[] [] [] Sökformulär | Info om Brevsam | Söktips | Databasen Manusam | Handskriftssamlingarna
 
 B
 R
 E
 V
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Söktermen samling=('Topelius, Göran') gav 177 träffar

Föregående 50 träffar

51. Avsändare: Kiseleff, Feodor (1852-1922)
  Mottagare: Kiseleff, Nikolai
  Typ: brev (odat.) Antal: 1 År:
  Samling: Topelius, Göran 3 (Vån.II2:D:1)

52. Avsändare: Kiseleff, Olga
  Mottagare: Kiseleff, Nikolai
  Typ: brev Antal: 1 År: 1868
  Samling: Topelius, Göran 3 (Vån.II2:D:1)

53. Avsändare: Sirén, Maria Margareta Lovisa f. Enckell (Marie-Louise) (1807-1866)
  Mottagare: Kiseleff, Nikolai
  Typ: brev Antal: 1 År: 1858
  Samling: Topelius, Göran 3 (Vån.II2:D:1)

54. Avsändare: Kiseleff, Feodor (1852-1922)
  Mottagare: Kiseleff, Nikolai o. Olga (f. Sirén)
  Typ: brev Antal: 1 År: 1868
  Samling: Topelius, Göran 3 (Vån.II2:D:1)

55. Avsändare: Filkoff, Eugenie
  Mottagare: Kiseleff, Olga f. Sirén
  Typ: kort Antal: 1 År: 1906
  Samling: Topelius, Göran 3 (Vån.II2:D:1)

56. Avsändare: Kiseleff, Feodor (1852-1922)
  Mottagare: Kiseleff, Olga f. Sirén
  Typ: brev Antal: 3 År: 1867-1906
  Samling: Topelius, Göran 3 (Vån.II2:D:1)

57. Avsändare: Kiseleff, Nikolai
  Mottagare: Kiseleff, Olga f. Sirén
  Typ: brev Antal: 38 År: 1866-1873
  Samling: Topelius, Göran 3 (Vån.II2:D:1)

58. Avsändare: Kiseleff, Nikolai
  Mottagare: Kiseleff, Olga f. Sirén
  Typ: brev Antal: 1 År: 1868
  Samling: Topelius, Göran 3 (Vån.II2:D:1)
  Anmärkning: Även Feodor Kiseleff har skrivit en del till sin mor i brevet, som sändts från Köpenhamn.

59. Avsändare: Sirén, Carl Wilhelm (1795-1866)
  Mottagare: Kiseleff, Olga f. Sirén
  Typ: brev (odat.) Antal: 10 År: 1851-1865
  Samling: Topelius, Göran 3 (Vån.II2:D:1)
  Anmärkning: Breven är skrivna i S:t Petersburg.

60. Avsändare: Sirén, Maria Margareta Lovisa f. Enckell (Marie-Louise) (1807-1866)
  Mottagare: Kiseleff, Olga f. Sirén (1832-1916)
  Typ: brev, brevfragment, (odat.) Antal: 157 År: 1851-1866
  Samling: Topelius, Göran 3 (Vån.II2:D:1)
  Anmärkning: Breven är skrivna i S:t Petersburg.

61. Avsändare: Sirén, Paul
  Mottagare: Kiseleff, Olga f. Sirén
  Typ: brev Antal: 1 År: 1852
  Samling: Topelius, Göran 3 (Vån.II2:D:1)

62. Avsändare: Sirén, Reinhold
  Mottagare: Kiseleff, Olga f. Sirén
  Typ: brev Antal: 4 År: 1856-1870
  Samling: Topelius, Göran 3 (Vån.II2:D:1)
  Anmärkning: Breven är skrivna bl.a. i S:t Petersburg.

63. Avsändare: Sirén, Reinhold o. Charlotte
  Mottagare: Kiseleff, Olga f. Sirén
  Typ: brev Antal: 2 År: 1870
  Samling: Topelius, Göran 3 (Vån.II2:D:1)

64. Avsändare: Sirén, Waldemar
  Mottagare: Kiseleff, Olga f. Sirén
  Typ: brev Antal: 8 År: 1866-1870
  Samling: Topelius, Göran 3 (Vån.II2:D:1)
  Anmärkning: Breven är bl.a. från Dresden.

65. Avsändare: Topelius, Constance Ester Natalia (1860-)
  Mottagare: Kiseleff, Olga f. Sirén
  Typ: brev Antal: 1 År: 1906
  Samling: Topelius, Göran 3 (Vån.II2:D:1)

66. Avsändare: Topelius, Ellen Nadine Sofia "Bibi" (1889-1920)
  Mottagare: Kiseleff, Olga f. Sirén
  Typ: brev (odat.) Antal: 7 År: 1905-1911
  Samling: Topelius, Göran 3 (Vån.II2:D:1)
  Anmärkning: I ett av breven har även Nadine Topelius f. Kiseleff skrivit till sin mor Olga Kiseleff f. Sirén och till Feodor Kiseleff.

