[] [] [] Sökformulär | Info om Brevsam | Söktips | Databasen Manusam | Handskriftssamlingarna
 
 B
 R
 E
 V
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Söktermen samling=('Edelheim (Krogius), släkten') gav 113 träffar

Föregående 50 träffar

51. Avsändare: Westberg, Göstaf
  Mottagare: Edelheim, Frans Ivar
  Typ: Brev Antal: 7 År: 1847-1869
  Samling: Edelheim (Krogius), släkten 2 (Inb)

52. Avsändare: Westberg, Sofia (Sophie) f. Edelheim
  Mottagare: Edelheim, Frans Ivar
  Typ: Brev Antal: 92 År: 1841-1871
  Samling: Edelheim (Krogius), släkten 2 (Inb)

53. Avsändare: Westberg, Sofia (Sophie) f. Edelheim
  Mottagare: Edelheim, Frans Ivar o. (-)
Emma f. af Brunér (-)
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1842
  Samling: Edelheim (Krogius), släkten 2 (Inb)

54. Avsändare: Örn, Ferdinand
  Mottagare: Edelheim, Frans Ivar
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1840-1841
  Samling: Edelheim (Krogius), släkten 2 (Inb)

55. Avsändare: Aminoff, Carolina
  Mottagare: Edelheim, Emma f. af Brunér
  Typ: Brev Antal: 3 År: 1846-1856
  Samling: Edelheim (Krogius), släkten 3 (Inb)

56. Avsändare: Brunér, Alma af
  Mottagare: Edelheim, Emma f. af Brunér
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1856
  Samling: Edelheim (Krogius), släkten 3 (Inb)

57. Avsändare: Brunér, Bertha af
  Mottagare: Edelheim, Emma f. af Brunér
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1856
  Samling: Edelheim (Krogius), släkten 3 (Inb)

58. Avsändare: Brunér, Edvard af
  Mottagare: Edelheim, Emma f. af Brunér
  Typ: Brev Antal: 5 År: 1856
  Samling: Edelheim (Krogius), släkten 3 (Inb)

59. Avsändare: Brunér, Emilia (Emmy) af (-)
(senare g. Spåre) (-)
  Mottagare: Edelheim, Emma f. af Brunér
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1856
  Samling: Edelheim (Krogius), släkten 3 (Inb)

60. Avsändare: Brunér, Fanny af (-)
(senare g. Tamelander) (-)
  Mottagare: Edelheim, Emma f. af Brunér
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1856
  Samling: Edelheim (Krogius), släkten 3 (Inb)

61. Avsändare: Brunér, Sally af
(senare g. Winter)
  Mottagare: Edelheim, Emma f. af Brunér
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1856
  Samling: Edelheim (Krogius), släkten 3 (Inb)

62. Avsändare: Brunér, Sara Christina af f. Franzén
  Mottagare: Edelheim, Emma f. af Brunér
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1846
  Samling: Edelheim (Krogius), släkten 3 (Inb)

63. Avsändare: Edelheim, Anna
  Mottagare: Edelheim, Emma f. af Brunér
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1856
  Samling: Edelheim (Krogius), släkten 3 (Inb)

64. Avsändare: Edelheim, Emilia Christina f. af Brunér
  Mottagare: Edelheim, Emma f. af Brunér
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1852
  Samling: Edelheim (Krogius), släkten 3 (Inb)

65. Avsändare: Edelheim, Emilia Helena (-)
(senare g. Forselles) (-)
  Mottagare: Edelheim, Emma f. af Brunér
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1856
  Samling: Edelheim (Krogius), släkten 3 (Inb)

66. Avsändare: Edelheim, Frans Ivar
  Mottagare: Edelheim, Emma f. af Brunér
  Typ: Brev Antal: 11 År: 1856
  Samling: Edelheim (Krogius), släkten 3 (Inb)

67. Avsändare: Edelheim, Frans Ivar o. (-)
Anna Maria (Mana) Ullner f. Edelheim (-)
  Mottagare: Edelheim, Emma f. af Brunér
  Typ: Brev Antal: 1 År:
  Samling: Edelheim (Krogius), släkten 3 (Inb)

