[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term institution=('Institutionen för systematisk teologi') results in 205 hits


[Previous]

51. Hällström, Gunnar af / Institutionen för systematisk teologi
  Justinianus I (527-565) mellan öst och väst / Gunnar af Hällström.
- In: Florilegium patristicum : en festskrift till Per Beskow / sammanställd av Gösta Hallonsten, Sten Hidal, Samuel Rubenson. - Delsbo : Psak, 1991, s. 123-130.
ISBN 91-7830-098-3
52. Hällström, Gunnar af / Institutionen för systematisk teologi
  Prästutbildningens problematik i fornkyrkan / Gunnar af Hällström.
- In: Academica et ecclesia : studia in honorem Fredric Cleve / ed.: Hans-Olof Kvist. - Åbo : Åbo akademis förlag, 1991, s. 62-76.
ISBN 951-9498-89-3
53. Kurtén, Tage / Institutionen för systematisk teologi
  "Basic propositions" och vår förståelse av livsåskådningar / Tage Kurtén.
- In: Teologisk tidskrift, ISSN 0040-3555, (1991) 2, s. 142-152.

54. Kurtén, Tage / Institutionen för systematisk teologi
  Församlingarna och stiftsrådet : stiftsrådets i Borgå stift funktioner ur lokalförsamlingens perspektiv / av Esko Ryökäs och Tage Kurtén. - Tampere : Kyrkans forskningscentral, 1991. - 25 bl. : ill. - (Kyrkans forskningscentral. Serie C, ISSN 0781-8572 ; nr 38).
ISBN 951-693-163-4
UDC 262.2(480), 26
55. Kurtén, Tage / Institutionen för systematisk teologi
  Livsåskådningar och vård : radanmärkningar till Katie Erikssons syn på vårdvetenskap / Tage Kurtén.
- In: Academica et ecclesia : studia in honorem Fredric Cleve / ed.: Hans-Olof Kvist. - Åbo : Åbo akademis förlag, 1991, s. 77-101.
ISBN 951-9498-89-3
56. Kurtén, Tage / Institutionen för systematisk teologi
  Några synpunkter på vårdteologi / Tage Kurtén.
- In: Vårdteologi = Caring theology / Katie Eriksson (red.) & Antonio Barbosa da Silva. - Åbo : Åbo akademi, 1991, s. 19-23. - (Vårdforskning, ISSN 0786-3578 ; 3).
ISBN 951-649-927-9
57. Kurtén, Tage / Institutionen för systematisk teologi
  [Rev. of] H. Nystedt, Ingmar Bergman och kristen tro; B. Larsson, Gud som provisorium. En linje i Lars Gyllenstens författarskap / Tage Kurtén.
- In: Teologisk tidsskrift (1991) 2,

58. Kurtén, Tage / Institutionen för systematisk teologi
  Självklarheter i våra livsåskådningar / Tage Kurtén.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1991) 6, s. 304-315.

59. Kurtén, Tage / Institutionen för systematisk teologi
  Studia theologica - pohjoismainen yhteishanke / Tage Kurtén.
- In: Teologisk tidsskrift, ISSN 0040-3555, (1991) 2, s. 153-154.

60. Kurtén, Tage / Institutionen för systematisk teologi
  Vad jag avser utvecklingsbart i A. Nygrens teologi / Tage Kurtén.
- In: Anders Nygren som teolog och filosof : rapport från symposiet vid 100-årsdagen av hans födelse. - Lund : Teologiska inst., (Univ.), 1991, s. 110-115. - (Religio, ISSN 0280-5723 ; 36).

UDC 230.2 Nygren
61. Kvist, Hans-Olof / Institutionen för systematisk teologi
  Apostolicitet och sanning / Hans-Olof Kvist.
- In: Academica et ecclesia : studia in honorem Fredric Cleve / ed.: Hans-Olof Kvist. - Åbo : Åbo akademis förlag, 1991, s. 102-113.
ISBN 951-9498-89-3
62. Kvist, Hans-Olof / Institutionen för systematisk teologi
  Die Bedeutung der Friedensproblematik im Dialog zwischen der Russischen Orthodoxen Kirche und der Evangelish-Lutherischen Kirche Finnlands / Hans-Olof Kvist.
- In: Kirchliche Zeitgeschichte, ISSN 0932-9951, 4 (1991) s. 241-250.

