[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term institution=('Folkloristiska institutionen') results in 100 hits


[Previous]

51. Ekrem, Carola / Folkloristiska institutionen
  Räkneramsan och den förändrade barndomen / Carola Ekrem.
- In: Tradisjon, ISSN 0322-5997, 20 (1990) s. 25-34.

52. Ekrem, Carola / Folkloristiska institutionen
  Folkloristisk fältinsamling idag / Anne Bergman och Carola Ekrem.
- In: Bulletin / Laboratorium för folk och kultur, ISSN 0787-5576, (1990) s. 31-32.

53. Ekrem, Carola / Folkloristiska institutionen
  Int ska en bra tradition brytas : fester och evenemang i skolvärlden / Carola Ekrem.
- In: Budkavlen, ISSN 0302-2447, 68 (1989) s. 38-57.

54. Ekrem, Carola / Folkloristiska institutionen
  Ordspråk igår och idag / Carola Ekrem.
- In: SLS-Arkiv, ISSN 0356-3243, (1990) 19, s. 22-23.

55. Ekrem, Carola / Folkloristiska institutionen
  Ystävänpäivän viettoa suomalaisittain / Carola Ekrem.
- In: Sessio, ISSN 0785-8744, (1990) 2, s. 4-5.

56. Ekrem, Carola / Folkloristiska institutionen
  Small-town youth customs : local tradition and international life-style / Carola Ekrem.
- In: SIEF : 4th Congress of the International Society for Ethology and Folklore in Bergen June 19th-23rd 1990. - Bergen : Universitet i Bergen. Etno-folkloristisk institutt, 1990, s. 120-128.

57. Henriksson, Tua / Folkloristiska institutionen
  Folklore i skolans undervisning : traditionsspridning idag / Tua Henriksson.
- In: Bulletin / Laboratorium för folk och kultur, ISSN 0787-5576, (1990) s. 26-31.

58. Henriksson, Tua / Folkloristiska institutionen
  Staden - historien - texten : konklusioner av ett stadskultursymposium / Anna-Maria Åström & Tua Henriksson.
- In: Bulletin / Laboratorium för folk och kultur, ISSN 0787-5576, (1990) s. 15-17.

59. Marander-Eklund, Lena / Folkloristiska institutionen
  Projekt Pargas / Lena Marander-Eklund.
- In: Bulletin / Laboratorium för folk och kultur, ISSN 0787-5576, (1990) s. 32.

60. Marander-Eklund, Lena / Folkloristiska institutionen
  [Rev. of] Betoni kukkii. Red. J. Pöysä / Eva Marander-Eklund.
- In: Budkavlen, ISSN 0302-2447, 68 (1989) s. 122.

61. Sjöman, Marianne / Folkloristiska institutionen
  Behovet av fruktbarare definitioner inom folkloristisk forskning / Marianne Sjöman.
- In: Budkavlen, ISSN 0302-2447, 68 (1989) s. 92-96.

62. Sjöman, Marianne / Folkloristiska institutionen
  [Rev. of] Judiskt liv i Norden, red. Gunnar Broberg, Harald Runblom och Mattias Tyden. Uppsala 1988 / Marianne Sjöman.
- In: Ethnologia Scandinavica, ISSN 0348-9698, (1990) s. 165-167.

63. Sjöman, Marianne / Folkloristiska institutionen
  What is graffiti / Marianne Sjöman.
- In: Introduction to graffiti-research = Einfurung in die Graffiti-Forschung. - Kassel, 1990,

64. Swahn, Jan-Öjvind / Folkloristiska institutionen
  Matminnen / Jan-Öjvind Swahn.
- In: Grisboken / red. Eva Esseen. - Höganäs : Wiken, 1990, s. 15-20.
ISBN 91-7024-655-6
65. Swahn, Jan-Öjvind / Folkloristiska institutionen
  En folklorist tittar på Storsjöodjuret / Jan-Öjvind Swahn.
- In: Jämten 1990 / red.: Leif Jonsson. - Östersund : Jämtlands läns museum, 1990, s. 68-77. - (Heimbygdas årsbok, ISSN 0348-9825 ; 83).
ISBN 91-7948-037-3
66. Swahn, Jan-Öjvind / Folkloristiska institutionen
  Tradierungskonstanten : wie weit reicht unsere mundliche Tradition zuruck? / Jan-Öjvind Swahn.
- In: Wie alt sind unsere Märchen / hrsg. von Charlotte Oberfeld. - Regensburg, 1990, s. 36-50.
ISBN 3-87680-358-6
67. Henriksson, Tua / Folkloristiska institutionen
  Booklore : en föråldrad term? / Tua Henriksson.
- In: Kring tiden : etnologiska och folkloristiska uppsatser / red.: Anna-Maria Åström. - Hfors : Svenska litteratursällskapet, 1991, s. 172-180. - (Meddelanden från folkkultursarkivet, ISSN 0355-9963 ; 11).
ISBN 951-9018-75-1
68. Henriksson, Tua / Folkloristiska institutionen
  Folkdansarens nya huvudansvariga redaktör presenterar sig / Tua Henriksson.
- In: Folkdansaren, ISSN 0356-1763, (1991) 1, s. 3.

