[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Findoc: söktermen indexes=('ihmisoikeuksien opettaminen') gav 202 träffar


[Föregående]

 
61. Meron, Theodor : Human rights in international law , 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights in international law : legal and policy issues : vol. 1 / Meron, Theodor, 271 p.. - Oxford : Clarendon Press, 1984.

ISBN 0 1982 5472 5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* undervisning om mänskliga rättigheter = human rights education = ihmisoikeuksien opettaminen
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* grundläggande friheter = fundamental freedoms = perusvapaudet
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): UDHR; ICCPR; ICESCR; ECHR; AMR; ADRD;

BIBLIOGRAPHY: Bibliography

 
62. Iran eilen ja tänään, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Iran eilen ja tänään : tuhannen ja yhden yön maan / ; Sosiaalihallitus, 49 p. - Helsinki : VAPK, 1990.

ISBN 951 37 0215 4

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* lagstiftning = legislation = lainsäädäntö
* islam = islam = islaminusko
* minoriteter = minorities = vähemmistöt
* undervisning om mänskliga rättigheter = human rights education = ihmisoikeuksien opettaminen
* kvinnor = women = naiset
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: Iran : 7327

 
63. United Nations training course on international norms and standards in the field of human rights., 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

United Nations training course on international norms and standards in the field of human rights. / - (HR/PUB/90 ; 6), 36 p.. - Geneva : United Nations. Centre for Human Rights, 1990.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* undervisning om mänskliga rättigheter = human rights education = ihmisoikeuksien opettaminen
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* väpnad konflikt = armed conflict = aseellinen selkkaus
* perestrojka = perestroika = perestroika
* FN = UN = YK
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat

NOTE (MEETINGS): Proceedings, Moscow, (19891127), (c).

NOTE (GENERAL): ICCPR-OP; CERD; ICESCR; ACHPR;

LIBRARY LOCATION: Folkrätt

SHELF CODE: s Human rights : world ...

 
64. Meron, Theodor : Teaching human rights , 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Teaching human rights : an overview / Meron, Theodor

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in international law : legal and policy issues / Meron, T. (ed.), p. 1-24. - Oxford : Clarendon Press, 1984.

ISBN 0 19 825472 5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* undervisning om mänskliga rättigheter = human rights education = ihmisoikeuksien opettaminen

GEOGRAPHICAL TERMS: USA : 6357

 
65. Henkin, Louis : International human rights in the United States., 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

International human rights in the United States. / Henkin, Louis

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in international law : legal and policy issues / Meron, T. (ed.), p. 25-68. - Oxford : Clarendon Press, 1984.

ISBN 0 19 825472 5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* undervisning om mänskliga rättigheter = human rights education = ihmisoikeuksien opettaminen
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet

GEOGRAPHICAL TERMS: USA : 6357

 
66. Shestack, Jerome J. : The jurisprudence of human rights., 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The jurisprudence of human rights. / Shestack, Jerome J.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in international law : legal and policy issues / Meron, T. (ed.), p. 69-114. - Oxford : Clarendon Press, 1984.

ISBN 0 19 825472 5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* mänskliga rättigheter = human rights = ihmisoikeudet
* undervisning om mänskliga rättigheter = human rights education = ihmisoikeuksien opettaminen
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: USA : 6357

NOTE (GENERAL): ICCPR; ICESCR;

 
67. Lillich, Richard B. : Civil rights., 1984
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Civil rights. / Lillich, Richard B.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights in international law : legal and policy issues / Meron, T. (ed.), p. 115-170. - Oxford : Clarendon Press, 1984.

ISBN 0 19 825472 5

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* undervisning om mänskliga rättigheter = human rights education = ihmisoikeuksien opettaminen
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: USA : 6357

NOTE (GENERAL): UDHR; ICCPR; AMR; ECHR;

 
68. Ögren, Gustaf : Du människa ... om de mänskliga rättigheterna., 1971
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Du människa ... om de mänskliga rättigheterna. / Ögren, Gustaf, 19 p.. - Stockholm : Svenska FN-förbundet, 1971.

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* undervisning om mänskliga rättigheter = human rights education = ihmisoikeuksien opettaminen
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* rätt till liv = right to life = oikeus elämään
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

NOTE (GENERAL): UDHR; ICESCR; ICCPR;

 
69. Sandahl, Peter : Mänskliga rättigheter., 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Mänskliga rättigheter. / Sandahl, Peter, 52 p.. - Stockholm : Amnesty International, 1986.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* undervisning om mänskliga rättigheter = human rights education = ihmisoikeuksien opettaminen
* dödsstraff = death penalty = kuolemanrangaistus
* tortyr = torture = kidutus
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Sweden : 8246

NOTE (GENERAL): Consists of two publications. UDHR; ICCPR-2OP; ICESCR;

 
70. Ihmisoikeudet , 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Ihmisoikeudet : tavoitteista todellisuuteen /, 71 p.. - Helsinki : Suomen YK-liitto, 1988.

