[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Findoc: söktermen indexes='oleskelulupa' gav 78 träffar


[Föregående]

 
31. Langkjaer, L, : Review, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Review / Langkjaer, L, ; Stummel, D.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Rechtstellung von Ausländern nach staatlichen Recht und Völkerrecht = The legal position of aliens in national and international law = Le regime juridique des etrangers en droit national et international / Frowein, J. A.; Stein, T. (eds.) - (Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht. ; No. 94(1)), p. 237-284. - Berlin : Springer-Verlag (D), 1987.

ISBN 3 540 169903

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* asyl = asylum = turvapaikka
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Denmark : 8220

 
32. Mayorga, Roberto L. : Die Rechtsstellung von Ausländern nach staatlichem Recht und Völkerrecht in Chile, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Die Rechtsstellung von Ausländern nach staatlichem Recht und Völkerrecht in Chile / Mayorga, Roberto L.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Rechtstellung von Ausländern nach staatlichen Recht und Völkerrecht = The legal position of aliens in national and international law = Le regime juridique des etrangers en droit national et international / Frowein, J. A.; Stein, T. (eds.) - (Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht. ; No. 94(1)), p. 187-236. - Berlin : Springer-Verlag (D), 1987.

ISBN 3 540 169903

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* asyl = asylum = turvapaikka
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Chile / South America / Latin America : 6424 / 6400

 
33. Melchior, Michel : Le regime juridique des e'trangers en droit belge, 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Le regime juridique des e'trangers en droit belge / Melchior, Michel ; Lecrenier, Sabine

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Rechtstellung von Ausländern nach staatlichen Recht und Völkerrecht = The legal position of aliens in national and international law = Le regime juridique des etrangers en droit national et international / Frowein, J. A.; Stein, T. (eds.) - (Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht. ; No. 94(1)), p. 91-186. - Berlin : Springer-Verlag (D), 1987.

ISBN 3 540 169903

LANGUAGE: FRE

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* asyl = asylum = turvapaikka
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: Belgium : 8214

 
34. Wolf, Joachim : Die Regelung von Einreise und Aufenthalt , 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Die Regelung von Einreise und Aufenthalt = Entry and residence / Wolf, Joachim

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Rechtstellung von Ausländern nach staatlichen Recht und Völkerrecht = The legal position of aliens in national and international law = Le regime juridique des etrangers en droit national et international / Frowein, J. A.; Stein, T. (eds.) - (Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht. ; No. 94(2)), p. 1851-1888. - Berlin : Springer-Verlag (D), 1987.

ISBN 3 540 169903

LANGUAGE: GER / ENG

INDEX WORDS:
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* rätt att resa in i ett land = right to enter a country = oikeus saapua maahan
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema

 
35. Haverland, Christine : Beendigung der Aufenthaltserlaubnis und des Aufenthalts , 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Beendigung der Aufenthaltserlaubnis und des Aufenthalts = Termination of permission to stay and of residence / Haverland, Christine

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Die Rechtstellung von Ausländern nach staatlichen Recht und Völkerrecht = The legal position of aliens in national and international law = Le regime juridique des etrangers en droit national et international / Frowein, J. A.; Stein, T. (eds.) - (Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht. Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht. ; No. 94(2)), p. 1889-1934. - Berlin : Springer-Verlag (D), 1987.

ISBN 3 540 169903

LANGUAGE: GER, ENG

INDEX WORDS:
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* rätt att resa in i ett land = right to enter a country = oikeus saapua maahan
* rättsställning = legal status = oikeudellinen asema

 
36. Kuosma, Tapio : Ulkomaalaiset ja Suomi , 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Ulkomaalaiset ja Suomi : ulkomaalaiskohtelusta ulkomaalaislain mukaan / Kuosma, Tapio, 64 p.. - Helsinki : Lakimiesliiton kustannus, 1987.

