[] [] [] Sökformulär | Info om Brevsam | Söktips | Databasen Manusam | Handskriftssamlingarna
 
 B
 R
 E
 V
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Söktermen samling=('Tallqvist, J.V.') gav 589 träffar

Föregående 50 träffar

51. Avsändare: Brotherus, Karl Robert
  Mottagare: Tallqvist, J.V.
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1928
  Samling: Tallqvist, J.V. 1 (Skåp 7)

52. Avsändare: Bruun, Chr.
  Mottagare: Tallqvist, J.V.
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1901
  Samling: Tallqvist, J.V. 1 (Skåp 7)

53. Avsändare: Bruun, Otto
  Mottagare: Tallqvist, J.V.
  Typ: Brev, brevkort Antal: 2 År: 1920-1931
  Samling: Tallqvist, J.V. 1 (Skåp 7)

54. Avsändare: Burjam, Fritz
  Mottagare: Tallqvist, J.V.
  Typ: Brev, brevkort, Antal: 8 År: 1927-1942
kort Antal: År:
  Samling: Tallqvist, J.V. 1 (Skåp 7)

55. Avsändare: Burjam, Fritz
  Mottagare: Ekonomiska samfundet i Finland
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1936
  Samling: Tallqvist, J.V. 1 (Skåp 7)

56. Avsändare: Bäckström, Harald
  Mottagare: Tallqvist, J.V.
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1901
  Samling: Tallqvist, J.V. 1 (Skåp 7)

57. Avsändare: Cammermeyers Boghandel, Oslo
  Mottagare: Ekonomiska samfundet i Finland
  Typ: Brevkort Antal: 2 År: 1925-1934
  Samling: Tallqvist, J.V. 1 (Skåp 7)

58. Avsändare: Cammermeyers Boghandel, Oslo
  Mottagare: Tallqvist, J.V.
  Typ: Brevkort Antal: 1 År: 1933
  Samling: Tallqvist, J.V. 1 (Skåp 7)

59. Avsändare: Cannelin, Aulis
  Mottagare: Tallqvist, J.V.
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1920
  Samling: Tallqvist, J.V. 1 (Skåp 7)

60. Avsändare: Castellani, G.
  Mottagare: Tallqvist, J.V.
  Typ: Brevkort Antal: 1 År: 1903
  Samling: Tallqvist, J.V. 1 (Skåp 7)

61. Avsändare: Castren, Anna f. Tallqvist
  Mottagare: Tallqvist, J.V.
  Typ: Brev, brevkort Antal: 5 År: 1889-1915
  Samling: Tallqvist, J.V. 1 (Skåp 7)

62. Avsändare: Tallqvist, J.V.
  Mottagare: Castren, Anna f. Tallqvist
  Typ: Brev, brevkort Antal: 3 År: 1909-1912
  Samling: Tallqvist, J.V. 1 (Skåp 7)

63. Avsändare: Gustafsson, Maria f. Rindell
  Mottagare: Castren, Anna f. Tallqvist
  Typ: Brev (odat.) Antal: 4 År: 1874-1881
  Samling: Tallqvist, J.V. 1 (Skåp 7)

64. Avsändare: Castrén, Gunnar
  Mottagare: Tallqvist, J.V.
  Typ: Brevkort Antal: 1 År: 1914
  Samling: Tallqvist, J.V. 1 (Skåp 7)

65. Avsändare: Castren, Göran
  Mottagare: Tallqvist, J.V.
  Typ: Brevkort Antal: 1 År: 1942
  Samling: Tallqvist, J.V. 1 (Skåp 7)

66. Avsändare: Castren, Matti Eliel m.fl.
  Mottagare: Tallqvist, J.V.
  Typ: Brevkort Antal: 1 År: 1906
  Samling: Tallqvist, J.V. 1 (Skåp 7)

67. Avsändare: Castren, Ola
  Mottagare: Tallqvist, J.V.
  Typ: Brev, brevkort Antal: 5 År: 1908-1911
  Samling: Tallqvist, J.V. 1 (Skåp 7)

68. Avsändare: Castren, Ola m.fl.
  Mottagare: Tallqvist, J.V.
  Typ: Brevkort Antal: 1 År: 1909
  Samling: Tallqvist, J.V. 1 (Skåp 7)

69. Avsändare: Charpentier, Alfred
  Mottagare: Tallqvist, J.V.
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1900
  Samling: Tallqvist, J.V. 1 (Skåp 7)

70. Avsändare: Chavichvily, Kh.
  Mottagare: Tallqvist, J.V.
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1938
  Samling: Tallqvist, J.V. 1 (Skåp 7)
  Anmärkning: Association Georgienne pour la Societe des Nations

71. Avsändare: Chavichvily, Kh.
  Mottagare: Ruyssen, Theodore
  Typ: Brevkopia Antal: 1 År: 1937
  Samling: Tallqvist, J.V. 1 (Skåp 7)

72. Avsändare: Christierson, Axel von
  Mottagare: Tallqvist, J.V.
  Typ: Brevkort Antal: 1 År: 1897
  Samling: Tallqvist, J.V. 1 (Skåp 7)

73. Avsändare: Chydenius, Anders Herman
  Mottagare: Tallqvist, J.V.
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1889
  Samling: Tallqvist, J.V. 1 (Skåp 7)

74. Avsändare: Chydenius, Wilhelm
  Mottagare: Tallqvist, J.V.
  Typ: Brev, kort Antal: 12 År: 1890-1914
(odat.) Antal: År:
  Samling: Tallqvist, J.V. 1 (Skåp 7)

75. Avsändare: Clarke, Bertha L.
  Mottagare: Tallqvist, J.V.
  Typ: Brev Antal: 1 År:
  Samling: Tallqvist, J.V. 1 (Skåp 7)

