[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Findoc: söktermen indexes=('political prisoners') gav 198 träffar


[Föregående]

 
31. Egypt: recent human rights violations under the state of emergency, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Egypt: recent human rights violations under the state of emergency /, 16 p.. - London : Amnesty International, 1990.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* politiska fångar = political prisoners = poliittiset vangit
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* tortyr = torture = kidutus

GEOGRAPHICAL TERMS: Egypt / North Africa : 5325

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: countries

 
32. Sudan, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Sudan : the military government's first year in power : a permanent human rights crisis /, 34 p.. - London : Amnesty International, 1990.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* politiska fångar = political prisoners = poliittiset vangit
* samvetsfrihet = freedom of conscience = omantunnonvapaus
* avrättningar = executions = teloitukset
* militärkupp = military coup = sotilasvallankaappaus

GEOGRAPHICAL TERMS: Sudan / East Africa : 5259

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: countries

 
33. South Korea, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

South Korea : arrests of political prisoners during 1991 /, 20 p.. - London : Amnesty International, 1991.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* fackföreningsrättigheter = trade union rights = ammattiyhdistysoikeudet
* politiska fångar = political prisoners = poliittiset vangit
* fängslade personer = imprisoned persons = vangitut henkilöt

GEOGRAPHICAL TERMS: Republic of Korea : 7144

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: countries

 
34. Ethiopia and Eritrea, 1991
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Ethiopia and Eritrea : the human rights agenda /, 18 p.. - London : Amnesty International, 1991.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* politiska fångar = political prisoners = poliittiset vangit
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* avrättningar = executions = teloitukset
* journalister = journalists = lehtimiehet
* tortyr = torture = kidutus
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Ethiopia / East Africa : 5227

NOTE (GENERAL): ICCPR; ICCPR-2OP; ACHPR; CAT; Geneva conventions; Additional protocols to the Geneva conventions

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: countries

 
35. van der Stoel, Max : Human rights in the Soviet Union, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Human rights in the Soviet Union / van der Stoel, Max

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Netherlands quarterly of human rights (NQHR) : No. 1., p. 74-79. - Utrecht : SIM / Netherlands Institute of Human rights, 1988. - ISSN 0169-3441

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* missbruk av psykiatri = abuse of psychiatry = psykiatrian väärinkäyttö
* politiska fångar = political prisoners = poliittiset vangit
* migration = migration = siirtolaisuus
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: USSR : 8150

NOTE (GENERAL): ICCPR-OP

 
36. Political prisoners in Tibet, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Political prisoners in Tibet : February 1992 : an Asia Watch report /, 71 p.. - New York : Human Rights Watch, 1992.

ISBN 1 56432 055 3

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* politiska fångar = political prisoners = poliittiset vangit

GEOGRAPHICAL TERMS: Tibet / East Asia : 7151 / 7100

LIBRARY LOCATION: IMR

 
37. Togo, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Togo : impunity for human rights violations at a time of reform /, 20 p.. - London : Amnesty International, 1992.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* utomrättsliga avrättningar = extrajudicial executions = mielivaltaiset teloitukset
* politiska fångar = political prisoners = poliittiset vangit
* hungerstrejk = hunger strike = nälkälakko
* straffrihet = impunity = rankaisemattomuus
* tortyr = torture = kidutus
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Togo / West Africa : 5561 / 5500

NOTE (GENERAL): CAT; ICCPR-OP;

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: countries

 
38. Diamond, Larry (ed.) : Democracy in developing countries, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Democracy in developing countries : volume two : Africa / Diamond, Larry (ed.) ; Linz, Juan J. ; Lipset, Seymor Martin, xxvii, 314 p.. - Boulder, Colorado : Lynne Rienner publ., 1988.

