[] [] [] Sökformulär | Info om Brevsam | Söktips | Databasen Manusam | Handskriftssamlingarna
 
 B
 R
 E
 V
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Söktermen samling=('Nikula, Oscar och Sigrid') gav 1087 träffar

Föregående 50 träffar

51. Avsändare: Estham, Inger
  Mottagare: Nikula, Sigrid f.Rinne
  Typ: Brev, kort Antal: 3 År: 1974-1975
  Samling: Nikula, Oscar och Sigrid 1B:1 (I:5)

52. Avsändare: Forssell, Karl-Erik
  Mottagare: Nikula, Sigrid f.Rinne
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1959
  Samling: Nikula, Oscar och Sigrid 1B:1 (I:5)

53. Avsändare: Friman, Ingolf
  Mottagare: Nikula, Sigrid f.Rinne
  Typ: Brev Antal: 5 År: 1939-1942
  Samling: Nikula, Oscar och Sigrid 1B:1 (I:5)
  Anmärkning: Bilagor: skisser, ritningar

54. Avsändare: Gardberg, Barbro
  Mottagare: Nikula, Sigrid f.Rinne
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1976
  Samling: Nikula, Oscar och Sigrid 1B:1 (I:5)

55. Avsändare: Gottberg, Runar
  Mottagare: Nikula, Sigrid f.Rinne
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1976
  Samling: Nikula, Oscar och Sigrid 1B:1 (I:5)
  Anmärkning: + 1 svarsbrev 1975, bilaga: ämbetsbevis

56. Avsändare: Granström, Thor
  Mottagare: Nikula, Sigrid f.Rinne
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1973
  Samling: Nikula, Oscar och Sigrid 1B:1 (I:5)

57. Avsändare: Hackzell,Elsa
  Mottagare: Nikula, Sigrid f.Rinne
  Typ: Brev Antal: 15 År: 1950-1959
  Samling: Nikula, Oscar och Sigrid 1B:1 (I:5)

58. Avsändare: Helander, Gladys
  Mottagare: Nikula, Sigrid f.Rinne
  Typ: Brev Antal: 12 År: 1964-1967
  Samling: Nikula, Oscar och Sigrid 1B:1 (I:5)

59. Avsändare: Herranen, Gun
  Mottagare: Nikula, Sigrid f.Rinne
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1983
  Samling: Nikula, Oscar och Sigrid 1B:1 (I:5)

60. Avsändare: Himmanen-Öller, Irja
  Mottagare: Nikula, Sigrid f.Rinne
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1988
  Samling: Nikula, Oscar och Sigrid 1B:1 (I:5)

61. Avsändare: Hirn, Marta
  Mottagare: Nikula, Sigrid f.Rinne
  Typ: Brev, kort, odat Antal: 4 År: 1954-1963
  Samling: Nikula, Oscar och Sigrid 1B:1 (I:5)

62. Avsändare: Häggman, Ann-Mari
  Mottagare: Nikula, Sigrid f.Rinne
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1978
  Samling: Nikula, Oscar och Sigrid 1B:1 (I:5)

63. Avsändare: Ivars, Ann-Mari
  Mottagare: Nikula, Sigrid f.Rinne
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1978
  Samling: Nikula, Oscar och Sigrid 1B:1 (I:5)

64. Avsändare: Jansson, Tove
  Mottagare: Nikula, Sigrid f.Rinne
  Typ: Kort, odat Antal: 1 År:
  Samling: Nikula, Oscar och Sigrid 1B:1 (I:5)

65. Avsändare: Johnsson, J.
  Mottagare: Nikula, Sigrid f.Rinne
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1972
  Samling: Nikula, Oscar och Sigrid 1B:1 (I:5)

66. Avsändare: Joutseno, Astrid (-)
Wanne, Kerttu (-)
  Mottagare: Nikula, Sigrid f.Rinne
  Typ: Brev, kort, odat Antal: 7 År: 1931-1962
  Samling: Nikula, Oscar och Sigrid 1B:1 (I:5)

67. Avsändare: Juthman, August
  Mottagare: Nikula, Sigrid f.Rinne
  Typ: Brev Antal: 3 År: 1974-1978
  Samling: Nikula, Oscar och Sigrid 1B:1 (I:5)