76. Avsändare: Cleve, Alma f. Öhbom
  Mottagare: Tallqvist, J.V.
  Typ: Brevkort Antal: 1 År: 1899
  Samling: Tallqvist, J.V. 1 (Skåp 7)

77. Avsändare: Cleve, Celie
  Mottagare: Tallqvist, J.V.
  Typ: Brevkort Antal: 1 År: 1903
  Samling: Tallqvist, J.V. 1 (Skåp 7)

78. Avsändare: Coules, Igino(?)
  Mottagare: Tallqvist, J.V.
  Typ: Brev Antal: 3 År: 1902-1904
  Samling: Tallqvist, J.V. 1 (Skåp 7)

79. Avsändare: Cohn, Einar
  Mottagare: Tallqvist, J.V.
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1923
  Samling: Tallqvist, J.V. 1 (Skåp 7)

80. Avsändare: Collan, Clas von
  Mottagare: Tallqvist, J.V.
  Typ: Tacksägelsekort Antal: 1 År: 1937
  Samling: Tallqvist, J.V. 1 (Skåp 7)

81. Avsändare: Cosentini, Francesco
  Mottagare: Tallqvist, J.V.
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1923
  Samling: Tallqvist, J.V. 1 (Skåp 7)

82. Avsändare: Crohns, Hjalmar (1862-1946)
  Mottagare: Tallqvist, J.V.
  Typ: Brev, brevkort Antal: 3 År: 1909
  Samling: Tallqvist, J.V. 1 (Skåp 7)

83. Avsändare: Dahl, Gustav
  Mottagare: Tallqvist, J.V.
  Typ: Brev, brevkort Antal: 2 År: 1888-1893
  Samling: Tallqvist, J.V. 1 (Skåp 7)

84. Avsändare: Dahl, Hjalmar
  Mottagare: Tallqvist, J.V.
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1919
  Samling: Tallqvist, J.V. 1 (Skåp 7)

85. Avsändare: Dahl, Lars
  Mottagare: Tallqvist, J.V.
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1942
  Samling: Tallqvist, J.V. 1 (Skåp 7)

86. Avsändare: Danielson-Kalmari, Johan Richard
  Mottagare: Tallqvist, J.V.
  Typ: Brev, kort Antal: 2 År: 1887-1895
  Samling: Tallqvist, J.V. 1 (Skåp 7)

87. Avsändare: Danziger Liga für Völkerbund
  Mottagare: Tallqvist, J.V.
  Typ: Cirkulärskrivelse Antal: 1 År: 1930
  Samling: Tallqvist, J.V. 1 (Skåp 7)

88. Avsändare: Delegationen för den svenska litteraturens främjande
  Mottagare: Tallqvist, J.V.
  Typ: Sammanträdeskallelse Antal: 1 År: 1934
  Samling: Tallqvist, J.V. 1 (Skåp 7)

89. Avsändare: Desarment, redaktionen
  Mottagare: Tallqvist, J.V.
  Typ: Cirkulärskrivelse Antal: 1 År: 1931
  Samling: Tallqvist, J.V. 1 (Skåp 7)

90. Avsändare: Die Deutsche Handelskammer in Finnland
  Mottagare: Tallqvist, J.V.
  Typ: Brev, Antal: 2 År: 1936-1938
inbjudningskort Antal: År:
  Samling: Tallqvist, J.V. 1 (Skåp 7)

91. Avsändare: Deutsche Liga für Völkerbund
  Mottagare: Tallqvist, J.V.
  Typ: Cirkulärskrivelser Antal: 2 År: 1926-1927
  Samling: Tallqvist, J.V. 1 (Skåp 7)

92. Avsändare: Tallqvist, J.V.
  Mottagare: Deutsche Liga für Völkerbund
  Typ: Brevkoncept Antal: 1 År: 1927
  Samling: Tallqvist, J.V. 1 (Skåp 7)

93. Avsändare: Donner, Anders
  Mottagare: Tallqvist, J.V.
  Typ: Tacksägelsekort Antal: 1 År: 1924
  Samling: Tallqvist, J.V. 1 (Skåp 7)

94. Avsändare: Donner, Otto
  Mottagare: Tallqvist, J.V.
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1898
  Samling: Tallqvist, J.V. 1 (Skåp 7)

95. Avsändare: Doubitsky, Mary(?)
  Mottagare: Tallqvist, J.V.
  Typ: Brevkort Antal: 1 År: 1931
  Samling: Tallqvist, J.V. 1 (Skåp 7)

96. Avsändare: Dumba, C. (Österreichische Völkerbundliga)
  Mottagare: Pro Jure Nationum, Helsingfors
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1929
  Samling: Tallqvist, J.V. 1 (Skåp 7)

97. Avsändare: Eelen van Setten, A.(?)
  Mottagare: Tallqvist, J.V.
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1930
  Samling: Tallqvist, J.V. 2 (Skåp 7)

98. Avsändare: Tallqvist, J.V.
  Mottagare: Eelen van Setten, A.(?)
  Typ: Brevkoncept Antal: 1 År:
  Samling: Tallqvist, J.V. 2 (Skåp 7)

99. Avsändare: Ehrnrooth, Leo (1877-1951)
  Mottagare: Tallqvist, J.V.
  Typ: Brev, brevkort, Antal: 3 År: 1926-1937
tacksägelsekort Antal: År:
  Samling: Tallqvist, J.V. 2 (Skåp 7)

100. Avsändare: Ehrnrooth, Nils Gustaf
  Mottagare: Tallqvist, J.V.
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1937
  Samling: Tallqvist, J.V. 2 (Skåp 7)

Följande 50 träffar