[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term institution=('Statsvetenskapliga institutionen') results in 210 hits


[Previous]

51. Anckar, Dag / Statsvetenskapliga institutionen
  Eliten och folket : rec. av Tom Moring, Political elite action. Styrategy outcomes, 1989 / Dag Anckar.
- In: Politiikka, ISSN 0032-3365, (1990) 2, s. 148-151.

52. Anckar, Dag / Statsvetenskapliga institutionen
  Vieraannuttaako valta valtio-opista? / Dag Anckar.
- In: Tiede muutoksen maailmassa / toim. Touko Perko. - Jyväskylä : Atena kustannus, 1990, s. 70-75.
ISBN 951-9362-31-2
53. Anckar, Dag / Statsvetenskapliga institutionen
  Democracy in Finland : the constitutional framework / Dag Anckar.
- In: Finnish democracy / ed. by Jan Sundberg, Sten Berglund. - Helsinki : The Finnish political science association, 1990, s. 26-50. - (Books from the Finnish political science association, ISSN 0785-1928 ; 9).
ISBN 952-90-1354-X
54. Anckar, Dag / Statsvetenskapliga institutionen
  Tieteen hyväksikäyttö poliittisessa päätöksenteossa / Dag Anckar.
- In: Oikeus turvallisuuteen : perusturvallisuuden elementtien tarkastelua. - Jyväskylä : Turvallisuustieteellinen tutkimuskeskus, 1990, s. 63-74. - (Turvallisuustieteellisen tutkimuskeskuksen vuosikirja, ISSN 0787-7161 ; 2).

55. Berglund, Sten / Statsvetenskapliga institutionen
  Introduction / Sten Berglund.
- In: Modern political ecological analysis / ed. by Sten Berglund, Sören Risbjerg Thomsen. - Åbo : Åbo akademi, 1990, s. 1-11.
ISBN 951-9498-74-5
56. Berglund, Sten / Statsvetenskapliga institutionen
  The mobilization of the Swedish vote : an ecological analysis of the general elections of 1928, 1948 and 1968 / Sten Berglund, Sören Risbjerg Thomsen, Ingemar Wörlund.
- In: Modern political ecological analysis / ed. by Sten Berglund, Sören Risbjerg Thomsen. - Åbo : Åbo akademi, 1990, s. 63-77.
ISBN 951-9498-74-5
57. Berglund, Sten / Statsvetenskapliga institutionen
  The mobilization of the Swedish electrorate (1911-1940) / Ingemar Wörlund, Sten Berglund, Sören Risbjerg Thomsen.
- In: Modern political ecological analysis / ed. by Sten Berglund, Sören Risbjerg Thomsen. - Åbo : Åbo akademi, 1990, s. 63-77.

58. Berglund, Sten / Statsvetenskapliga institutionen
  Assessing the validity of the logit method for ecological inference / Sören Risbjerg Thomsen, Sten Berglund, Ingemar Wörlund.
- In: Modern political ecological analysis / ed. by Sten Berglund, Sören Risbjerg Thomsen. - Åbo : Åbo akademi, 1990, s. 12-62.