68. Avsändare: Klockars, Birgit
  Mottagare: Nikula, Sigrid f.Rinne
  Typ: Brev, kort, odat Antal: 66 År: 1958-1981
  Samling: Nikula, Oscar och Sigrid 1B:1 (I:5)

69. Avsändare: Kocka, A.
  Mottagare: Nikula, Sigrid f.Rinne
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1945
  Samling: Nikula, Oscar och Sigrid 1B:1 (I:5)

70. Avsändare: Krooks, S-E
  Mottagare: Nikula, Sigrid f.Rinne
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1978
  Samling: Nikula, Oscar och Sigrid 1B:1 (I:5)
  Anmärkning: + 3 svarsbrev

71. Avsändare: Lassenius, Britta (-)
Lassenius, Tor-Erik (-)
  Mottagare: Nikula, Sigrid f.Rinne
  Typ: Brev, kort, odat Antal: 26 År: 1953-1980
  Samling: Nikula, Oscar och Sigrid 1B:1 (I:5)
  Anmärkning: en del av breven även adresserade till Nikula, Oscar

72. Avsändare: Levlin, Gunnar
  Mottagare: Nikula, Sigrid f.Rinne
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1968
  Samling: Nikula, Oscar och Sigrid 1B:1 (I:5)
  Anmärkning: Bilaga: uppgifter om Västanfjärds kyrka

73. Avsändare: Lillqvist, Holger
  Mottagare: Nikula, Sigrid f.Rinne
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1985
  Samling: Nikula, Oscar och Sigrid 1B:1 (I:5)

74. Avsändare: Lindberg, Gretel
  Mottagare: Nikula, Sigrid f.Rinne
  Typ: Brev, odat Antal: 4 År: 1976-1978
  Samling: Nikula, Oscar och Sigrid 1B:1 (I:5)

75. Avsändare: Lindblad, Boris
  Mottagare: Nikula, Sigrid f.Rinne
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1974-1978
  Samling: Nikula, Oscar och Sigrid 1B:1 (I:5)

76. Avsändare: Malm, Margit
  Mottagare: Nikula, Sigrid f.Rinne
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1931-1941
  Samling: Nikula, Oscar och Sigrid 1B:1 (I:5)

77. Avsändare: Malm, Ulf
  Mottagare: Nikula, Sigrid f.Rinne
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1974
  Samling: Nikula, Oscar och Sigrid 1B:1 (I:5)

78. Avsändare: Meinander, Helena
  Mottagare: Nikula, Sigrid f.Rinne
  Typ: Kort Antal: 1 År: 1985
  Samling: Nikula, Oscar och Sigrid 1B:1 (I:5)

79. Avsändare: Merenluoto, Kaarina
  Mottagare: Nikula, Sigrid f.Rinne
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1979
  Samling: Nikula, Oscar och Sigrid 1B:1 (I:5)

80. Avsändare: Mäkelä, Marja
  Mottagare: Nikula, Sigrid f.Rinne
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1976-1978
  Samling: Nikula, Oscar och Sigrid 1B:1 (I:5)
  Anmärkning: + 1 svarsbrev 1976

81. Avsändare: Nikula, Oscar
  Mottagare: Nikula, Sigrid f.Rinne
  Typ: Brev, kort Antal: 81 År: 1944-1964
  Samling: Nikula, Oscar och Sigrid 1B:3 (I:5)

82. Avsändare: Nikula, Carl
  Mottagare: Nikula, Sigrid f.Rinne
  Typ: Brev, odat Antal: 17 År: 1964-1986
  Samling: Nikula, Oscar och Sigrid 1B:2 (I:5)
  Anmärkning: + odat. brevbilaga signerat "Atti"

83. Avsändare: Nikula, Henrik
  Mottagare: Nikula, Sigrid f.Rinne
  Typ: Brev, Antal: 15 År: 1966-1983
  Samling: Nikula, Oscar och Sigrid 1B:2 (I:5)
  Anmärkning: Avs. även Nikula, Kristina

