[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Findoc: söktermen indexes='pension' gav 33 träffar


[Föregående]

 
31. Pennings, Frans : European social security law, 2010
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

European social security law / Pennings, Frans. - 5th. ed.. - (Social Europe series ; 25), xx, 382 p.. - Antwerp : INTERSENTIA, 2010.

ISBN 978-90-5095-729-8

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: CONTENTS:. PART I. COORDINATION:. Chapter 1. Introduction to the Concept of Coordination. Chapter 2. The Institutional Context of Regulation 883/2004. Chapter 3. The Conditions for Applicability of Regulation 883/2004. Chapter 4. The Personal Scope of Regulation 883/2004. Chapter 5. The Material Scope of Regulation 883/2004. Chapter 6. The Rules for Determining the Legislation Applicable. Chapter 7. Posting. Chapter 8. The Non-discriminaton and Assimilation Provisions of Regulation 883/2004. Chapter 9. The Non-discrimination Provision of Regulation 1612/68. Chapter 10. Non-discrimination and Free Movement Provisions of the Treaty. Chapter 11. Sickness Benefits. Chapter 12. Old-Age and Survivor's Pensions. Chapter 13. Invalidity Pensions. Chapter 14. Family Benefits. Chapter 15. Unemployment Benefits. Chapter 16. The Relation between Regulation 883/2004 and Bilateral Treaties. Chapter 17. EU Agreements with Third Countries containing Coordination Provisions. Chapter 18. Some Conclusions on the Development of Coordination Law. Chapter 19. A Brief Overview of Non-EU Coordination Instruments. PART II. Social Policy:. Chapter 20. Social Policy Instruments of the European Union. Chapter 21. Equal Pay for Men and Women: Article 157 TFEU. Chapter 22. Equal Treatment of Men and Women in Statutory Social Security: Directive 79/7. Chapter 23. Equal Treatment of Men and Women: The Other Directives. Chapter 24. Towards a Social Europe?

INDEX WORDS:
* EU-rätt = EU law = EU-oikeus
* assimilering = assimilation = assimilaatio
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* jämlik behandling = equal treatment = tasa-arvoinen kohtelu
* medborgarskap = citizenship (EU) = kansalaisuus
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* ILO = ILO = ILO
* socialhjälp = social assistance = sosiaaliavustus
* pension = pension = eläke
* offer = victims = uhrit
* EU = EU = EU
* icke-diskriminering = non-discrimination = syrjintäkielto
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* arbetslöshet = unemployment = työttömyys

NOTE (GENERAL): TFEU; Convention on social security; Maintenance of social security rights (ILo convention no. 157); Maintenance of migrants' pension rights (ILO convention no. 48);

LIBRARY LOCATION: Domvillan

SHELF CODE: Europarätt

URL http://www.intersentia.be/searchDetail.aspx?back=reeks&reeksCode=&bookid=100602

 
32. Arajärvi, Pentti : Johdatus sosiaalioikeuteen, 2011
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Johdatus sosiaalioikeuteen / Arajärvi, Pentti, xxvi, 599 p.. - Helsinki : Talentum, 2011.

ISBN 978-952-14-1708-5

LANGUAGE: FIN

ABSTRACT: SISÄLLYS:. I. SOSIAALIOIKEUDEN YLEISET OPIT JA TAUSTA. II. TOIMEENTULOTURVA. III. JULKISET TYÖVOIMAPALVELUT. IV. TYÖ- JA PERHE-ELÄMÄ. V. SOSIAALIPALVELUT. VI. TERVEYDENHUOLTO. VII. VAMMAISPALVELUT JA -ETUUDET. VIII. ASUMISEN TUKEMINEN. IX. VAHINGONKORVAUSPERUSTAISET ETUUDET. X. KOULUTUKSELLISET OIKEUDET. XI. ORGANISAATIO XII. RAHOITUS. XIII. OIKEUSTURVA JA PÄÄTÖKSEN KORJAAMINEN.

INDEX WORDS:
* socialskydd = social security = sosiaaliturva
* handikappade = disabled persons = vammaiset
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* rätt till utbildning = right to education = oikeus opetukseen
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* EU-rätt = EU law = EU-oikeus
* god förvaltning = good governance = hyvä hallinto
* barn = children = lapset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* rätt att använda sitt eget språk = right to use one's own language = oikeus käyttää omaa kieltään
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus
* pension = pension = eläke

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

NOTE (GENERAL): EU charter of fundamental rights; ECHR;

 
33. Hirvelä, Päivi : Ihmisoikeudet - käsikirja EIT:n oikeuskäytäntöön, 2013
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Ihmisoikeudet - käsikirja EIT:n oikeuskäytäntöön / Hirvelä, Päivi ; Heikkilä, Satu, xxxvii, 934 p.. - Helsinki : Edita, 2013.

ISBN 978-951-37-6339-8

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: SISÄLLYS:. 1. Valitusten tutkiminen Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa. 2. Oikeus elämään. 3. Kidutuksen kielto. 4. Orjuuden ja pakkotyön kielto. 5. Oikeus vapauteen ja turvallisuuteen. 6. Oikeus oikeudenmukainen oikeudenkäyntiin. 7. Ei rangaistusta ilman lakia. 8. Oikeus nauttia yksityis- ja perhe-elämän kunnioitusta. 9. Ajatuksen-, omantunnon- ja uskonnonvapaus. 10. Sananvapaus. 11. Kokoontumis- ja yhdistymisvapaus. 12. Oikeus avioliittoon. 13. Oikeus tehokkaaseen oikeussuojakeinoon. 14. Syrjinnän kielto. 15. Omaisuuden suoja. 16. Kielto syyttää ja rangaista kahdesti (ne bis in idem). 17. Tutkittavaksi ottamisen edellytykset.

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö
* abort = abortion = abortti
* adoption = adoption = adoptio
* skilsmässa = divorce = avioero
* pension = pension = eläke
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* prövningsmarginal = margin of appreciation = harkintamarginaali
* HIV/AIDS = HIV/AIDS = HIV/AIDS
* homosexualitet = homosexuality = homoseksuaalisuus
* äktenskap = marriage = avioliitto
* självmord = suicide = itsemurha
* deporterade personer = deported persons = karkotetut henkilöt
* tortyr = torture = kidutus
* skadestånd = compensation = vahingonkorvaus
* barn = children = lapset
* mental hälsa = mental health = mielenterveys
* äganderätt = right to property = omistusoikeus
* familjevåld = domestic violence = perheväkivalta
* romer = Roma = romanit
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* socialskydd = social protection = sosiaaliturva
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* terrorism = terrorism = terrorismi
* rätt till hälsa = right to health = oikeus terveyteen
* offer = victims = uhrit
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* fängelseförhållanden = prison conditions = vankilaolosuhteet
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* verkställande = enforcement = voimaansaattaminen
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* rätt till privatliv = right to privacy = oikeus yksityiselämään

NOTE (GENERAL): ECHR; ECPT; ESC; Revised ESC;

LIBRARY LOCATION: VIB

URL http://netmarket.edita.fi/cgi-bin/netmarket/webprog/item/page.htm?itemCode1=37-6339-8&RowNum=1


24.11.1999