ISBN 1 55587 040 6

INDEX WORDS:
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* politiska fångar = political prisoners = poliittiset vangit
* massmedia = mass media = joukkotiedotusvälineet
* självständighet = independence = itsenäisyys
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* u-länder = developing countries = kehitysmaat
* demokrati = democracy = demokratia
* jordbruk = agriculture = maanviljely
* muslimer = Muslims = muslimit
* islam = Islam = islaminusko

GEOGRAPHICAL TERMS: Nigeria / Ghana / Botswana / Zimbabwe / Uganda / West Africa / Southern Africa / East Africa : 5548 / 5530 / 5415 / 5467 / 5263

 
39. State of Cambodia, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

State of Cambodia : human rights development : 1 October to 31 January 1992 /, 71 p.. - London : Amnesty International, 1992.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* politiska fångar = political prisoners = poliittiset vangit
* politiska mord = political murders = poliittiset murhat
* fängslade personer = imprisoned persons = vangitut henkilöt

TIME PERIOD: 1991-1992

GEOGRAPHICAL TERMS: Cambodia : 7520

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: countries

 
40. Viet Nam, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Viet Nam : arrests of political prisoners, 1990-1991 /, 18 p.. - London : Amnesty International, 1992.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* journalister = journalists = lehtimiehet
* politiska fångar = political prisoners = poliittiset vangit
* strafflag = criminal law = rikoslaki
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

TIME PERIOD: 1990-1991

GEOGRAPHICAL TERMS: Viet Nam : 7553

NOTE (GENERAL): ICCPR-9

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: countries

 
41. Union of Myanmar (Burma) , 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Union of Myanmar (Burma) : human rights violations against muslims in the Rakhine (Arakan) State /, 25 p.. - London : Amnesty International, 1992.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* muslimer = Muslims = muslimit
* våldtäkt = rape = raiskaus
* politiska fångar = political prisoners = poliittiset vangit
* etniska grupper = ethnic groups = etniset ryhmät
* utomrättsliga avrättningar = extrajudicial executions = mielivaltaiset teloitukset

GEOGRAPHICAL TERMS: Myanmar : 7516

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: countries

 
42. Pakistan, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Pakistan : arrests of political opponents in Sindh province, August 1990 - early 1992 /, 49 p.. - London : Amnesty International, 1992.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* arresterade personer = arrested persons = pidätetyt henkilöt
* politiska fångar = political prisoners = poliittiset vangit
* tortyr = torture = kidutus
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* utomrättsliga avrättningar = extrajudicial executions = mielivaltaiset teloitukset

TIME PERIOD: 1990-1992

GEOGRAPHICAL TERMS: Pakistan : 7441

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: countries

 
43. Prison conditions in Turkey, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Prison conditions in Turkey : a Helsinki Watch report / ; Helsinki Watch, 91 p.. - New York, 1989.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* fängelseförhållanden = prison conditions = vankilaolosuhteet
* politiska fångar = political prisoners = poliittiset vangit

GEOGRAPHICAL TERMS: Turkey : 8248

 
44. Hinkkanen, Merja-Liisa : "Taivaallinen voima talossa" , 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

"Taivaallinen voima talossa" : johtajan roolit ja toimenkuvan muutos Suomen vankiloissa 1880-luvulta 1980-luvulle / Hinkkanen, Merja-Liisa - ( Oikeusministeriön vankienhoito-osaston julkaisuja ; No. 2), 82 p.. - Helsinki : Oikeusministeriö, 1992. - ISSN 0357-4504

ISBN 951 47 6251 7

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* fängelseförhållanden = prison conditions = vankilaolosuhteet
* politiska fångar = political prisoners = poliittiset vangit

TIME PERIOD: 1880-1980

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

 
45. The organisation of American states and human rights 1960-1967 , 1972
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The organisation of American states and human rights 1960-1967 = La organizacion de les estados americanos y los derechos humanos 1960-1967 /, vii, 657 p.. - Washington D.C. : General Secretariat / Organization of American States, 1972.

LANGUAGE: SPA, ENG

INDEX WORDS:
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* OAS = OAS = OAS
* rapporter = state reports = raportit
* politiska fångar = political prisoners = poliittiset vangit
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* resolutioner = resolutions = päätöslauselmat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* barn = children = lapset
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Cuba / Haiti / USA

NOTE (GENERAL): AMR; ADRD; Draft Inter-American Convention on Human Rights

LIBRARY LOCATION: IMR

 
46. Behind closed doors , 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Behind closed doors : torture and detention in Egypt : a Middle East Watch report /, x, 212 p.. - New York : Human Rights Watch, 1992.

