[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Findoc: söktermen indexes='fängelseförhållanden' gav 456 träffar


[Föregående]

 
31. Breum, Martin : Namibia, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Namibia / Breum, Martin

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in developing countries 1991 : yearbook / Andreassen, B-A; Swinehart, T. (eds.), p. 222-257. - Oslo : Scandinavian U.P., 1992.

ISBN 82 00 21467 2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* folkmord = genocide = kansanmurha
* mentalsjuka = mentally ill = mielisairaat
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen
* fängelseförhållanden = prison conditions = vankilaolosuhteet
* tortyr = torture = kidutus
* rätt till föda = right to food = oikeus ravintoon
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* rapporter = state reports = raportit
* ILO = ILO = ILO
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Namibia / Southern Africa : 5446

 
32. Gutto, Shadrack B. : Mozambiqiue, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Mozambiqiue / Gutto, Shadrack B.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in developing countries 1991 : yearbook / Andreassen, B-A; Swinehart, T. (eds.), p. 190-221. - Oslo : Scandinavian U.P., 1992.

ISBN 82 00 21467 2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* folkmord = genocide = kansanmurha
* mentalsjuka = mentally ill = mielisairaat
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen
* fängelseförhållanden = prison conditions = vankilaolosuhteet
* tortyr = torture = kidutus
* rätt till föda = right to food = oikeus ravintoon
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* rapporter = state reports = raportit
* ILO = ILO = ILO
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Mozambique / Southern Africa : 5445

 
33. Samnöy, Åshild : Zimbabwe, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Zimbabwe / Samnöy, Åshild

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in developing countries 1991 : yearbook / Andreassen, B-A; Swinehart, T. (eds.), p. 380-426. - Oslo : Scandinavian U.P., 1992.

ISBN 82 00 21467 2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* folkmord = genocide = kansanmurha
* mentalsjuka = mentally ill = mielisairaat
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen
* fängelseförhållanden = prison conditions = vankilaolosuhteet
* tortyr = torture = kidutus
* rätt till föda = right to food = oikeus ravintoon
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* rapporter = state reports = raportit
* ILO = ILO = ILO
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Zimbabwe / Southern africa : 5467 / 5400

 
34. Williams, Douglas : Zambia, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Zambia / Williams, Douglas

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in developing countries 1991 : yearbook / Andreassen, B-A; Swinehart, T. (eds.), p. 356-379. - Oslo : Scandinavian U.P., 1992.

ISBN 82 00 21467 2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* folkmord = genocide = kansanmurha
* mentalsjuka = mentally ill = mielisairaat
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen
* fängelseförhållanden = prison conditions = vankilaolosuhteet
* tortyr = torture = kidutus
* rätt till föda = right to food = oikeus ravintoon
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* rapporter = state reports = raportit
* ILO = ILO = ILO
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Zambia / Southern africa : 5466 / 5440

 
35. Prison conditions in the United Kingdom, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Prison conditions in the United Kingdom : a Helsinki Watch publication /, 54 p.. - New York : Human Rights Watch, 1992.

ISBN 1 56432 066 9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* AIDS = AIDS = AIDS
* fängelseförhållanden = prison conditions = vankilaolosuhteet
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* rasism = racism = rasismi
* kvinnliga fångar = women prisoners = naisvangit
* respekt för korrespondens = respect for correspondence = kirjeenvaihdon kunnioittaminen
* medicinsk behandling = medical care = lääkehoito

LOCAL INDEX: Scotland

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom / Northern Ireland : 8251 / 8239

LIBRARY LOCATION: IMR

 
36. India, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

India : details of deaths in custody reported since 1985 /, 101 p.. - London : Amnesty International, 1992.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* tortyr = torture = kidutus
* fängelseförhållanden = prison conditions = vankilaolosuhteet
* jordbrukare = farmers = maanviljelijät
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* sexuellt utnyttjande = sexual abuse = seksuaalinen hyväksikäyttö
* utomrättsliga avrättningar = extrajudicial executions = mielivaltaiset teloitukset

GEOGRAPHICAL TERMS: India : 7425

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: countries

 
37. Prison conditions in the United Kingdom, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Prison conditions in the United Kingdom : a Helsinki Watch report / prison project report /, x, 54 p.. - New York : Human Rights Watch, 1992.