67. Avsändare: Topelius, Guy Leopold Nikolai (1887-1941)
  Mottagare: Kiseleff, Olga f. Sirén
  Typ: brev Antal: 2 År: 1905
  Samling: Topelius, Göran 3 (Vån.II2:D:1)

68. Avsändare: Topelius, Nadine f. Kiseleff (1860-1927)
  Mottagare: Kiseleff, Olga f. Sirén
  Typ: brev, kort, (odat.) Antal: 9 År: 1897-1906
  Samling: Topelius, Göran 3 (Vån.II2:D:1)

69. Avsändare: Charpentier, Charlotta
  Mottagare: Sirén, Maria Margareta Lovisa (Marie-Louise) f. Enckell (1807-1866)
  Typ: brev Antal: 1 År: 1866
  Samling: Topelius, Göran 3 (Vån.II2:D:1)

70. Avsändare: Kiseleff, Olga f. Sirén
  Mottagare: Sirén, Maria Margareta Lovisa (Marie-Louise) f. Enckell (1807-1866)
  Typ: brev Antal: 1 År: 1866
  Samling: Topelius, Göran 3 (Vån.II2:D:1)

71. Avsändare: Länkelä, Jakob
  Mottagare: Sirén, Maria Margareta Lovisa (Marie-Louise) f. Enckell (1807-1866)
  Typ: brev Antal: 1 År: 1855
  Samling: Topelius, Göran 3 (Vån.II2:D:1)

72. Avsändare: Sirén, Reinhold
  Mottagare: Sirén, Maria Margareta Lovisa (Marie-Louise) f. Enckell (1807-1866)
  Typ: brev Antal: 2 År: 1866
  Samling: Topelius, Göran 3 (Vån.II2:D:1)

73. Avsändare: Sirén, Waldemar
  Mottagare: Sirén, Maria Margareta Lovisa (Marie-Louise) f. Enckell (1807-1866)
  Typ: brev Antal: 1 År: 1866
  Samling: Topelius, Göran 3 (Vån.II2:D:1)

74. Avsändare: Luther, E.
  Mottagare: Sirén, Waldemar
  Typ: brev Antal: 1 År: 1870
  Samling: Topelius, Göran 3 (Vån.II2:D:1)
  Anmärkning: Det är ett brev från försäkringsbolaget.

75. Avsändare: Topelius, Georg Zakarias "Göran" (1893-)
  Mottagare: Topelius, Agneta
  Typ: vykort Antal: 2 År: 1929
  Samling: Topelius, Göran 4 (Vån.II2:D:1)

76. Avsändare: Topelius, Constance Ester Natalia (1860-)
  Mottagare: Topelius, Carl
  Typ: brev Antal: 1 År: 1895
  Samling: Topelius, Göran 4 (Vån.II2:D:1)

77. Avsändare: Acke, Eva f. Topelius
  Mottagare: Topelius, Constance Ester Natalia "Etti" (1860-)
  Typ: brev Antal: 1 År: 1899
  Samling: Topelius, Göran 4 (Vån.II2:D:1)

78. Avsändare: Bell, Louise von
  Mottagare: Topelius, Constance Ester Natalia "Etti" (1860-)
  Typ: brev Antal: 3 År: 1886-1912
  Samling: Topelius, Göran 4 (Vån.II2:D:1)
  Anmärkning: Breven är på franska.

79. Avsändare: Lagergren, Mari
  Mottagare: Topelius, Constance Ester Natalia "Etti" (1860-)
  Typ: brev Antal: 1 År: 1927
  Samling: Topelius, Göran 4 (Vån.II2:D:1)

80. Avsändare: Palene, Hanna f. von Born
  Mottagare: Topelius, Constance Ester Natalia "Etti" (1860-)
  Typ: brev Antal: 1 År: 1880
  Samling: Topelius, Göran 4 (Vån.II2:D:1)
  Anmärkning: Brevet är på franska.

81. Avsändare: Pont, Emilie de f. Linder
  Mottagare: Topelius, Constance Ester Natalia "Etti" (1860-)
  Typ: brev Antal: 2 År: 1879-1880
  Samling: Topelius, Göran 4 (Vån.II2:D:1)

82. Avsändare: Tobiesen, Elsbeth von
  Mottagare: Topelius, Constance Ester Natalia "Etti" (1860-)
  Typ: brev (odat.) Antal: 2 År: 1878
  Samling: Topelius, Göran 4 (Vån.II2:D:1)
  Anmärkning: Breven är på franska.

83. Avsändare: Topelius, Carl
  Mottagare: Topelius, Constance Ester Natalia "Etti" (1860-)
  Typ: brev Antal: 1 År: 1892
  Samling: Topelius, Göran 4 (Vån.II2:D:1)

84. Avsändare: Topelius, Ellen Nadine Sofia "Bibi" (1889-1920)
  Mottagare: Topelius, Constance Ester Natalia "Etti" (1860-)
  Typ: brev Antal: 1 År: 1919
  Samling: Topelius, Göran 4 (Vån.II2:D:1)

85. Avsändare: Topelius, Georg Zakarias "Göran" (1893-)
  Mottagare: Topelius, Constance Ester Natalia "Etti" (1860-)
  Typ: brev Antal: 1 År: 1939
  Samling: Topelius, Göran 4 (Vån.II2:D:1)

86. Avsändare: Topelius, Julia Aline Sofia (1852-)
  Mottagare: Topelius, Constance Ester Natalia "Etti" (1860-)
  Typ: brev, brevfragment, (odat.) Antal: 9 År: 1875-1897
  Samling: Topelius, Göran 4 (Vån.II2:D:1)
  Anmärkning: Det finns ett långt brev på franska.