69. Henriksson, Tua / Folkloristiska institutionen
  Från häxbål till påskbord : en utställning om häxor : i samarbete med föreningen Brage / red. Tua Henriksson och Lena Marander-Eklund. - Åbo : Åbo Akademi, 1991. - 33 s. : ill. - (Folkloristiska institutionen vid Åbo Akademi. Småskrifter, ISSN 0788-5555 ; 2).
ISBN 951-649-882-5
70. Henriksson, Tua / Folkloristiska institutionen
  Från häxbål till påskbord : en utställning om häxor / Lena Marander-Eklund, Tua Henriksson.
- In: Folkdansaren, ISSN 0356-1763, (1991) 1, s. 11.

71. Henriksson, Tua / Folkloristiska institutionen
  Fungerande samarbete över språkgränsen / Tua Henriksson.
- In: Folkdansaren, ISSN 0356-1763, (1991) 3, s. 8.

72. Henriksson, Tua / Folkloristiska institutionen
  Julen och julfirandet / Tua Henriksson.
- In: Iniö skärgårdskommuns historia : del 3. - Iniö : Föreningen Iniö hembygdsbok, 1991, s. 91-108.
ISBN 952-90-2978-0
73. Henriksson, Tua / Folkloristiska institutionen
  Kombinerat 60-årsjubileum och årsmöte i Lovisa / Tua Henriksson.
- In: Folkdansaren, ISSN 0356-1763, (1991) 2, s. 16-17.

74. Henriksson, Tua / Folkloristiska institutionen
  Varför är skolboken full av folklore? / Tua Henriksson.
- In: Läraren, ISSN 0356-7842, (1991) 1, s. 6-7.

75. Marander-Eklund, Lena / Folkloristiska institutionen
  Från häxbål till påskbord : en utställning om häxor : i samarbete med föreningen Brage / red. Tua Henriksson och Lena Marander-Eklund. - Åbo : Åbo Akademi, 1991. - 33 s. : ill. - (Folkloristiska institutionen vid Åbo Akademi. Småskrifter, ISSN 0788-5555 ; 2).
ISBN 951-649-882-5
76. Marander-Eklund, Lena / Folkloristiska institutionen
  Huskurer mot förkylning / Lena Marander-Eklund.
- In: FPA-bladet, ISSN 0787-5266, (1991) 1, s. 3.

77. Marander-Eklund, Lena / Folkloristiska institutionen
  Seminar on databased recording and communication arranged by NIF in Turku, April 19-21, 1991 / Lena Marander-Eklund.
- In: NIF-newsletter, ISSN 0355-0206, (1991) 1-2, s. 4-8.

78. Marander-Eklund, Lena / Folkloristiska institutionen
  Svenska dagen : finlandssvenskarnas etniska symbol / Lena Marander-Eklund.
- In: Nationella identiteter i Norden - ett fullbordat projekt? : sjutton nordiska undersökningar / red. av Anders Linde-Laursen och Jan Olof Nilsson. - Stockholm : Nordiska rådet, 1991, s. 227-238. - (Nord ; 1991, 26).
ISBN 91-88112-15-2
79. Marander-Eklund, Lena / Folkloristiska institutionen
  Svenska dagen : en fest i tiden / Lena Marander-Eklund.
- In: Kring tiden : etnologiska och folkloristiska uppsatser / red.: Anna-Maria Åström. - Hfors : Svenska litteratursällskapet, 1991, s. 137-145. - (Meddelanden från folkkultursarkivet, ISSN 0355-9963 ; 11).
ISBN 951-9018-75-1
80. Swahn, Jan-Öjvind / Folkloristiska institutionen
  Boken om kryddor : historien om kryddornas ursprung, bruk & egenskaper / Jan-Öjvind Swahn. - Stockholm : Rabén & Sjögren, 1991. - 208 s. : färgill.
ISBN 91-29-61535-6
81. Wolf-Knuts, Ulrika / Folkloristiska institutionen
  Att aktivera det förflutna / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Kring tiden : etnologiska och folkloristiska uppsatser / red.: Anna-Maria Åström. - Hfors : Svenska litteratursällskapet, 1991, s. 34-40. - (Meddelanden från folkkultursarkivet, ISSN 0355-9963 ; 11).
ISBN 951-9018-75-1
82. Wolf-Knuts, Ulrika / Folkloristiska institutionen
  Att ha en humanistisk livssyn / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1991) 6, s. 299-303.

83. Wolf-Knuts, Ulrika / Folkloristiska institutionen
  Commentary : /till Orvar Löfgren, The danger of knowing what you are looking for/ / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Ethnologia Scandinavica, ISSN 0348-9698, (1990) s. 16-18.

84. Wolf-Knuts, Ulrika / Folkloristiska institutionen
  Djävulen i natur och kultur / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Bulletin / Laboratorium för folk och kultur, ISSN 0787-5576, (1991) 2, s. 8-10.