ISBN 1 56432 066 9

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* fängelseförhållanden = prison conditions = vankilaolosuhteet
* kvinnliga fångar = women prisoners = naisvangit
* AIDS = AIDS = AIDS

LOCAL INDEX: Scotland

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom / Northern Ireland : 8251 / 8239

LIBRARY LOCATION: IMR

 
38. Prison conditions in Turkey, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Prison conditions in Turkey : a Helsinki Watch report / ; Helsinki Watch, 91 p.. - New York, 1989.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* fängelseförhållanden = prison conditions = vankilaolosuhteet
* politiska fångar = political prisoners = poliittiset vangit

GEOGRAPHICAL TERMS: Turkey : 8248

 
39. Prison conditions in Czechoslovakia, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Prison conditions in Czechoslovakia : a Helsinki Watch report / ; Helsinki Watch, 153 p.. - New York, 1989.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* fängelseförhållanden = prison conditions = vankilaolosuhteet
* hälsovårdsservice = health service = terveydenhuolto

GEOGRAPHICAL TERMS: Czechoslovakia : 8119

 
40. Brutality unchecked : human rights abuses along the U.S. border with Mexico : an Americas Watch report, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Brutality unchecked : human rights abuses along the U.S. border with Mexico : an Americas Watch report /, 81 p.. - New York : The Americas Watch Committee, 1992.

ISBN 1 56432 075 8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* tortyr = torture = kidutus
* rasdiskriminering = racial discrimination = rotusyrjintä
* fängelseförhållanden = prison conditions = vankilaolosuhteet
* sexualbrott = sexual crimes = seksuaalirikokset

GEOGRAPHICAL TERMS: USA / Mexico : 6357 / 6243

LIBRARY LOCATION: IMR

 
41. Anthems of defeat , 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Anthems of defeat : crackdown in human province 1989-92 : an Asia Watch report /, iii, 257 p.. - New York : Human Rights Watch, 1992.

ISBN 1 56432 074 x

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* tortyr = torture = kidutus
* fängelseförhållanden = prison conditions = vankilaolosuhteet
* avrättningar = executions = teloitukset

GEOGRAPHICAL TERMS: China, People's Republic : 7117

LIBRARY LOCATION: IMR

 
42. Hinkkanen, Merja-Liisa : "Taivaallinen voima talossa" , 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

"Taivaallinen voima talossa" : johtajan roolit ja toimenkuvan muutos Suomen vankiloissa 1880-luvulta 1980-luvulle / Hinkkanen, Merja-Liisa - ( Oikeusministeriön vankienhoito-osaston julkaisuja ; No. 2), 82 p.. - Helsinki : Oikeusministeriö, 1992. - ISSN 0357-4504

ISBN 951 47 6251 7

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* fängelseförhållanden = prison conditions = vankilaolosuhteet
* politiska fångar = political prisoners = poliittiset vangit

TIME PERIOD: 1880-1980

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
43. Zellick, Graham : Penalties for disciplinary offences in prison, 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Penalties for disciplinary offences in prison / Zellick, Graham

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Public law, p. 227-248. - London : Sweet & Maxwell, 1983. - ISSN 0033-3565

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* fängelseförhållanden = prison conditions = vankilaolosuhteet

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom : 8251

LIBRARY LOCATION: At the Finnish University of Turku

 
44. Tettenborn, A.M. : Prisoner's rights, 1980
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Prisoner's rights / Tettenborn, A.M.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Public law, p. 74-. - London : Sweet & Maxwell, 1980. - ISSN 0033-3565

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* fångar = prisoners = vangit
* fängelseförhållanden = prison conditions = vankilaolosuhteet

GEOGRAPHICAL TERMS: United Kingdom : 8251

LIBRARY LOCATION: At the Finnish University of Turku

 
45. Malawi, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Malawi : March - July 1992 : mass arrests of suspected government opponents /, 14 p.. - London : Amnesty International, 1992.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* arresterade personer = arrested persons = pidätetyt henkilöt
* fängslade personer = imprisoned persons = vangitut henkilöt
* fängelseförhållanden = prison conditions = vankilaolosuhteet

