[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term institution=('Institutionen för pedagogik') results in 57 hits


[Previous]

51. Hurme, Helena / Institutionen för pedagogik
  Intergenerational norms of parents and grandparents / Helena Hurme.
- In: XIth Biennial Meetings of ISSBD, July 3-7, 1991 Minneapolis, Minnesota U.S.A. : abstracts / The International Society for the Study of Behavioural Development . - Minneapolis : ISSBD, 1991, s. 227.

52. Hurme, Helena / Institutionen för pedagogik
  Livsstil och generationer inom familjen / Helena Hurme.
- In: Livsstil, livslopp och åldrande : rapport från ett Nordiskt forskarsymposium, Kuntokallio, Finland, 1986 / Jan-Erik Ruth (red.). - Vasa : Åbo Akademi. Institutionen för vårdvetenskap, 1988, s. 11-32. - (Dokumentation från Pedagogiska fakulteten / Åbo Akademi ; 33).
ISBN 951-649-517-6
53. Hurme, Helena / Institutionen för pedagogik
  La nonna e le relazioni intergenerazionali in Finlandia / Helena Hurme.
- In: Età evolutiva : rivista di scienze dello sviluppo, ISSN 0392-0658, (1989) 33, s. 81-85.

54. Hurme, Helena / Institutionen för pedagogik
  Psykologia ja todellisuuden sosiaalinen konstruointi / Helena Hurme.
- In: Psykologia, ISSN 0355-1067, (1992) 6, s. 468-475.

55. Hurme, Helena / Institutionen för pedagogik
  The sentence completion technique in measuring grandchild-grandparent relations / Helena Hurme.
- In: 60th Anniversary Meeting of the Society for Research in Child Development, March 25-28, 1993 New Orleans, Louisiana : abstracts : volume 9 / The Society for Research in Child Development. - New Orleans : The Society for Research in Child Development, 1993, s. 411.

56. Hurme, Helena / Institutionen för pedagogik
  Teemahaastattelu / Sirkka Hirsjärvi, Helena Hurme. - Helsinki : Yliopistopaino, 1988. - 144 s. : ill. 4. uppl. 1988. -5. uppl. 1991 . - 6. uppl. 1993. - 7. uppl. 1995.
ISBN 951-570-030-2
57. Hurme, Helena / Institutionen för pedagogik
  Utvecklingspsykologi - psykologi i utveckling : en presentation av utvecklingspsykologins utveckling, centrala innehåll, metoder och utvecklingens determinanter / av Helena Hurme. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1992. - 140 s. : ill. Abstract. - Summary.
ISBN 952-9616-13-9