = ehdottomat oikeudet ja vapaudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
55. Pakuscher, Ernst K. : Administrative law in Germany , 1968
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Administrative law in Germany : Citizen v. State / Pakuscher, Ernst K.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): The American journal of comparative law : No. 15., p. 309-331. - Baltimore, Maryland : American Association for the Comparative Study of Law, 1968.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* individuella rättigheter = individual rights = yksilöoikeudet
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* diskriminering = discrimination = syrjintä

GEOGRAPHICAL TERMS: West Germany : 8225

 
56. Golbert, Albert S. : Legal incentives and realites of private foreign investments in Turkey, 1966
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Legal incentives and realites of private foreign investments in Turkey / Golbert, Albert S.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): The American journal of comparative law : No. 15., p.351-360. - Baltimore, Maryland : American Association for the Comparative Study of Law (D), 1966.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Turkey : 8248

 
57. Pascal, A. Robert : Natural law and respect for law, 1966
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Natural law and respect for law / Pascal, A. Robert

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): The American journal of comparative law, p. 500-506. - Baltimore, Maryland : American Association for the Comparative Study of Law, 1966.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* mänsklighet = humanity = ihmisyys
* rättsnormer = legal norms = oikeusnormit

 
58. Turack, Daniel, C. : Freedom of movement in Western Europe , 1966
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Freedom of movement in Western Europe : the contribution at the Council of Europe / Turack, Daniel, C.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): The American journal of comparative law : No. 15., p.781-797. - Baltimore, Maryland : American Association for the Comparative Study of Law, 1966.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* avtal = agreements = sopimukset
* konventioner = conventions = valtiosopimukset
* Europarådet = Council of Europe = Euroopan Neuvosto
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Western Europe : 8200

NOTE (GENERAL): ECHRP-4-2; ESC

 
59. Bernstein, Herbert : West Germany, 1966
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

West Germany : free press and national security : reflections on the Spiegel case / Bernstein, Herbert

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): The American journal of comparative law : No. 15., p. 547-561. - Baltimor, Maryland : American Association for the Comparative Study of Law, 1966.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* grundläggande friheter = fundamental freedoms = perusvapaudet
* straffrätt = criminal justice = rikosoikeus
* nationell säkerhet = national security = kansallinen turvallisuus

GEOGRAPHICAL TERMS: West Germany : 8225

 
60. D'Amato, Anthony : The alien tort stature and the punding of the constitution, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The alien tort stature and the punding of the constitution / D'Amato, Anthony ; Franck, Thomas M.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): American journal of international law : No. 82., p. 62-67. - New York : The American Society of International Law, 1988. - ISSN 0002-9300

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* grundrättigheter = constitutional rights = perusoikeudet
* internationell rätt = international law = kansainvälinen oikeus
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* jurisdiktion = jurisdiction = lainkäyttö

GEOGRAPHICAL TERMS: USA : 6357

URL http://www.jstor.org/journals/00029300.html

[Följande]


24.11.1999