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* undervisning om mänskliga rättigheter = human rights education = ihmisoikeuksien opettaminen
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat

GEOGRAPHICAL TERMS: Finland : 8222

NOTE (GENERAL): UDHR; ICCPR; ICESCR;

 
71. Vietnam , 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Vietnam : lohikäärmeenpohjan maa / ; Sosiaalihallitus, 88 p.. - Helsinki : VAPK, 1990.

ISBN 951 370 239 1

LANGUAGE: FIN

INDEX WORDS:
* undervisning om mänskliga rättigheter = human rights education = ihmisoikeuksien opettaminen
* religion = religion = uskonto
* flyktingar = refugees = pakolaiset
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* familjerättigheter = family rights = perheoikeudet
* respekt för familjeliv = respect for family life = perhe-elämän kunnioittaminen

GEOGRAPHICAL TERMS: Viet Nam / Finland : 7553 / 8222

 
72. Claude, Richard P. : The right to health , 1989
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

The right to health : transnational support for the Philippines / Claude, Richard P.

REFERENCE TO GENERIC UNIT: Human rights and development : international views / Forsythe, D.P. (ed.), p. 19-38. - New York : St.Martin's Press, 1989.

ISBN 0 312 02827 X

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* skälig levnadsstandard = adequate standard of living = riittävä elintaso
* rätt till hälsa = right to health = oikeus terveyteen
* undervisning om mänskliga rättigheter = human rights education = ihmisoikeuksien opettaminen

GEOGRAPHICAL TERMS: Philippines : 7542

NOTE (GENERAL): UDHR-22-25;

 
73. Daes, Erica-Irene A. : Freedom of the individual under law, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Freedom of the individual under law : a study on the individual's duties to the community and the limitations on human rights and freedoms under Article 29 of the Universal Declaration of Human Rights / Daes, Erica-Irene A. - ( Human rights study series ; No. 3), 12, 214 p.. - New York; Geneva : United Nations; Centre for Human Rights, 1990. - ISSN 1014-5680

ISBN 92 1154 079 8

LANGUAGE: ENG

DOCUMENT SYMBOL: E.89.14.5

INDEX WORDS:
* internationella fördrag = international treaties = kansainväliset sopimukset
* undantagstillstånd = state of emergency = hätätila
* rekommendationer = recommendations = suositukset
* tolkning = interpretation = tulkinta
* tillintetgöra friheter och rättigheter = destruction of rights and freedoms = tehdä tyhjäksi jokin oikeus tai vapaus
* inskränkningar av friheter och rättigheter = limitations of rights and freedoms = oikeuksien ja vapauksien rajoitukset
* mänsklighet = humanity = ihmisyys
* rätt till frihet och säkerhet = right to liberty and security = oikeus vapauteen ja turvallisuuteen
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* individuella rättigheter = individual rights = yksilöoikeudet
* undervisning om mänskliga rättigheter = human rights education = ihmisoikeuksien opettaminen
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* internationella dokument = international instruments = kansainväliset asiakirjat
* staternas förpliktelser = obligations of states = valtioiden velvollisuudet

NOTE (GENERAL): UN charter; UDHR; ICCPR; ICESCR; Apartheid convention; ECHR; Genocide convention; OAS charter; AMR; CERD;

BIBLIOGRAPHY: Bibliography

 
74. Human rights education and training in U.S. policy toward Latin America, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights education and training in U.S. policy toward Latin America / - ( Issues in human rights. Paper ; No. 3), iii, 41 p.. - Washington D.C. : WOLA, 1993.

ISBN 0 929513 23 1

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* undervisning om mänskliga rättigheter = human rights education = ihmisoikeuksien opettaminen

NOTE (MEETINGS): Wola-seminar on "Human rights education and training in U.S. policy toward Latin America", Washington D.C., (19920616), (C)

 
75. Human rights at the dawn of the 21st century, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Human rights at the dawn of the 21st century : proceedings : interregional meeting organised by the Council of Europe in advance of the World Conference on Human Rights /, 131 p.. - Strasbourg : Council of Europe Press, 1993.