ISBN 951 640 3565

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* utlänningslag = alien's act = ulkomaalaislaki
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* återsändningsförbud = non-refoulement principle = palautuskielto
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa
* asyl = asylum = turvapaikka

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
37. Ulkomaalaislakityöryhmän mietintö , 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Ulkomaalaislakityöryhmän mietintö = Betänkande avgivet av arbetsgruppen för reformering av utlänningslagen / - (Komiteanmietintö = kommittebetänkande ; No. 7), 89 p.. - Helsinki : Sisäasiainministeriö = Inrikesministeriet, 1989. - ISSN 0356-9470

ISBN 951 47 1237 4

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* utlänningslag = alien's act = ulkomaalaislaki
* utlänningsförordning = alien's decree = ulkomaalaisasetus
* pass = passport = passi
* utlänningsombudsman = alien's ombudsman = ulkomaalaisvaltuutettu
* asyl = asylum = turvapaikka
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa
* återsändningsförbud = non-refoulement principle = palautuskielto
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* klagomål/besvär = complaints = valitus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): Summary in Swedish.ECHR;

LIBRARY LOCATION: The Main library / The institute

 
38. Hailbronner, Kay : Einreiseverweigerung und Visumzwang im Asylrecht., 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Einreiseverweigerung und Visumzwang im Asylrecht. / Hailbronner, Kay

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Staat und Völkerrechtsordnung : Festschrift für Karl Doehring / Hailbronner, K. ; Ress, G. ; Stein, T (eds.).. - p. 283-302 - (Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht. ; No. 98) - Heidelberg : Springer, 1989.

ISBN 3 540 50312 9

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* asyl = asylum = turvapaikka
* rätt att resa in i ett land = right to enter a country = oikeus saapua maahan
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa

GEOGRAPHICAL TERMS: Germany : 8225

 
39. Meningsfull vistelse på asylförläggning, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Meningsfull vistelse på asylförläggning : betänkande av utredningen om arbete för asylsökande / ; Kulturdepartementet - (SOU = Statens offentliga utredningar ; v. 69), 167 p.. - Stockholm : Allmänna Förlaget, 1992. - ISSN 0375-250X

ISBN 91-38-13110-2

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* asylsökande = asylum seekers = turvapaikanhakijat
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

 
40. Utlänningslagen - en partiell översyn, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Utlänningslagen - en partiell översyn : Delbetänkande av utredningen om översyn av vissa delar av utlänningslagstiftningen m.m. / ; Kulturdepartementet - (SOU ; No. 24) - Stockholm : Allmänna förlaget, 1993. - ISSN 0375-250x

ISBN 91-38-13317-2

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* asylrätt = right to asylum = turvapaikkaoikeus
* nationell rätt = national law = kansallinen oikeus
* klagomål/besvär = complaints = valitus
* rättshjälp = legal assistance = oikeusapu
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden

LIBRARY LOCATION: Main library

 
41. Kuosma, Tapio : Uudistettu ulkomaalaislainsäädäntö, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Uudistettu ulkomaalaislainsäädäntö / Kuosma, Tapio, 222 p.. - Helsinki : Lakimiesliiton Kustannus, 1994.

ISBN 951-640-706-4

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* utlänningslag = alien's act = ulkomaalaislaki
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* rätt att resa in i ett land = right to enter a country = oikeus saapua maahan
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa
* judar = Jews = juutalaiset
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* rätt att lämna sitt land = right to leave one's country = oikeus lähteä maastaan
* återsändningsförbud = non-refoulement principle = palautuskielto
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* förföljelse = persecution = vaino
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* klagomål/besvär = complaints = valitus
* flyktingar = refugees = pakolaiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland / Nordic Countries

NOTE (GENERAL): ICCPR-26; ECHR-3-8;.Summary in English, p. 188-193; Ulkomaalaislaki (fulltext); Utlänningslag (full text);

 
42. Campbell, Dennis (gen.ed.) : International immigration and nationality law, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

International immigration and nationality law : volume 1-3 / Campbell, Dennis (gen.ed.) ; Fisher, Joy (ed.) ; Center for International Legal Studies, var. pag.. - Dordrecht : Martinus Nijhoff publ., 1993.

ISBN 0-7923-2228-2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* invandring = immigration = maahanmuutto
* asyl = asylum = turvapaikka
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* rasism = racism = rasismi
* familjeåterförening = family reunification = perheen yhdistäminen
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* EG = EC = EY
* rätt att resa in i ett land = right to enter a country = oikeus saapua maahan
* rätt att lämna sitt land = right to leave one's country = oikeus lähteä maastaan
* deporterade personer = deported persons = karkotetut henkilöt
* utvisning = expulsion = maastakarkotus
* nationalisering = nationalization = kansallistaminen
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* flyktingbarn = refugee children = pakolaislapset
* barn = children = lapset

GEOGRAPHICAL TERMS: Argentina / Australia / Austria / Belgium / Brazil / Canada / Denmark / Finland / France / Germany / Greece / Ireland / Israel / Italy / Japan / Kenya / Luxembourg / Netherlands / New Zealand / Nordic Countries / Norway / Portugal / Singapore / South Africa / South Korea / Spain / Sweden / Switzerland / Taiwan / United Kingdom / USA / East Africa