GEOGRAPHICAL TERMS: Malawi / Southern Africa : 5439

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: countries

 
46. Haiti, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Haiti : human rights held to ransom /, 41 p.. - London : Amnesty International , 1992.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen
* utomrättsliga avrättningar = extrajudicial executions = mielivaltaiset teloitukset
* tortyr = torture = kidutus
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* fängelseförhållanden = prison conditions = vankilaolosuhteet

GEOGRAPHICAL TERMS: Haiti : 6138

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: countries

 
47. Joutsen, Matti : Yksinäissellin käyttö suomen vankiloissa., 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Yksinäissellin käyttö suomen vankiloissa. / Joutsen, Matti - ( Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen julkaisuja ; No. 65), 55 p.. - Helsinki : Valtion painatuskeskus, 1984. - ISSN 0357-0126

ISBN 951 704 091 1

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* fängelseförhållanden = prison conditions = vankilaolosuhteet
* strafflag = criminal law = rikoslaki

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): English summary

 
48. Paraguay, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Paraguay : an encouraging victory in the search for truth and justice / ; Americas Watch, 32 p.. - New York : Americas Watch, 1992.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen
* tortyr = torture = kidutus
* jordbrukare = farmers = maanviljelijät
* fängelseförhållanden = prison conditions = vankilaolosuhteet

GEOGRAPHICAL TERMS: Paraguay / South America / Latin America : 6447 / 6400

 
49. Prison conditions in India: an Asia Watch report, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Prison conditions in India: an Asia Watch report /, 38 p.. - New York : Human Rights Watch, 1991.

ISBN 0 929 692 92 6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* polis = police = poliisi
* kvinnor = women = naiset
* tortyr = torture = kidutus
* fångar = prisoners = vangit
* fängelseförhållanden = prison conditions = vankilaolosuhteet

GEOGRAPHICAL TERMS: India : 7425

LIBRARY LOCATION: IMR

 
50. Prison conditions in Mexico, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Prison conditions in Mexico : an Americas Watch report / ; Americas Watch, 72 p.. - New York : Americas Watch Committee, 1991.

ISBN 0 929692 71 3

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* fångar = prisoners = vangit
* fängelser = prisons = vankilat
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* kvinnor = women = naiset
* fängelseförhållanden = prison conditions = vankilaolosuhteet
* korruption = corruption = korruptio

GEOGRAPHICAL TERMS: Mexico / Latin America : 6243

LIBRARY LOCATION: IMR

 
51. Tomasevski, Katarina : Prison health,
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Prison health : international standards and national practices in Europe / Tomasevski, Katarina - (Publications Series ; no. 21), xxx, 228 p.. - Helsinki : Helsinki Institute for Crime Prevention and Control, afflicted with the United Nations - ISSN 0780-3656

ISBN 951 47 6436 6

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* fängelseförhållanden = prison conditions = vankilaolosuhteet
* rätt till hälsa = right to health = oikeus terveyteen
* mentalsjuka = mentally ill = mielisairaat
* fångar = prisoners = vangit
* kvinnliga fångar = women prisoners = naisvangit
* AIDS = AIDS = AIDS
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Europe : 8000

NOTE (MEETINGS): European Seminar on Prison Health : goals, standards and ethics, Tampere, Finland, (19910924-19910927), (C)

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: articles

 
52. Toman, Jiri : Quasi-legal standards and guidelines for protecting human rights, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Quasi-legal standards and guidelines for protecting human rights / Toman, Jiri

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Guide to international human rights practice / Hannum, H. (ed.); International Human Rights Law Group. - 2nd. ed.., p. 192-210. - Philadelphia : Univ. of Pennsylvania Press, 1992.