63. Kvist, Hans-Olof / Institutionen för systematisk teologi
  Probleme der Bekenntnisbildung in Schweden-Finnland seit der Reformation / Hans-Olof Kvist.
- In: Jahrbuch der Gesellschaft für niedersächsische Kirchengeschichte : 89 Band: Festschrift zum 70. Geburtstag von Professor Dr Hans-Walter Krumviede / hrsg. von Inge Mager. - Göttingen : Gesellschaft für Niedersächsiche Kirchengesichte, 1991, s. 215-228.

64. Öberg, Ingemar / Institutionen för systematisk teologi
  Luther och världsmissionen : historisk-systematiska studier med särskild hänsyn till bibelutläggningen / Ingemar Öberg. - Åbo : Åbo Akademi, 1991. - 670 s. - (Studier utgivna av Institutionen för systematisk teologi vid Åbo Akademi, ISSN 0357-4334 ; 23).
ISBN 951-649-782-9
65. Vikström, John / Institutionen för systematisk teologi
  "...and make me ready to follow it" / John Vikström.
- In: Catholic international, ISSN 1155-3197, vol. 2 (1991) s. 1043-1044.

66. Vikström, John / Institutionen för systematisk teologi
  Ansvaret för utbildning och uppfostran omfördelas i vårt land / John Vikström.
- In: Kristillinen kasvatus = Kristen fostran, ISSN 0452-7194, (1991) 4, s. 24-27.

67. Vikström, John / Institutionen för systematisk teologi
  Kirkkojen maailmanneuvosto Canberran jälkeen / John Vikström.
- In: Pyhä Henki luo uutta : ekumeenisen liikkeen haasteet tänään / toim. Jaakko Rusama ja Risto Saarinen. - Hki : Kirjapaja, 1991, s. 134-137. - (Suomen ekumenisen neuvoston julkaisu ; 34).
ISBN 951-625-061-0
68. Vikström, John / Institutionen för systematisk teologi
  Mitä kirkko odottaa kirkkomusiikilta? / John Vikström.
- In: Kirkkomusiikki, ISSN 0356-7117, (1991) 6, s. 10-11.

69. Vikström, John / Institutionen för systematisk teologi
  Den personliga förberedelsen för prästämbetet / John Vikström.
- In: Academica et ecclesia : studia in honorem Fredric Cleve / ed.: Hans-Olof Kvist. - Åbo : Åbo akademis förlag, 1991, s. 194-203.
ISBN 951-9498-89-3
70. Wikström, Iris / Institutionen för systematisk teologi
  Begreppet docta ignorantia i två Cusanus-texter / Iris Wikström.
- In: Academica et ecclesia : studia in honorem Fredric Cleve / ed.: Hans-Olof Kvist. - Åbo : Åbo akademis förlag, 1991, s. 216-234.
ISBN 951-9498-89-3
71. Cleve, Fredric / Institutionen för systematisk teologi
  En finlandssvensk birgittin / Fredric Cleve.
- In: Kristendomsundervisning i historiskt perspektiv : festskrift tillägnad Bill Widén på hans 60-årsdag den 19 maj 1992 / red. Ingvar Dahlback ; red. kommitté: Gustav Björkstrand...et al. - Åbo : Åbo akademis förlag, 1992, s. 55-79.
ISBN 952-9616-10-4
72. Cleve, Fredric / Institutionen för systematisk teologi
  Jumalanpalveluksen teologiset perusteet / Frederic Cleve.
- In: Jumalan kansan juhla : Suomen evankelis-lutherilaisen kirkon kirkolliskokouksen vuonna 1988 asettaman käsikirjakomitean välimietintö. - /Hki/ : /Kirkkohallitus/, /1992/, s. 34-38. - (Suomen evankelis-luterilaisen kirkon keskushallinnon sarja A ; 1992, 1). Även som: Gudstjänstens telogiska grunder, ingår i: Gudsfolkets fest / Handbokskommittén tillsatt år 1988 av den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, s. 34-38.

73. Cleve, Fredric / Institutionen för systematisk teologi
  Kaste ja jumalanpalvelus / Frederic Cleve.
- In: Jumalan kansan juhla : Suomen evankelis-lutherilaisen kirkon kirkolliskokouksen vuonna 1988 asettaman käsikirjakomitean välimietintö. - /Hki/ : /Kirkkohallitus/, /1992/, s. 46-49. - (Suomen evankelis-luterilaisen kirkon keskushallinnon sarja A ; 1992, 1). Även som: Dopet och gudstjänsten, ingår i: Gudsfolkets fest / Handbokskommittén tillsatt år 1988 av den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, s. 46-49.