NOTE (GENERAL): Loose leaves in three volumes; CRC; ICCPR; Declaration on the rights of mentally retarded persons;

 
43. Invandringspolitiken , 1983
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Invandringspolitiken : förslag: delbetänkande av invandringspolitiska kommittén / ; Arbetsmarknads departementet - (SOU ; 29), 318 p.. - Stockholm : Tiber, 1983. - ISSN 0375-250X

ISBN 91-38-0756-9

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* asyl = asylum = turvapaikka
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* återsändningsförbud = non-refoulement principle = palautuskielto
* klagomål/besvär = complaints = valitus
* invandrare = immigrants = maahanmuuttajat
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden / Finland

NOTE (GENERAL): Geneva conventions; OAU refugee convention

LIBRARY LOCATION: ÅAB

 
44. Kaila, Heidi : Henkilöiden liikkumisvapaus Euroopan Unionin alueella, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Henkilöiden liikkumisvapaus Euroopan Unionin alueella / Kaila, Heidi

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Kansalaisten Eurooppa / Tiilikainen, T. (toim.), p. 107-134. - Åbo/Turku : Åbo Akademin ihmisoikeusinstituutti, 1994.

ISBN 951-650-433-7

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* EES = EEA = ETA
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* rätt att resa in i ett land = right to enter a country = oikeus saapua maahan
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* rätt att lämna sitt land = right to leave one's country = oikeus lähteä maastaan
* EU = EU = EU
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa

NOTE (GENERAL): TEU-8;

 
45. Doehring, Karl ... [et al.] : Die staatsrechtliche Stellung der Ausländer in der Bundesrepublik Deutschland, 1974
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Die staatsrechtliche Stellung der Ausländer in der Bundesrepublik Deutschland : Vertrauensschutz im Verwaltungsrecht / Doehring, Karl ... [et al.] - ( Veröffentlichungen der Vereiningung der Deutschen Staatsrechtslehrer ; Hft 32) , 288 p.. - Berlin : Walter de Gruyter, 1974.

ISBN 3-11-005776-X

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* val av bosättningsort = choice of the place of residence = asuinpaikan valinta

GEOGRAPHICAL TERMS: Germany

NOTE (MEETINGS): Berichte und Diskussionen auf der Tagung der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer in Mannheim vom 3. bis 6. Oktober 1973

LIBRARY LOCATION: Riksdagsbiblioteket

 
46. Björksten, S. R. : Kansainvälinen oikeus, 1937
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Kansainvälinen oikeus / Björksten, S. R., 458 p.. - Porvoo : Werner Söderström , 1937.

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* NF = LN = KL
* ILO = ILO = ILO
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

 
47. Lentz, Dominik : Die rechtliche Stellung der Minderheiten in Lettland, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Die rechtliche Stellung der Minderheiten in Lettland / Lentz, Dominik ; Müller, Hermann

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Das Minderheitenrecht europäischer Staaten : Teil 2 / Frowein, J. A.; Oeter, S. (Hrsg.) - (Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht ; Bd. 109), p. 129-170. - Berlin : Springer , 1994.

ISBN 3-540-58482-X

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* självständighet = independence = itsenäisyys
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* rösträtt = right to vote = äänioikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Latvia

 
48. Hoskova, Mahulena : Die rechtliche Stellung der Minderheiten in Litauen, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Die rechtliche Stellung der Minderheiten in Litauen / Hoskova, Mahulena

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Das Minderheitenrecht europäischer Staaten : Teil 2 / Frowein, J. A.; Oeter, S. (Hrsg.) - (Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht ; Bd. 109), p. 171-215. - Berlin : Springer , 1994.

ISBN 3-540-58482-X

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* självständighet = independence = itsenäisyys
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* rösträtt = right to vote = äänioikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Lithuania

 
49. Böhmer, Friederike : Die rechtliche Stellung der Minderheiten in Rumänien, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Die rechtliche Stellung der Minderheiten in Rumänien / Böhmer, Friederike

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Das Minderheitenrecht europäischer Staaten : Teil 2 / Frowein, J. A.; Oeter, S. (Hrsg.) - (Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht ; Bd. 109), p. 216-245. - Berlin : Springer , 1994.