ISBN 0 8122 1410 2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* arresterade personer = arrested persons = pidätetyt henkilöt
* implementering = implementation = toteuttaminen
* fångar = prisoners = vangit
* handikappade = disabled persons = vammaiset
* fängelseförhållanden = prison conditions = vankilaolosuhteet
* frihetsberövande = deprivation of liberty = vapaudenriisto
* tortyr = torture = kidutus
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* medicinsk etik = medical ethics = lääketieteellinen etiikka

NOTE (GENERAL): Declaration on the rights of disabled persons; Declaration on the elimination of intolerance and discrimination based on religion or belief

 
53. United States of America, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

United States of America : human rights and American Indians /, 46 p.. - London : Amnesty International, 1992.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* urfolk = indigenous peoples = alkuperäiskansat
* indianer = Indians = intiaanit
* straffrätt = criminal law = rikosoikeus
* religion = religion = uskonto
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* polisvåld = police abuse = poliisiväkivalta
* tortyr = torture = kidutus
* fängelseförhållanden = prison conditions = vankilaolosuhteet
* massaker = massacre = verilöyly

GEOGRAPHICAL TERMS: USA : 6357

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: countries

 
54. India, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

India : press coverage of Amnesty International's report : India : torture, rape and deaths in custody /, 63 p.. - London : Amnesty International, 1992.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* fängslade personer = imprisoned persons = vangitut henkilöt
* våldtäkt = rape = raiskaus
* tortyr = torture = kidutus
* fängelseförhållanden = prison conditions = vankilaolosuhteet

GEOGRAPHICAL TERMS: India : 7425

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: countries

 
55. Human Rights Watch world report, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human Rights Watch world report : 1993 : events of 1992 /, xxix, 393 p.. - New York : Human Rights Watch, 1992. - ISSN 1054-948x

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* fängelseförhållanden = prison conditions = vankilaolosuhteet
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* OAS = OAS = OAS
* PLO = PLO = PLO
* EG = EC = EY
* rapporter = state reports = raportit
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* gulfkriget = Gulf-war = Persianlahden sota
* befrämjande av mänskliga rättigheter = promotion of human rights = ihmisoikeuksien edistäminen
* humanitär hjälp = humanitarian aid = humanitaarinen apu

GEOGRAPHICAL TERMS: Universal

 
56. Rwanda, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Rwanda : talking peace and waging war : human rights since the October 1990 invasion / - (News from Africa Watch ; No. 4 (3)), 33 p.. - New York : Africa Watch, 1992.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* massaker = massacre = verilöyly
* tryckfrihet = freedom of the press = painovapaus
* fängelseförhållanden = prison conditions = vankilaolosuhteet

GEOGRAPHICAL TERMS: Central Africa

 
57. Kenya, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Kenya : once again, a critical magazine faces threat of a banning order : the Nairobi Law monthly and its editor under fire / - (News from Africa Watch), 15 p.. - New York : Africa Watch, 1992.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* fängslade personer = imprisoned persons = vangitut henkilöt
* fängelseförhållanden = prison conditions = vankilaolosuhteet
* tortyr = torture = kidutus
* rättshjälp = legal assistance = oikeusapu
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö

GEOGRAPHICAL TERMS: East Africa

 
58. Sudan, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Sudan : lest they be forgotten : letters from Shalla prison / - (News from Africa Watch), 8 p.. - New York : Africa Watch, 1990.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* fängslade personer = imprisoned persons = vangitut henkilöt
* fängelseförhållanden = prison conditions = vankilaolosuhteet

GEOGRAPHICAL TERMS: East Africa

 
59. Breitenmoser, Stephan : Human rights v. extradition, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Human rights v. extradition : the Soering case / Breitenmoser, Stephan ; Wilms, Gunter E.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Michigan journal of international law : No. 11(3)., p. 845-886. - Ann Arbor, Michigan : Univ. of Michigan Law School, 1990. - ISSN 1052-2867

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* utlämning = extradition = luovuttaminen
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* fängelseförhållanden = prison conditions = vankilaolosuhteet
* rättsfall/rättspraxis = cases/case law = oikeustapaukset/oikeuskäytäntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Germany / USA : 6357

NOTE (GENERAL): ECHR-32-47-44-46; ECHR-3-6-13-33

 
60. Human rights in Burma (Myanmar) in 1991, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights in Burma (Myanmar) in 1991 / - (Asia Watch ; No. 4 (3)), 8 p.. - New York : Asia Watch, 1991.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* fängslade personer = imprisoned persons = vangitut henkilöt
* etniska minoriteter = ethnic minorities = etniset vähemmistöt
* fängelseförhållanden = prison conditions = vankilaolosuhteet
* politiska fångar = political prisoners = poliittiset vangit
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Myanmar (Burma) : 7516

[Följande]


24.11.1999