74. Cleve, Fredric / Institutionen för systematisk teologi
  Luterilainen ehtoollisteologia ja sen liturgiset seuraukset / Frederic Cleve.
- In: Jumalan kansan juhla : Suomen evankelis-lutherilaisen kirkon kirkolliskokouksen vuonna 1988 asettaman käsikirjakomitean välimietintö. - /Hki/ : /Kirkkohallitus/, /1992/, s. 41-46. - (Suomen evankelis-luterilaisen kirkon keskushallinnon sarja A ; 1992, 1). Även som: Den lutherska nattvardsteologin och dess liturgiska konsekvenser, ingår i: Gudsfolkets fest / Handbokskommittén tillsatt år 1988 av den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, s.41-46.

75. Hällström, Gunnar af / Institutionen för systematisk teologi
  Origen in Greece / Gunnar af Hällström.
- In: Acta Byzantina Fennica, ISSN 0783-2478, 5 (1992) s. 17-32.

76. Kurtén, Tage / Institutionen för systematisk teologi
  Djävulen enligt nutida teologi / Tage Kurtén.
- In: Djävulen : seminarium den 13 november 1990 / red. Ulrika Wolf-Knuts. - Åbo : Folkloristiska institutionen vid Åbo Akademi, 1992, s. 5-19. - (IF-rapport, ISSN 0357-3672 ; 13).
ISBN 951-650-024-2
77. Kurtén, Tage / Institutionen för systematisk teologi
  Ideologi och hopp : en kommentar / Tage Kurtén.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1992) 9, s. 460.

78. Kurtén, Tage / Institutionen för systematisk teologi
  Marknadskrafter och mystik : en kommentar / Tage Kurtén.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1992) H. 6-7, s. 406-407.

79. Kurtén, Tage / Institutionen för systematisk teologi
  Mera harmoni är konflikt : /rec. av/ Jonsson, Kjell: Harmoni eller konflikt? En idéhistorisk introduktion till förhållandet mellan vetenskap och religion i Västerland. Carlssons: Helsingborg 1991, 211 s. / Tage Kurtén.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1992) H. 8, s. 472-479.

80. Kurtén, Tage / Institutionen för systematisk teologi
  Tillit och misstro / Tage Kurtén.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1992) 1-2, s. 62-72.

81. Kurtén, Tage / Institutionen för systematisk teologi
  Trust, basic convictions and life-views / Tage Kurtén.
- In: Temenos, ISSN 0497-1817, (1992) s. 101-124.

82. Kvist, Hans-Olof / Institutionen för systematisk teologi
  Kyrkans representation ur bekännelsesynvinkel / Hans-Olof Kvist.
- In: Kristendomsundervisning i historiskt perspektiv : festskrift tillägnad Bill Widén på hans 60-årsdag den 19 maj 1992 / red. Ingvar Dahlback ; red. kommitté: Gustav Björkstrand...et al. - Åbo : Åbo akademis förlag, 1992, s. 151-162.
ISBN 952-9616-10-4
83. Rissanen, Seppo / Institutionen för systematisk teologi
  Hurskaan ihmisen elämä / Seppo Rissanen.
- In: Ajankohtainen islam / toim. Marjatta Kyyhkynen. - Hki : Kirjapaja, 1992, s. 103-109.
ISBN 951-625-103-X
84. Rissanen, Seppo / Institutionen för systematisk teologi
  Kirkolle ajankohtainen islam / Seppo Rissanen.
- In: Ajankohtainen islam / toim. Marjatta Kyyhkynen. - Hki : Kirjapaja, 1992, s. 134-138.
ISBN 951-625-103-X
85. Rissanen, Seppo / Institutionen för systematisk teologi
  Der richtige Sinn der Bibel bei Theodor Abu Qurra / Seppo Rissanen.
- In: Bibelauslegung und Gruppenidentität : Vorträge der vierten Finnish-deutschen Theologentagung (Makarios-Symposium) im Kloster Neu-Valamo, Finnland 28.-30.8.1991 / hrsg. von Hans-Olof Kvist. - Åbo : Åbo akademi, 1992, s. 79-90.
ISBN 952-9616-14-7
86. Rissanen, Seppo / Institutionen för systematisk teologi
  Ristin vai miekan etiikka / Seppo Rissanen.
- In: Ajankohtainen islam / toim. Marjatta Kyyhkynen. - Hki : Kirjapaja, 1992, s. 110-115.
ISBN 951-625-103-X
87. Vikström, John / Institutionen för systematisk teologi
  Kyrkan och tankefriheten / John Vikström.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1992) H. 6-7, s. 368-379.