ISBN 3-540-58482-X

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* rösträtt = right to vote = äänioikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Romania

 
50. Hoskova, Mahulena : Die rechtliche Stellung der Minderheiten in Russland, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Die rechtliche Stellung der Minderheiten in Russland / Hoskova, Mahulena

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Das Minderheitenrecht europäischer Staaten : Teil 2 / Frowein, J. A.; Oeter, S. (Hrsg.) - (Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht ; Bd. 109), p. 246-285. - Berlin : Springer , 1994.

ISBN 3-540-58482-X

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* rösträtt = right to vote = äänioikeus
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö

GEOGRAPHICAL TERMS: Russian Federation

 
51. Hoskova, Mahulena : Die rechtliche Stellung der Minderheiten in Ukraine, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

Die rechtliche Stellung der Minderheiten in Ukraine / Hoskova, Mahulena

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Das Minderheitenrecht europäischer Staaten : Teil 2 / Frowein, J. A.; Oeter, S. (Hrsg.) - (Beiträge zum ausländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht ; Bd. 109), p. 352-382. - Berlin : Springer , 1994.

ISBN 3-540-58482-X

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* nationalitet = nationality = kansallisuus
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* rösträtt = right to vote = äänioikeus

GEOGRAPHICAL TERMS: Ukraine

 
52. Burrows, Noreen : Free movement of workers and social security, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Free movement of workers and social security : the rights of Turkish workers and social security / Burrows, Noreen

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): European law review : vol. 19; no. 3 ., p. 305-313. - London : Sweet & Maxwell, 1994. - ISSN 0307-5400

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* gästarbetare = migrant workers = vierastyöläiset
* EG = EC = EY
* ECJ = ECJ = ECJ
* domstolsutslag = judicial judgment = tuomioistuinpäätös
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa
* invandring = immigration = maahanmuutto

 
53. Svensk flyktingpolitik i globalt perspektiv, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Svensk flyktingpolitik i globalt perspektiv : betänkande från flyktingpolitiska kommittén / ; Arbetsmarknadsdepartementet - (SOU 1995 ; 75), 346 p.. - Stockholm : Fritzes, 1995. - ISSN 0375-250X

ISBN 91-38-20002-3

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* asyl = asylum = turvapaikka
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa
* invandring = immigration = maahanmuutto
* återvändare = returnees = paluumuuttajat
* flyktingbarn = refugee children = pakolaislapset
* OSSE = OSCE = ETYJ
* högkommissarie för mänskliga rättigheter = HCHR = ihmisoikeusvaltuutettu
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* familjeåterförening = family reunification = perheen yhdistäminen
* utlänningslag = alien's act = ulkomaalaislaki
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* EU = EU = EU
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* barn = children = lapset

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden / Lithuania / Bosnia-Herzegovina / Russian Federation / Estonia / Latvia

NOTE (GENERAL): Refugee convention; OAU refugee convention; Cartagena declaration;

 
54. Achermann, Alberto ... [et al.] : Schengen und die Folgen, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Schengen und die Folgen : der Abbau der Grenzkontrollen in Europa / Achermann, Alberto ... [et al.], 263 p.. - Bern : Verlag Stämpfli, 1995.

ISBN 3-7272-9030-7

LANGUAGE: GER

ABSTRACT: The articles are:. 1. Astrid Epiney : Das zweite Schengener Abkommen : Entstehung, Konzept und Einbettung in die Europäischen Union. 2. Astrid Epiney : Rechte und Pflichten der Drittausländer 3. Alberto Achermann : Schengen, Dublin und die europäische Asylrechtsharmonisierung. 4. Ruth Wehner : Die polizeiliche Zusammenarbeit zwischen den Schengen-Staaten unter besonderer Berücksichtigung des SIS. 5. Roland Bieber : Schlussbetrachtung : Schengen als Modell zukünftiger Integration.

INDEX WORDS:
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* EG = EC = EY
* EU = EU = EU
* asyl = asylum = turvapaikka
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa

NOTE (GENERAL): Schengen convention; Dublin convention; TEU

LIBRARY LOCATION: EU-rätt

 
55. Barnkonventionen och utlänningslagen, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Barnkonventionen och utlänningslagen : delrapport av Barnkommittén / ; Socialdepartementet - (SOU ; 115), 167 p.. - Stockholm : Fritzes, 1996. - ISSN 0375-250X

ISBN 91-38-20327-8

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* barn = children = lapset
* föräldrar = parents = vanhemmat
* migration = migration = siirtolaisuus
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* asyl = asylum = turvapaikka
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa
* familjeåterförening = family reunification = perheen yhdistäminen
* utlänningslag = alien's act = ulkomaalaislaki
* reservationer = reservations = varaumat