59. Berglund, Sten / Statsvetenskapliga institutionen
  Finland in a comparative perspective / Sten Berglund.
- In: Finnish democracy / ed. by Jan Sundberg, Sten Berglund. - Helsinki : The Finnish political science association, 1990, s. 11-25. - (Books from the Finnish political science association, ISSN 0785-1928 ; 9).
ISBN 952-90-1354-X
60. Berglund, Sten / Statsvetenskapliga institutionen
  The ecology of Finnish communism : a study on postwar data (1945-83) / Sten Berglund.
- In: Finnish democracy / ed. by Jan Sundberg, Sten Berglund. - Helsinki : The Finnish political science association, 1990, s. 65-88. - (Books from the Finnish political science association, ISSN 0785-1928 ; 9).
ISBN 952-90-1354-X
61. Gustafsson, Gunnel / Statsvetenskapliga institutionen
  Swedish local government : reconsidering rationality and consensus / Gunnel Gustafsson.
- In: Local government and urban affairs in international perspective : analys of twenty western industrial countries / Joachim Hesse (ed.). - Baden-Baden : Nomos, 1990, - (Schriften zur kommunalen Wissenschaft und Praxis).
ISBN 3-7890-1835-X
62. Hamberg, Marina / Statsvetenskapliga institutionen
  Agrar protest : Lapporörelsens, IKLs och Krisrörelsens politiska ekologi / av Marina Hamberg. - Åbo : Åbo Akademi. Statsvetenskapliga institutionen, 1990. - 95 s. : ill. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi. Serie A, ISSN 0358-5654 ; 309).
ISBN 951-649-713-6
UDC 948.0, 329
63. Isaksson, Guy-Erik / Statsvetenskapliga institutionen
  Political parties and cable TV : the case of Finland / Guy-Erik Isaksson. - Åbo : Åbo Akademi. Statsvetenskapliga institutionen, 1990. - 26 s. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga fakulteten vid Åbo Akademi, ISSN 0358-5654 ; 318). Paper presented at the ECPR Joint Session of Workshops, Bochum, April 2-7,1990.
ISBN 951-649-784-5
UDC 347.83, 329, 654
64. Isaksson, Guy-Erik / Statsvetenskapliga institutionen
  Partistrategier som forskningsobjekt / Guy-Erik Isaksson.
- In: Festskrift till Dag Anckar : 50 år den 12 februari 1990 / red. Lauri Karvonen, Krister Ståhlberg. - Åbo : Åbo akademis förlag, 1990, s. 56-76.
ISBN 951-9498-59-1
UDC 32
65. Isaksson, Guy-Erik / Statsvetenskapliga institutionen
  Makt och massmedia : rec. av Olof Petersson & Ingrid Carlberg, Makten över tanken. En bok om det svenska massmediesamhället / Guy-Erik Isaksson.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1990) 8, s. 536-539.

66. Karvonen, Lauri / Statsvetenskapliga institutionen
  Fascismen i Europa / Lauri Karvonen. - Lund : Studentlitteratur, 1990. - 113 s. : kart., tab. - (Politisk orientering).
ISBN 91-44-31611-9
UDC 329.18(4)
67. Karvonen, Lauri / Statsvetenskapliga institutionen
  Interdependence and foreign policy management in Sweden and Finland / Lauri Karvonen, M. B. Sundelius.
- In: International studies quarterly, ISSN 0020-8833, 34 (1990) s. 211-227.

68. Karvonen, Lauri / Statsvetenskapliga institutionen
  [Rev. of] Risto Alapuro, State and revolution in Finland / Lauri Karvonen.
- In: Scandinavian political studies, ISSN 0080-6757, 13 (1990) s. 89-92.

69. Karvonen, Lauri / Statsvetenskapliga institutionen
  Svenska nazister : recension av Helene Lööw, Hakkorset och Wasakärven / Lauri Karvonen.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1990) 6, s. 403-406.

70. Karvonen, Lauri / Statsvetenskapliga institutionen
  The conservative rebellion : the ecology of the Finnish fascist party, 1936-39 / Lauri Karvonen.
- In: Modern political ecological analysis / ed. by Sten Berglund, Sören Risbjerg Thomsen. - Åbo : Åbo akademi, 1990, s. 148-177.
ISBN 951-9498-74-5
71. Karvonen, Lauri / Statsvetenskapliga institutionen
  "Än sen då?" : Dag Anckar och historievetenskapen / Lauri Karvonen.
- In: Festskrift till Dag Anckar : 50 år den 12 februari 1990 / red. Lauri Karvonen, Krister Ståhlberg. - Åbo : Åbo akademis förlag, 1990, s. 77-94.
ISBN 951-9498-59-1
UDC 32
72. Lindström, Ulf / Statsvetenskapliga institutionen
  Öst-Europa, hösten 1989 : folkets seger över makten och samhällsvetenskapen / Ulf Lindström.
- In: Tidsskrift for samfunnsforskning, ISSN 0040-716X, 31 (1990) s. 277-284.

73. Wiberg, Matti / Statsvetenskapliga institutionen
  Akateeminen vs poliittinen väittely : alustava vertailu / Matti Wiberg.
- In: Tiedotustutkimus, ISSN 0357-8070, 13 (1990) 1, s. 77-81.

74. Wiberg, Matti / Statsvetenskapliga institutionen
  Tyytymättömyyden behavioraaliset seuraukset / Matti Wiberg.
- In: Politiikka, ISSN 0032-3365, 32 (1990) 2, s. 122-129.