88. Vikström, John / Institutionen för systematisk teologi
  Miten Raamattua on luettava? / John Vikström.
- In: Kuinkas luet : Turun arkkihiippakunta, 1992, vuosikirja XLII / Päätoim. Jarmo Isotalo. - Turku : Turun arkkihiippakunta, 1992, s. 7-12. - (Turun arkkihiippakunnan vuosikirja, ISSN 0358-8513 ; 42).
ISBN 952-9761-00-7
89. Vikström, John / Institutionen för systematisk teologi
  Myös maan päällä : artikkeleita, esitelmiä ja puheita / John Vikström. - Helsinki : Suomen teologisen kirjallisuuden seura, 1992. - 305 s. - (Suomalaisen teologisen kirjallisuuden seuran julkaisuja, ISSN 0356-9349 ; 176 s.).
ISBN 951-9111-88-3
90. Byfält, Ola / Institutionen för systematisk teologi
  Ekumeniken och forskningen : rec. av Ekumeniken och forskningen. Red. Sigurd Bergmann, Per Frostin och Christopher Meakin. Nordisk ekumenisk skriftserie nr 20. Ekumeniska rådet. Uppsala 1992 / Ola Byfält.
- In: Näköala = Utsikt / Ekumeniska rådet i Finland, ISSN 0357-3648, (1993) 2, s. 19-20.

91. Byfält, Ola / Institutionen för systematisk teologi
  Hoppets Gud eller Upplysningens Gud som hopp : rec. av Peter Zudeick, Djävulens bakdel. Ernst Blochs liv och verk. Daidalos 1992, 365 s. / Ola Byfält.
- In: Ad lucem, ISSN 0355-9653, (1993) 2, s. 22-24.

92. Byfält, Ola / Institutionen för systematisk teologi
  Jesus möjliggör dialog mellan muslimer och kristna / Ola Byfält.
- In: Ad lucem, ISSN 0355-9653, (1993) 3, s. 20-26.

93. Byfält, Ola / Institutionen för systematisk teologi
  Rysslands andliga arv : rec. av Per-Arne Bodin, Den oväntade glädjen. Artos Förlag. Skellefteå 1991 / Ola Byfält.
- In: Ad lucem, ISSN 0355-9653, (1993) 5-6, s. 32-34.

94. Byfält, Ola / Institutionen för systematisk teologi
  Teologi och kultur i dynamisk växelverkan / Ola Byfält.
- In: Ad lucem, ISSN 0355-9653, (1993) 4, s. 25-27.

95. Kurtén, Tage / Institutionen för systematisk teologi
  Att se medmänniskan / Tage Kurtén.
- In: Medmänniskans idé : en brevbok förärad Katie Eriksson 18.11.1993 / . - Vasa : Åbo Akademi, 1993, s. 45-48.

96. Kurtén, Tage / Institutionen för systematisk teologi
  Lars H, "Mästarna" och religionen / Tage Kurtén.
- In: Vermischte Blätter : till Larz Hertzberg 11.5.1993 / . - Åbo : Åbo Akademi, 1993, s. 35-40.

97. Kurtén, Tage / Institutionen för systematisk teologi
  Metafysik eller existentiell livssyn : ett tolkningsdilemma och dess lösning / Tage Kurtén.
- In: Svensk teologisk kvartalskrift, ISSN 0039-6761, 69 (1993) s. 173-181.

98. Kurtén, Tage / Institutionen för systematisk teologi
  Moralisk hemlöshet / Tage Kurtén.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1993) 7, s. 381-385.

99. Kurtén, Tage / Institutionen för systematisk teologi
  [Rev. of] B. Wahlström, Värden / Tage Kurtén.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1993) 7, s. 460.

100. Kurtén, Tage / Institutionen för systematisk teologi
  [Rev. of] C.-H. Grenholm och G. Lantz (red.), Etik, religion och samhälle ; S.D. Mogstad och L. Östnor (red.), Forankring og forandring. Verdier for det nye Europa / Tage Kurtén.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1993) 7, s. 457-459.

[Next]