ISBN 92 871 2293 8

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are : . Theme 1: Implementation of human rightss, including the prevention of human rights violations. 1. Domestic institutions and action as the primary means of implementation, presentation by Tanja Petovar, p. 16-26. 2. The role and functioning of international machinery, presentation by Rodolfo Mattarollo, p. 26-40. 3. Promotion of human rights and prevention of human rights violations, presentation by Ian Martin, p. 41-58. Theme 2: Democracy, development and human rights. 1. Imprtance of the inter-play between economical, social and cultural rights and civil and political rights, presentation by Philip Alston, p. 59-82. 2. The place of development in the protection of human rights, presentation by Neelan Tiruchelvam, p. 83-96. 3. relation between human rights, democracy and development, presentation by Madeleine Ramaholimihaso, p. 97-112.

INDEX WORDS:
* implementering = implementation = toteuttaminen
* demokrati = democracy = demokratia
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter = economic, social and cultural rights = TSS-oikeudet
* NGO = NGO = NGO
* EG = EC = EY
* internationella domstolar = international courts = kansainväliset tuomioistuimet
* ombudsman = ombudsman = asiamies
* befrämjande av mänskliga rättigheter = promotion of human rights = ihmisoikeuksien edistäminen
* undervisning om mänskliga rättigheter = human rights education = ihmisoikeuksien opettaminen
* internationella brottmålsdomstolen = international criminal court (ICC) = kansainvälinen rikostuomioistuin
* kollektiva rättigheter = collective rights = kollektiiviset oikeudet
* humanitär intervention = humanitarian intervention = humanitaarinen interventio
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* ECJ = ECJ = ECJ
* europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna = European Court of Human Rights = Euroopan ihmisoikeustuomioistuin

GEOGRAPHICAL TERMS: Bosnia-Herzegovina / Europe : 8000

NOTE (MEETINGS): Conference, Palais de l'Europe, Strasbourg, (19930128-19930130), (C)

NOTE (GENERAL): ECHR; UDHR; AMR; ECPT; ESC; ICESCR; CAT; Geneva conventions

 
76. Nenova, Yordanka : Continuing challanges to human rights and peace, 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Continuing challanges to human rights and peace / Nenova, Yordanka ; Kalova, Anelia ; Angelova, Julia, 272 p.. - Bulgaria : Pimat M&N, 1992.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* fredsfostran = education for peace = rauhankasvatus
* undervisning om mänskliga rättigheter = human rights education = ihmisoikeuksien opettaminen

GEOGRAPHICAL TERMS: Bulgaria / Eastern Europe : 8115 / 8100

LIBRARY LOCATION: IMR

 
77. The art of living in peace, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The art of living in peace : towards a new peace conciousness /, 93 p.. - Paris : UNESCO, 1990.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* fredsfostran = education for peace = rauhankasvatus
* undervisning om mänskliga rättigheter = human rights education = ihmisoikeuksien opettaminen

LIBRARY LOCATION: IMR

 
78. Drzemczewski, Andrew Z. : The Council of Europe's co-operation and assistance programmes with Central and Eastern European countries in the human rights field, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The Council of Europe's co-operation and assistance programmes with Central and Eastern European countries in the human rights field : 1990 to September 1993 / Drzemczewski, Andrew Z.

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human Rights Law Journal (HRLJ) : 14(7-8)., p. 229-249. - Kehl am Rhein : N.P. Engel, 1993. - ISSN 0174-4704

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* ESK/KSSE = CSCE = ETYK
* regionala dokument = regional instruments = alueelliset asiakirjat
* u-hjälp = development aid = kehitysapu
* undervisning om mänskliga rättigheter = human rights education = ihmisoikeuksien opettaminen
* resolutioner = resolutions = päätöslauselmat
* ratificering = ratification = ratifiointi
* individuella klagomål = individual complaints = yksilövalitus

GEOGRAPHICAL TERMS: Eastern Europe : 8100

NOTE (GENERAL): ECHR; ESC; ECHR-25-46

 
79. Seibt, Horst : Ohne ziviles Ausbildungsprogramm in Schulen und Bezirksseminaren fuer Lehrämter, 1990
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Ohne ziviles Ausbildungsprogramm in Schulen und Bezirksseminaren fuer Lehrämter / Seibt, Horst

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Humanitäres Völkerrecht : 2(1)., p. 32-33. - Bonn : Deutsches Rotes Kreuz, 1990.