84. Avsändare: Nikula, Johan
  Mottagare: Nikula, Sigrid f.Rinne
  Typ: Brev,odat Antal: 11 År: 1956-1977
  Samling: Nikula, Oscar och Sigrid 1B:2 (I:5)
  Anmärkning: Bilaga: anteckningar

85. Avsändare: Nikula, Vivi-Ann f.Barck
  Mottagare: Nikula, Sigrid f.Rinne
  Typ: Brev,kort, odat Antal: 11 År: 1963-1987
  Samling: Nikula, Oscar och Sigrid 1B:2 (I:5)

86. Avsändare: Nilsén, Anna
  Mottagare: Nikula, Sigrid f.Rinne
  Typ: Brev Antal: 8 År: 1976-1989
  Samling: Nikula, Oscar och Sigrid 1B:2 (I:5)

87. Avsändare: Nordman, Carl Axel
  Mottagare: Nikula, Sigrid f.Rinne
  Typ: Brev, kort Antal: 3 År: 1957-1962
  Samling: Nikula, Oscar och Sigrid 1B:2 (I:5)

88. Avsändare: Nordström, Gunvor
  Mottagare: Nikula, Sigrid f.Rinne
  Typ: Brev Antal: 3 År: 1981-1983
  Samling: Nikula, Oscar och Sigrid 1B:2 (I:5)

89. Avsändare: Nyberg, Tore
  Mottagare: Nikula, Sigrid f.Rinne
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1989
  Samling: Nikula, Oscar och Sigrid 1B:2 (I:5)
  Anmärkning: + 1 svarsbrev

90. Avsändare: Nygård, Barbro
  Mottagare: Nikula, Sigrid f.Rinne
  Typ: Brev, kort, odat Antal: 6 År: 1974-1981
  Samling: Nikula, Oscar och Sigrid 1B:2 (I:5)

91. Avsändare: Nyman, Helge
  Mottagare: Nikula, Sigrid f.Rinne
  Typ: Kort Antal: 1 År: 1981
  Samling: Nikula, Oscar och Sigrid 1B:2 (I:5)

92. Avsändare: Näse, Li
  Mottagare: Nikula, Sigrid f.Rinne
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1986
  Samling: Nikula, Oscar och Sigrid 1B:2 (I:5)

93. Avsändare: Olson, Bertha (-)
Olson, Erik (-)
  Mottagare: Nikula, Sigrid f.Rinne
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1944
  Samling: Nikula, Oscar och Sigrid 1B:2 (I:5)

94. Avsändare: Pakkala, Kaija
  Mottagare: Nikula, Sigrid f.Rinne
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1972
  Samling: Nikula, Oscar och Sigrid 1B:2 (I:5)
  Anmärkning: bilaga: lista på inventarier från Själö kyrka

95. Avsändare: Palmgren, Ulla
  Mottagare: Nikula, Sigrid f.Rinne
  Typ: Kort Antal: 1 År: 1977
  Samling: Nikula, Oscar och Sigrid 1B:2 (I:5)

96. Avsändare: Petersason, Hans
  Mottagare: Nikula, Sigrid f.Rinne
  Typ: Kort Antal: 1 År: 1975
  Samling: Nikula, Oscar och Sigrid 1B:2 (I:5)

97. Avsändare: Pipping, Ella
  Mottagare: Nikula, Sigrid f.Rinne
  Typ: Brev, kort Antal: 6 År: 1982-1986
  Samling: Nikula, Oscar och Sigrid 1B:2 (I:5)

98. Avsändare: Pleijel, Hilding
  Mottagare: Nikula, Sigrid f.Rinne
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1981
  Samling: Nikula, Oscar och Sigrid 1B:2 (I:5)

99. Avsändare: Pulkkis, Emma
  Mottagare: Nikula, Sigrid f.Rinne
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1967
  Samling: Nikula, Oscar och Sigrid 1B:2 (I:5)

100. Avsändare: Rauhala, Pirjo
  Mottagare: Nikula, Sigrid f.Rinne
  Typ: Brev Antal: 1 År:
  Samling: Nikula, Oscar och Sigrid 1B:2 (I:5)

Följande 50 träffar