85. Wolf-Knuts, Ulrika / Folkloristiska institutionen
  Finno-Ugrian culture - a bibliography : rec. av Bibliographia studiorum Uralicorum 1917-1987 / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Ethnologia Scandinavica, ISSN 0348-9698, (1991) s. 155-156.

86. Wolf-Knuts, Ulrika / Folkloristiska institutionen
  Folkfromhet i europeiskt perspektiv : /kongressrapport/ / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Bulletin / Laboratorium för folk och kultur, ISSN 0787-5576, (1989) s. 22-23.

87. Wolf-Knuts, Ulrika / Folkloristiska institutionen
  Folklore symposium in Kiev / Ulrika Wolf-Knuts, Bengt Holbek.
- In: NIF-newsletter, ISSN 0355-0206, (1990) 3/4, s. 11-12.

88. Wolf-Knuts, Ulrika / Folkloristiska institutionen
  Folkloren i samhället / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1991) 1, s. 7-16.

89. Wolf-Knuts, Ulrika / Folkloristiska institutionen
  Havsfrun, sjörået och andra vattenväsen / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Skärgård, ISSN 0356-9381, 14 (1991) s. 60-67.

90. Wolf-Knuts, Ulrika / Folkloristiska institutionen
  Lauri Honko's era as director of the Nordic Institutie of Folklore 1972-1990 / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: NIF-newsletter, ISSN 0355-0206, (1991) 1/2, s. 9-11.

91. Wolf-Knuts, Ulrika / Folkloristiska institutionen
  Den lömska tystnaden : rec. av Per Rydén, Den lömska tystnaden / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Finsk tidskrift, ISSN 0015-248X, (1991) s. 468-470.

92. Wolf-Knuts, Ulrika / Folkloristiska institutionen
  Människan och djävulen : en studie kring form, motiv och funktion i folklig tradition / Ulrika Wolf-Knuts. - Åbo : Åbo Akademis förlag, 1991. - 390 s. : ill. Diss.: Åbo Akademi. - Zusammenfassung.
ISBN 951-9498-90-7
93. Wolf-Knuts, Ulrika / Folkloristiska institutionen
  Nordic research course in ethnology and folklore / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Ethnologia Scandinavica, ISSN 0348-9698, (1990) s. 150-151.

94. Wolf-Knuts, Ulrika / Folkloristiska institutionen
  A renaissance for source criticism : rec. av Etnologiska beskrivningar, utg. av Barbro Klein, Billy Ehn / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Ethnologia Scandinavica, ISSN 0348-9698, (1990) s. 156-157.

95. Wolf-Knuts, Ulrika / Folkloristiska institutionen
  Ruumiinpesu - naisten työtä / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Louhen sanat : kirjoituksia kansanperinteen naisista / toim. Aili Nenola, Senni Timonen. - Hki : Suomalaisen kirjallisuuden seura, 1990, s. 176-185. - (Suomalaisen kirjallisuuden seuran toimituksia, ISSN 0355-1768 ; 520).
ISBN 951-717-602-3
96. Wolf-Knuts, Ulrika / Folkloristiska institutionen
  Seminarium om finsk-ugrisk traditionsinsamling, Tallinn 1989 / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Budkavlen 1989, ISSN 0302-2447, 68 (1989) s. 120-121.

97. Wolf-Knuts, Ulrika / Folkloristiska institutionen
  Das Teufelsbild in einem finn-schwedischen Kirchspiel (Vörå) 1870-1930 / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Volkfrömmigkeit : Referate der Österreichishen Volkskundetagung 1989 in Graz / hrsg. von Helmut Eberhart, Edit Hörander, Burkhard Pöttler. - Wien : Selbstverlag des Vereins für Volkskunde, 1990, s. 137-143. - (Buchreiche der Österreichischen Zeitschrift für Volkskunde. N.S. ; Bd. 8).
ISBN 3-900358-05-2
98. Wolf-Knuts, Ulrika / Folkloristiska institutionen
  Till läsaren / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Ur Sagalunds gömmor / red. Li Näse. - Åbo : Åbo Akademi, 1991, s. 4-5. - (Småskrifter/Folkloristiska institutionen vid Åbo Akademi, ISSN 0788-5555 ; 1 ).
ISBN 951-649-816-7
99. Wolf-Knuts, Ulrika / Folkloristiska institutionen
  TV som folklore / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Carina amicorum : Carin Davidsson septuagenariae 28.3.1990 oblata / redaktörer Martina Björklund, Helena Lundberg, Janina Orlov. - Åbo : Åbo akademis förlag, 1990, s. 311-323.
ISBN 951-9498-62-1
UDC 82, 808, 082 Davidsson
100. Wolf-Knuts, Ulrika / Folkloristiska institutionen
  Women's health in the middle ages : rec. av Kvinnors rosengård , utg. av Hedda Gunneng m.fl. / Ulrika Wolf-Knuts.
- In: Ethnologia Scandinavica, ISSN 0348-9698, (1990) s. 172-173.