ISBN 1 56432 065 0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* tortyr = torture = kidutus
* laglig arrestering = lawful arrest = laillinen pidätys
* politiska fångar = political prisoners = poliittiset vangit
* åtal = prosecution = syyte
* arresterade personer = arrested persons = pidätetyt henkilöt

GEOGRAPHICAL TERMS: Egypt / USA / North Africa : 5325 / 6357

LIBRARY LOCATION: IMR

 
47. Syria, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Syria : long-term detention and torture of political prisoners /, 48 p.. - London : Amnesty International, 1992.

ISBN 0 86210 217 0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* politiska fångar = political prisoners = poliittiset vangit
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* fängslade personer = imprisoned persons = vangitut henkilöt
* laglig arrestering = lawful arrest = laillinen pidätys
* tortyr = torture = kidutus
* föreningsfrihet = freedom of association = yhdistymisvapaus
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila

GEOGRAPHICAL TERMS: Syrian Arab Republic : 7348

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: countries

 
48. Chile, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Chile : the struggle for thruth and justice for past human rights violations : an Americas Watch publication / ; Americas Watch - (News from Americas Watch), 15 p.. - New York : Americas Watch, 1992.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* tortyr = torture = kidutus
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* politiska fångar = political prisoners = poliittiset vangit
* straffrihet = impunity = rankaisemattomuus
* social rättvisa = social justice = sosiaalinen oikeudenmukaisuus

GEOGRAPHICAL TERMS: Chile / South America / Latin America : 6424 / 6400

 
49. Twenty years and forty days, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Twenty years and forty days : life in a Cuban prison / ; Americas Watch, 125 p.. - New York : Americas watch Committee, 1986.

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Jorge Valls was born near Havana in 1933 and studied philosophy at the University of Havana, where he was a leader of the student movement to overthrow Batista.In 1964 he was imprisoned by the Castro regime on political charges.Freed in 1984 following an international campaign, Valls now lives in New York.

INDEX WORDS:
* political prisoners = politiska fångar = poliittiset vangit

GEOGRAPHICAL TERMS: Cuba / Caribbean Countries / Latin America : 6127 / 6100

LIBRARY LOCATION: IMR

 
50. Human rights in Czechoslovakia, 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights in Czechoslovakia : prep. by the Czechoslovak Helsinki Committee / ; Helsinki Watch, 115 p.. - New York, 1989.

ISBN 0-929692-24-1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* yttrandefrihet = freedom of expression = ilmaisuvapaus
* församlingsfrihet = freedom of assembly = kokoontumisvapaus
* politiska fångar = political prisoners = poliittiset vangit
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus
* rätt till arbete = right to work = oikeus työhön
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK

GEOGRAPHICAL TERMS: Czechoslovakia : 8119

LIBRARY LOCATION: IMR

 
51. State of flux , 1987
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

State of flux : human rights in Turkey / ; Helsinki Watch, 159 p.. - New York, 1987.

ISBN 0 938 579 68 1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* grundläggande rättigheter = fundamental rights = perusoikeudet
* grundläggande friheter = fundamental freedoms = perusvapaudet
* kurder = Kurds = kurdit
* tortyr = torture = kidutus
* politiska fångar = political prisoners = poliittiset vangit
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* rörelsefrihet = freedom of movement = liikkumisvapaus

GEOGRAPHICAL TERMS: USA / Western Europe / Turkey : 6357 / 8200

LIBRARY LOCATION: IMR

 
52. Prison conditions in Indonesia, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Prison conditions in Indonesia : an Asia Watch report / ; Asia Watch, 3, 76 p. . - New York : Asia watch Committee, 1990.

ISBN 0 929692 67 5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* politiska fångar = political prisoners = poliittiset vangit
* rapporter = state reports = raportit
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* kvinnor = women = naiset
* ungdomar = juveniles = nuoriso
* hälsovård = health care = terveydenhoito
* tortyr = torture = kidutus
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus

GEOGRAPHICAL TERMS: Indonesia : 7526

LIBRARY LOCATION: IMR

 
53. "Merciless repression", 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

"Merciless repression" : human rights abuses in Tibet : an Asia Watch report / ; Asia Watch, 99 p.. - New York : Asia Watch Committee, 1990.