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden

NOTE (GENERAL): CRC;

LIBRARY LOCATION: ÅAB

 
56. Sverige, framtiden och mångfalden, 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Sverige, framtiden och mångfalden : slutbetänkande från invandrarpolitiska kommittén / ; Arbetardepartmentet - (SOU ; 55), 511 p.. - Stockholm : Fritzes, 1996. - ISSN 0375-250X

ISBN 91-38-20239-5

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* migration = migration = siirtolaisuus
* invandring = immigration = maahanmuutto
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* sverigefinnar = Finnish-speaking Swedes = ruotsinsuomalaiset
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa
* rasism = racism = rasismi
* diskriminering = discrimination = syrjintä
* politiskt deltagande = political participation = poliittinen osallistuminen

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden

LIBRARY LOCATION: ÅAB

 
57. Björklund, Ilkka-Christian (puh. joht.) : Hallittu maahanmuutto ja tehokas kotoutuminen, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

Hallittu maahanmuutto ja tehokas kotoutuminen : maahanmuutto- ja pakolaispoliittisen toimikunnan mietintö = Behärskad invandring och effektiv integration : betänkande av kommissionen för invandrar- och flyktingpolitik / Björklund, Ilkka-Christian (puh. joht.) - (Komiteanmietintö = Kommittébetänkande 1997 ; 5), 321 p.. - Helsinki : Sisäasiainministeriö, 1997. - ISSN 0356-9470

ISBN 951-734-213-6

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* utlänningslag = alien's act = ulkomaalaislaki
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* migration = migration = siirtolaisuus
* EU = EU = EU
* FN = UN = YK
* IOM = IOM = IOM
* UNHCR = UNHCR = UNHCR
* asyl = asylum = turvapaikka
* rättsskydd = legal protection = oikeusturva
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa
* EES = EEA = ETA

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

 
58. Kuosma, Tapio : Ulkomaalaislaki ja hallintolainkäyttö, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Ulkomaalaislaki ja hallintolainkäyttö / Kuosma, Tapio, 402 p.. - Helsinki : Lakimiesliiton kustannus, 1997.

ISBN 952-14-0022-6

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* utlänningslag = alien's act = ulkomaalaislaki
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* utlänningar = aliens/non-citizens = ulkomaalaiset
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa
* rätt att resa in i ett land = right to enter a country = oikeus saapua maahan
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* arbetslöshet = unemployment = työttömyys
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* asyl = asylum = turvapaikka
* rätt att lämna sitt land = right to leave one's country = oikeus lähteä maastaan
* klagomål/besvär = complaints = valitus
* återsändningsförbud = non-refoulement principle = palautuskielto
* utvisning = expulsion = maastakarkotus

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland

LIBRARY LOCATION: offentlig rätt

 
59. Lundvall, Lars : Lagen om svenskt medborgarskap , 1996
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Lagen om svenskt medborgarskap : en kommentar / Lundvall, Lars ; Svensson, Peter, 147 p.. - Stockholm : Norstedts juridik, 1996.

ISBN 91-38-50496-0

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* medborgarskap = citizenship = kansalaisuus
* adoption = adoption = adoptio
* barn = children = lapset
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* brottslighet = criminality = rikollisuus
* homosexuella = homosexuals = homoseksuaalit
* naturalisering = naturalisation = kansalaistaminen
* statslösa personer = stateless persons = valtiottomat henkilöt
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa
* utvisning = expulsion = maastakarkotus

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden

 
60. Rosenmayr, Stefan : VI. Schutz der Fremden, 1997
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of monograph series

VI. Schutz der Fremden : Asylrecht / Rosenmayr, Stefan

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Grund- und Menschenrechte in Österreich : Bd. 3 : 50 Jahre Allgemeine Erklärung der Menschenrechte - Wesen und Werte / Machacek, R. ; Pahr, W. P.; Stadler, G. (Hrsg.) für die Österreichische Juristenkommission, p. 535-618. - Kehl am Rhein : Engel, 1997.

ISBN 3-88357-125-3

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* asyl = asylum = turvapaikka
* återsändningsförbud = non-refoulement principle = palautuskielto
* uppehållstillstånd = permission to stay = oleskelulupa
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* de facto-flyktingar = de facto refugees = de facto pakolaiset
* EU = EU = EU
* UNHCR = UNHCR = UNHCR
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin

GEOGRAPHICAL TERMS: Austria

[Följande]


24.11.1999