75. Wiberg, Matti / Statsvetenskapliga institutionen
  Kansalaiskritiikki vallankumouksen ja apatian välillä / Matti Wiberg.
- In: Valtio, kansalaisyhteiskunta, valistus : Ranskan suuren vallankumouksen 220-vuotisjuhlaseminaarin (Joensuu 12.-16. 6. 1989) workshopien esitelmät / J. P. Sarola (toim.). - Joensuu : Joensuun yliopsto, 1990, s. 19-29. - (Yhteiskuntapolitiikan ja sosiologian tutkimuksia, ISSN 0781-0076 ; No 4).
ISBN 951-696-912-7
76. Wiberg, Matti / Statsvetenskapliga institutionen
  Tiedontuottajan vastuu ja kansalaisen tiedontarve / Matti Wiberg.
- In: Mitä teen tiedolla / /julkaisija/: Kesälukioseura. - Hki : VAPK-kustannus, 1990 , s. 47-54.
ISBN 951-37-0372-X
77. Wiberg, Matti / Statsvetenskapliga institutionen
  Norjalaista vaalitutkimusta : arvostelu teoksista Ola Listhaug, Citizens, parties and Norwegian electoral politics 1957-1985, Tapir 1989 ja Hilmar Rommetvedt, Vi protesterar!, Stortingsvalget 1989, Kommuneforlaget 1989 sekä Hilmar Rommetvedt, Lokalvalg eller riksgallup? Kommune og fylketingsvalget 1987, Kommuneforlaget 1988 / Matti Wiberg.
- In: Politiikka, ISSN 0032-3365, 32 (1990) 4, s. 320-321.

78. Wiberg, Matti / Statsvetenskapliga institutionen
  Till partiväsendets försvar / Matti Wiberg.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1990) 7, s. 445-450.

79. Anckar, Dag / Statsvetenskapliga institutionen
  Arbete och politik : gamla modeller och nya / Dag Anckar.
- In: Työmarkkinajärjestelmä ja poliittinen järjestelmä 2000 : tulevaisuutta ja historia Suomessa ja Ruotsissa = Arbetsmarknadssystem och det politiska systemet : framtid och historia i Finland och Sverige / Timo Kauppinen, Virpi Köykkä (toim.). - Hki : Työministeriö, 1991, s. 123-128. - (Työpoliittinen tutkimus, ISSN 0787-9458 ; nro 17). Seminarium 16.-17.5.1991 på Hanaholmen.
ISBN 951-47-5437-9
80. Anckar, Dag / Statsvetenskapliga institutionen
  Funderingar kring Tuvalu / Dag Anckar.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1991) häfte 10, s. 536-547.

81. Anckar, Dag / Statsvetenskapliga institutionen
  The impact of legislative procedures on executive structures : the Finnish experience / Dag Anckar.
- In: Government and politics : structures and processes / ed. by Carmencita T. Aguilar. - Queson City : Philippine Political Science Association, 1991, s. 1-19.

82. Anckar, Dag / Statsvetenskapliga institutionen
  Nordic political science : trends, roles, approaches / Dag Anckar.
- In: European journal of political research, ISSN 0304-4130, Vol. 20 (1991) 3-4, s. 239-261.

83. Anckar, Dag / Statsvetenskapliga institutionen
  Parliaments, centres, peripheries : two perspectives, one methaphor / Dag Anckar.
- In: The political life of institutions : scripta in honorem professoris Jaakko Nousiainen sexagesimum annum complentis / ed. by Matti Wiberg. - Hki : Valtiotieteellinen yhdistys, 1991, s. 137-160. - (Books from the Finnish political science association, ISSN 0785-1928 ; 14).
ISBN 951-96131-5-3
84. Anckar, Dag / Statsvetenskapliga institutionen
  Political science in the Nordic countries / Dag Anckar.
- In: The development of political science : a comparative survey / ed. by David Easton, John Gunnell and Luigi Graziano. - London : Routledge, 1991, s. 187-200 .
ISBN 0-415-05623-3
85. Anckar, Dag / Statsvetenskapliga institutionen
  Politikforskningens behov av pressmaterial och pressarkiv / Dag Anckar.
- In: Press i klipp, fil och forsk / utg. av Brages urklippsverk genom Henrik Stenius och Siv Westergård. - Hfors : Brage, 1991, s. 20-35. - (Brages årskrift, ISSN 0787-5568 ; 1990).
ISBN 951-9224-12-2
86. Anckar, Dag / Statsvetenskapliga institutionen
  [Rev. of] Jan-Erik Lane och Hans Stenlund, Politisk teori. Lund, Studentlitteratur, 1989 / Dag Anckar.
- In: Statsvetenskaplig tidskrift, ISSN 0039-0747, (1991) 1, s. 90-93.