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* undervisning om mänskliga rättigheter = human rights education = ihmisoikeuksien opettaminen

NOTE (GENERAL): Geneva conventions

 
80. Wettengel, Brigitte : "Schutz und Hilfe fuer die Opfer der Kriege: Mensch und Umwelt", 1992
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

"Schutz und Hilfe fuer die Opfer der Kriege: Mensch und Umwelt" / Wettengel, Brigitte

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Humanitäres Völkerrecht : 5(1)., p. 43-46. - Bonn : Deutsches Rotes Kreuz, 1992.

LANGUAGE: GER

INDEX WORDS:
* humanitär rätt = humanitarian law = humanitaarinen oikeus
* ICRC = ICRC = ICRC
* undervisning om mänskliga rättigheter = human rights education = ihmisoikeuksien opettaminen

NOTE (GENERAL): Geneva conventions

 
81. Ely-Yamin, Alicia : Empowering visions, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Empowering visions : toward a dialectical pedagogy of human rights / Ely-Yamin, Alicia

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights quarterly : 15(4)., p. 640-685. - Cincinnati : The Johns Hopkins UP, 1993.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* undervisning om mänskliga rättigheter = human rights education = ihmisoikeuksien opettaminen

 
82. International consultation on ways of improving educational action at the level of higher education, to provide students with the necessary knowledge of problems relating to peace and respect for human rights and the rights of peoples, 1986
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

International consultation on ways of improving educational action at the level of higher education, to provide students with the necessary knowledge of problems relating to peace and respect for human rights and the rights of peoples : final report /, 32 p.. - Athens : UNESCO, 1986.

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* undervisning om mänskliga rättigheter = human rights education = ihmisoikeuksien opettaminen

LIBRARY LOCATION: IMR

 
83. The U.N. world conference on human rights (Vienna, June 1993), 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

The U.N. world conference on human rights (Vienna, June 1993) : an overview prepared on request of the HRLJ by the Centre for Human Rights in Geneva /

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human Rights Law Journal (HRLJ) : v. 14 (9-10)., p. 346-370. - Kehl am Rhein : N.P. Engel, 1993. - ISSN 0174-4704

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: Other articles are:. 1. Vienna declaration and programme of action. 2. Special declaration on Bosnia and Herzegovina. 3. Special declaration on Angola. 4. Joint declaration on the independent experts responsible for the special procedures for the protection of human rights. 5. Final declarations of regional meetings: for Africa: Tunis declaration (full text). for Latin America and the Caribean: San José declaration (full text) for Asia: Bangkok Declaration (full text)

INDEX WORDS:
* NGO = NGO = NGO
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* tolerans = tolerance = suvaitsevaisuus
* implementering = implementation = toteuttaminen
* undervisning om mänskliga rättigheter = human rights education = ihmisoikeuksien opettaminen

GEOGRAPHICAL TERMS: Southern Africa

NOTE (GENERAL): World Conference on Human Rights, Vienna, (19930614-19930625), (C)

 
84. Report from the international conference on development cooperation for human rights and democracy, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Report from the international conference on development cooperation for human rights and democracy /, 169 p.. - Stockholm : Minstry for Foreign Affairs, 1993.

ISBN 91-38-13348-2

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* utvecklingssamarbete = development co-operation = kehitysyhteistyö
* demokrati = democracy = demokratia
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* abort = abortion = abortti
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* undervisning om mänskliga rättigheter = human rights education = ihmisoikeuksien opettaminen
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät
* familjeplanering = family planning = perhesuunnittelu
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* rätt till utveckling = right to development = oikeus kehitykseen
* u-hjälp = development aid = kehitysapu
* barn = children = lapset
* kvinnor = women = naiset

GEOGRAPHICAL TERMS: Namibia / Bangladesh / Chile / Latin-America / Zambia / Southern Africa

NOTE (MEETINGS): Conference, Stockholm, (19930222-19930224), (C)

NOTE (GENERAL): CRC; ICCPR; ICESCR; UDHR;.Pärmtiteln: Development cooperation for human rights and democracy

 
85. National human rights institutions, 1995
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph series

National human rights institutions : a handbook on the establishment and strengthening of national institutions for the promotion and protection of human rights / - (Professional training series ; no. 4), xii, 55 p.. - Geneva : United Nations. Centre for Human Rights, 1995. - ISSN 1020-1688

ISBN 92-1-154115-8

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* NGO = NGO = NGO
* justitieombudsman = parliamentary ombudsman = oikeusasiamies
* klagomål/besvär = complaints = valitus
* undervisning om mänskliga rättigheter = human rights education = ihmisoikeuksien opettaminen

NOTE (GENERAL): UDHR; ICESCR; ICCPR; ICCPR-OP; CERD; CEDAW; CAT;

 
86. Heater, Derek : Undervisning om de mänskliga rättigheterna i skolan, 1988
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

Undervisning om de mänskliga rättigheterna i skolan : begrepp, attityder och färdigheter / Heater, Derek, 49 p.. - Stockholm : Utbildningsdepartementet; Europarådet, 1988.