ISBN 0 929692 59 4

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* förtryck = repression = sortotoimet
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* tortyr = torture = kidutus
* politiska fångar = political prisoners = poliittiset vangit
* religionsfrihet = freedom of religion = uskonnonvapaus
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* undantagslag = emergency act = hätätilalaki

GEOGRAPHICAL TERMS: Tibet / USA : 7151

LIBRARY LOCATION: IMR

 
54. Angola, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Angola : will the new government protect human rights an Amnesty International publication / ; Amnesty International, 16 p.. - London : Amnesty International , 1992.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* rapporter = state reports = raportit
* politiskt våld = political violence = poliittinen väkivalta
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* politiska fångar = political prisoners = poliittiset vangit

GEOGRAPHICAL TERMS: Angola / Southern Africa : 5412

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: countries

 
55. State of Cambodia, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

State of Cambodia : update on human rights concerns : an Amnesty International publication /, 16 p.. - London : Amnesty International, 1992.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* politiska fångar = political prisoners = poliittiset vangit
* omänsklig behandling eller bestraffning = inhuman treatment or punishment = epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus
* fängslade personer = imprisoned persons = vangitut henkilöt
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti

GEOGRAPHICAL TERMS: Cambodia : 7520

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: countries

 
56. Myanmar, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Myanmar : no law at all : human rights violations under military rule : an Amnesty International publication /, 38 p.. - London : Amnesty International, 1992.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* samvetsfångar = prisoners of conscience = mielipidevangit
* tortyr = torture = kidutus
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen
* brott mot mänskliga rättigheter = human rights violations = ihmisoikeusloukkaukset
* undantagsstadgande = provisions of derogation = poikkeusmääräys
* religion = religion = uskonto
* etniska minoriteter = ethnic minorities = etniset vähemmistöt
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* politiska fångar = political prisoners = poliittiset vangit
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Myanmar (Burma) : 7515

NOTE (GENERAL): ICESCR; CAT; Refugee convention; Protocol to the convention relating to the status of refugees

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: countries

 
57. People's Republic of China, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

People's Republic of China : secret violence : human rights violations in Xinjiang /, 16 p.. - London : Amnesty International, 1992.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* samvetsfångar = prisoners of conscience = mielipidevangit
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* politiska fångar = political prisoners = poliittiset vangit
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* tortyr = torture = kidutus
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* jordbrukare = farmers = maanviljelijät
* religiös intolerans = religious intolerance = uskonnollinen suvaitsemattomuus
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: China, People's Republic : 7117

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: countries

 
58. Burundi, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Burundi : sectarian security forces violate human rights with impunity /, 29 p.. - London : Amnesty International, 1992.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* straffrihet = impunity = rankaisemattomuus
* utomrättsliga avrättningar = extrajudicial executions = mielivaltaiset teloitukset
* tortyr = torture = kidutus
* rättvis rättegång = fair trial = oikeudenmukainen oikeudenkäynti
* journalister = journalists = lehtimiehet
* samvetsfångar = prisoners of conscience = mielipidevangit
* ofrivilliga försvinnanden = enforced disappearances = pakotettu katoaminen
* politiska fångar = political prisoners = poliittiset vangit
* rapporter = state reports = raportit
* laglig arrestering = lawful arrest = laillinen pidätys

TIME PERIOD: 1991

GEOGRAPHICAL TERMS: Burundi / Central Africa : 5117

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: countries

 
59. South Africa, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

South Africa : out of sight : the misery in Bophuthatswana /, 24 p.. - New York : Africa Watch, 1992.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* förtryck = repression = sortotoimet
* politiska fångar = political prisoners = poliittiset vangit
* fängslade personer = imprisoned persons = vangitut henkilöt

 
60. Kenya, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Kenya : political crackdown intensifies / - (News from Africa Watch), 19 p.. - New York : Africa Watch, 1990.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* tortyr = torture = kidutus
* arresterade personer = arrested persons = pidätetyt henkilöt
* politiska fångar = political prisoners = poliittiset vangit
* fängslade personer = imprisoned persons = vangitut henkilöt

GEOGRAPHICAL TERMS: East Africa

[Följande]


24.11.1999