87. Anckar, Dag / Statsvetenskapliga institutionen
  [Rev. of] Nevil Johnson, The limits of political science. Kensington, Clarendon Press, 1989 och Adrian Leftwich, ed., New development in political science. Aldershot, Elgar, 1990 / Dag Anckar.
- In: Scandinavian political studies, ISSN 0080-6757, (1991) 1, s. 85-88.

88. Anckar, Dag / Statsvetenskapliga institutionen
  Size, remoteness, type of governement : the small island states of the world : a research program / Dag Anckar. - Åbo : Åbo Academy University, 1991. - 22 s. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga institutionen vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 341).
ISBN 951-649-922-8
89. Anckar, Dag / Statsvetenskapliga institutionen
  Tre synpunkter på maktutredningen / Dag Anckar.
- In: Statsvetenskaplig tidskrift, ISSN 0039-0747, (1991) 4, s. 295-303.

90. Anckar, Dag / Statsvetenskapliga institutionen
  Världens små öststater : populationen jämte jämförelsepopulationer / Dag Anckar . - Åbo : Åbo Akademi. Statsvetenskapliga institutionen, 1991. - 31 s. : kart. - (Meddelanden från Ekonomisk-statsvetenskapliga institutionen vid Åbo Akademi. Ser. A, ISSN 0358-5654 ; 350).
ISBN 951-649-978-3
91. Henning, Roger / Statsvetenskapliga institutionen
  Employment trends and policies in Sweden / Roger Henning.
- In: Regional development around the North Atlantic rim. - Sydney : University of Cape Breton Press, 1991,

92. Henning, Roger / Statsvetenskapliga institutionen
  Målstyrning och resultatuppföljning i offentlig förvaltning : rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi / Roger Henning. - Stockholm : Allmänna förlaget, 1991. - 88 s. - (Ds : departementserien ; 1991, 19).
ISBN 91-38-10778-3
93. Henning, Roger / Statsvetenskapliga institutionen
  Den svenska arbetsmarknadspolitiken inför 90-talet / R. Henning.
- In: Arbejdsmarkedspolitik i 90'erne : allokeringskvalificering - marginalisering : rapport fra Nordisk Industrial Relations Associations' Konference, Aalborg, april 1989 / Henning Jörgensen og Reinhard Lund (red.). - Aalborg : Carma, 1991 ,
ISBN 87-89639-01-4
94. Isaksson, Guy-Erik / Statsvetenskapliga institutionen
  Parlamenten i Norden - stabilitet eller förändring? : rec. av Erik Damgaard (red.), Parlamentarisk forandring i Norden ; Krister Ståhlberg (red.), Parlamenten i Norden / Guy-Erik Isaksson.
- In: Politiikka, ISSN 0032-3365, (1991) 3-4, s. 236-238.

95. Jervas, Gunnar / Statsvetenskapliga institutionen
  FN och en ny världsordning / Gunnar Jervas. - Stockholm : Utrikespolitiska institutet, 1991. - 32 s. - (Världspolitiska dagsfrågor, ISSN 0042-2754 ; 1991, 2).
ISBN 91-7182-776-5
96. Jervas, Gunnar / Statsvetenskapliga institutionen
  Från fredsbevarande operationer till Desert Storm / Gunnar Jervas.
- In: Svensk tidskrift, ISSN 0039-677X, (1991) 8-9,

97. Jervas, Gunnar / Statsvetenskapliga institutionen
  Mot en ny världsordning? / Gunnar Jervas.
- In: Internationella studier, ISSN 0020-952X, (1991) 4,

98. Karvonen, Lauri / Statsvetenskapliga institutionen
  Betraktaren vid Salutorget : rec. av Ingemar Hägglöf, Dagbok från Salutorget / Lauri Karvonen.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1991) 6, s. 350-353.

99. Karvonen, Lauri / Statsvetenskapliga institutionen
  The fascist conception of law / Lauri Karvonen.
- In: The political life of institutions : scripta in honorem professoris Jaakko Nousiainen sexagesimum annum complentis / ed. by Matti Wiberg. - Hki : Valtiotieteellinen yhdistys, 1991, s. 106-115. - (Books from the Finnish political science association, ISSN 0785-1928 ; 14).
ISBN 951-96131-5-3
100. Karvonen, Lauri / Statsvetenskapliga institutionen
  Introduction : social democracy old and new / Lauri Karvonen.
- In: Social democracy in transition : Northern, Southern and Eastern Europa / ed. by Lauri Karvonen and Jan Sundberg. - Aldershot : Dartmouth, 1991, s. 1-13.
ISBN 1-85521-111-4

[Next]