87. Avsändare: Topelius, Lillemor
  Mottagare: Topelius, Constance Ester Natalia "Etti" (1860-)
  Typ: brev Antal: 1 År: 1934
  Samling: Topelius, Göran 4 (Vån.II2:D:1)

88. Avsändare: Topelius, Nadine f. Kiseleff (1860-1927)
  Mottagare: Topelius, Constance Ester Natalia "Etti" (1860-)
  Typ: brev Antal: 56 År: 1887-1922
  Samling: Topelius, Göran 4 (Vån.II2:D:1)

89. Avsändare: Topelius, Olga Maria (1849-)
  Mottagare: Topelius, Constance Ester Natalia "Etti" (1860-)
  Typ: brev Antal: 5 År: 1880-1890
  Samling: Topelius, Göran 4 (Vån.II2:D:1)

90. Avsändare: Topelius, Oscar
  Mottagare: Topelius, Constance Ester Natalia "Etti" (1860-)
  Typ: brev Antal: 1 År: 1888
  Samling: Topelius, Göran 4 (Vån.II2:D:1)
  Anmärkning: Även `moster Nanny´ har skrivit en del till Ester i brevet.

91. Avsändare: Topelius, Sofia (1821-1881)
  Mottagare: Topelius, Constance Ester Natalia "Etti" (1860-)
  Typ: brev Antal: 2 År: 1875
  Samling: Topelius, Göran 4 (Vån.II2:D:1)
  Anmärkning: Breven har skickats till Lausanne i Schweiz där Ester befann sig som 15-åring.

92. Avsändare: Topelius, Zacharias
  Mottagare: Topelius, Constance Ester Natalia "Etti" (1860-)
  Typ: brev Antal: 2 År: 1876-1880
  Samling: Topelius, Göran 4 (Vån.II2:D:1)

93. Avsändare: Vernenit, Marie de
  Mottagare: Topelius, Constance Ester Natalia "Etti" (1860-)
  Typ: brev Antal: 2 År: 1897
  Samling: Topelius, Göran 4 (Vån.II2:D:1)
  Anmärkning: Breven är på franska. Ett fotografi finns bifogat till ena brevet.

94. Avsändare: Kahn, Mahmoud
  Mottagare: Topelius, Constance Ester Natalia (1860-)
Topelius, Julia Aline Sofia (1852-)
  Typ: brev Antal: 1 År: 1913
  Samling: Topelius, Göran 4 (Vån.II2:D:1)
  Anmärkning: Brevet är på franska. Avsändaren var persisk minister i Konstantinopel.

95. Avsändare: Topelius, Ellen Nadine Sofia "Bibi" (1889-1920)
  Mottagare: Topelius, Constance Ester Natalia (1860-)
Topelius, Julia Aline Sofia (1852-)
  Typ: brev (odat.) Antal: 2 År: 1920
  Samling: Topelius, Göran 4 (Vån.II2:D:1)

96. Avsändare: Topelius, Georg Zakarias "Göran" (1893-)
  Mottagare: Topelius, Constance Ester Natalia (1860-)
Topelius, Julia Aline Sofia (1852-)
  Typ: brev Antal: 5 År: 1939-1940
  Samling: Topelius, Göran 4 (Vån.II2:D:1)

97. Avsändare: Topelius, Lillemor
  Mottagare: Topelius, Constance Ester Natalia (1860-)
Topelius, Julia Aline Sofia (1852-)
  Typ: brev Antal: 2 År: 1933-1939
  Samling: Topelius, Göran 4 (Vån.II2:D:1)

98. Avsändare: Topelius, Nadine f. Kiseleff (1860-1927)
  Mottagare: Topelius, Constance Ester Natalia (1860-)
Topelius, Julia Aline Sofia (1852-)
  Typ: brev Antal: 5 År: 1905-1911
  Samling: Topelius, Göran 4 (Vån.II2:D:1)

99. Avsändare: Topelius, Olga Ester Anita (1899-)
  Mottagare: Topelius, Constance Ester Natalia (1860-)
Topelius, Julia Aline Sofia (1852-)
  Typ: brev Antal: 3 År: 1913
  Samling: Topelius, Göran 4 (Vån.II2:D:1)

100. Avsändare: Goethe, Ellinor von
  Mottagare: Topelius, Ellen Nadine Sofia "Bibi" (1889-1920)
  Typ: brev (odat.) Antal: 5 År: 1920
  Samling: Topelius, Göran 4 (Vån.II2:D:1)
  Anmärkning: Breven är på franska.

Följande 50 träffar