LANGUAGE: SWE

INDEX WORDS:
* undervisning om mänskliga rättigheter = human rights education = ihmisoikeuksien opettaminen

NOTE (GENERAL): ECHR; UDHR;

LIBRARY LOCATION: IMR

SHELF CODE: CoE

 
87. Duffy, Terence : Toward a culture of human rights in Cambodia, 1994
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a serial

Toward a culture of human rights in Cambodia / Duffy, Terence

REFERENCE TO GENERIC UNIT (Periodica): Human rights quarterly : a comparative and international journal of the social sciences, humanities and law : vol. 16; no. 1., p. 82-104. - Baltimore, Maryland : John Hopkins U. P., 1994. - ISSN 0275-0392

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* FN = UN = YK
* undervisning om mänskliga rättigheter = human rights education = ihmisoikeuksien opettaminen

NOTE (GENERAL): CERD; Genocide convention; CEDAW; Refugee convention; CAT;

 
88. Starkey, Hugh : The challenge of human rights education, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: monograph

The challenge of human rights education / Starkey, Hugh. - repr.. - (Cassell Council of Europe series), 264 p.. - Strasbourg : Council of Europe, 1993.

ISBN 0-304-31943-0

LANGUAGE: ENG

INDEX WORDS:
* undervisning om mänskliga rättigheter = human rights education = ihmisoikeuksien opettaminen
* barnets rättigheter = rights of the child = lapsen oikeudet
* kvinnors rättigheter = women's rights = naisten oikeudet
* jämlikhet = equality = tasa-arvo
* NGO = NGO = NGO
* rätt till undervisning = right to education = oikeus opetukseen
* barn = children = lapset
* kvinnor = women = naiset

NOTE (GENERAL): UDHR;

LIBRARY LOCATION: Fjärrmagasinet IRIS

 
89. Part 1 : Key human rights texts and the challenge to education, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Part 1 : Key human rights texts and the challenge to education /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The challenge of human rights education / Starkey, Hugh. - repr.. - (Cassell Council of Europe series), p. 15-58. - Strasbourg : Council of Europe, 1993.

ISBN 0-304-31943-0

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 1. Human rights 1789 to 1989, by Peter Leuprecht. 2. The Council of Europe recommendations on the teaching and learning of human rights in schools, by Hugh Starkey. 3. From the bill of rights (1791) to the universal declaration : the American tradition of education for democracy, by Margaret Branson.

INDEX WORDS:
* undervisning om mänskliga rättigheter = human rights education = ihmisoikeuksien opettaminen
* grundlag/författning = constitution = perustuslaki/valtiosääntö
* medborgerliga och politiska rättigheter = civil and political rights = kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet
* minoritetsgrupper = minority groups = vähemmistöryhmät

GEOGRAPHICAL TERMS: USA

NOTE (GENERAL): UDHR; ECHR

 
90. Part 2 : Stages in human rights education, 1993
 

BIBLIOGRAPHIC LEVEL: part of a monograph

Part 2 : Stages in human rights education /

REFERENCE TO GENERIC UNIT: The challenge of human rights education / Starkey, Hugh. - repr.. - (Cassell Council of Europe series), p. 59-132. - Strasbourg : Council of Europe, 1993.

ISBN 0-304-31943-0

LANGUAGE: ENG

ABSTRACT: The articles are:. 4. Human rights in the nursery school, by Martine Abdallah-Pretceille. 5. Human rights in primary education, by Pauline Lyseight-Jones. 6. The human rights secondary school, by Jeremy Cunningham. 7. Active learning for human rights in intermediate and high schools, by Patricia Dye. 8. Human rights education and teacher training, by Francine Best.

INDEX WORDS:
* undervisning om mänskliga rättigheter = human rights education = ihmisoikeuksien opettaminen
* UNESCO = UNESCO = UNESCO
* NGO = NGO = NGO
* resolutioner = resolutions = päätöslauselmat
* rekommendationer = recommendations = suositukset
* dataskydd = data protection = tietosuoja

GEOGRAPHICAL TERMS: USA / Canada / United Kingdom

NOTE (GENERAL): UDHR; CRC;

[Följande]


24.11.1999