68. Avsändare: Edelheim, Paul Henrik (1801-1855)
o. Emilia f. af Brunér (-)
  Mottagare: Edelheim, Emma f. af Brunér
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1852
  Samling: Edelheim (Krogius), släkten 3 (Inb)

69. Avsändare: Edelheim, Paul (1846-1875)
  Mottagare: Edelheim, Emma f. af Brunér
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1856
  Samling: Edelheim (Krogius), släkten 3 (Inb)

70. Avsändare: Edelheim, Wilhelm (1812-1839)
  Mottagare: Edelheim, Emma f. af Brunér
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1835
  Samling: Edelheim (Krogius), släkten 3 (Inb)

71. Avsändare: Ekelund, Clementine
  Mottagare: Edelheim, Emma f. af Brunér
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1856
  Samling: Edelheim (Krogius), släkten 3 (Inb)

72. Avsändare: Grönlund, Eleonore (Nora) f. Sunn
  Mottagare: Edelheim, Emma f. af Brunér
  Typ: Brev Antal: 3 År: 1856
  Samling: Edelheim (Krogius), släkten 3 (Inb)

73. Avsändare: Haartman, Carl Daniel von (1792-1877)
  Mottagare: Edelheim, Emma f. af Brunér
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1856
  Samling: Edelheim (Krogius), släkten 3 (Inb)

74. Avsändare: Haartman, Carl Frans Gabriel von (1819-1888)
  Mottagare: Edelheim, Emma f. af Brunér
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1856
  Samling: Edelheim (Krogius), släkten 3 (Inb)

75. Avsändare: Hausen, Alex von
  Mottagare: Edelheim, Emma f. af Brunér
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1856
  Samling: Edelheim (Krogius), släkten 3 (Inb)

76. Avsändare: Hausen, Charlotta von
  Mottagare: Edelheim, Emma f. af Brunér
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1857
  Samling: Edelheim (Krogius), släkten 3 (Inb)

77. Avsändare: Hausen, Maria Wilhelmina (Mina) von (1805-1885)
f. Edelheim
  Mottagare: Edelheim, Emma f. af Brunér
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1856
  Samling: Edelheim (Krogius), släkten 3 (Inb)

78. Avsändare: Jägerskiöld, Christer Ludvig Reinhold (1812-1904)
  Mottagare: Edelheim, Emma f. af Brunér
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1846
  Samling: Edelheim (Krogius), släkten 3 (Inb)

79. Avsändare: Klinckowström, Elisabeth f. Krause
  Mottagare: Edelheim, Emma f. af Brunér
  Typ: Brev Antal: 6 År: 1852-1856
  Samling: Edelheim (Krogius), släkten 3 (Inb)

80. Avsändare: Limnell, Ulla
  Mottagare: Edelheim, Emma f. af Brunér
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1857
  Samling: Edelheim (Krogius), släkten 3 (Inb)

81. Avsändare: Nymander, Charlotte f. Blåfield
  Mottagare: Edelheim, Emma f. af Brunér
  Typ: Inbjudan Antal: 1 År: 1856
  Samling: Edelheim (Krogius), släkten 3 (Inb)

82. Avsändare: Sederholm, Julie
  Mottagare: Edelheim, Emma f. af Brunér
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1856
  Samling: Edelheim (Krogius), släkten 3 (Inb)

83. Avsändare: Sundman, Mary
  Mottagare: Edelheim, Emma f. af Brunér
  Typ: Brev Antal: 1 År:
  Samling: Edelheim (Krogius), släkten 3 (Inb)

84. Avsändare: Tallqvist, Hilda
  Mottagare: Edelheim, Emma f. af Brunér
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1856
  Samling: Edelheim (Krogius), släkten 3 (Inb)

85. Avsändare: Taube, Johanna (Jenny) (-)
(senare g. Jägerskiöld) (-)
  Mottagare: Edelheim, Emma f. af Brunér
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1848
  Samling: Edelheim (Krogius), släkten 3 (Inb)

86. Avsändare: Taube, Reinhold
  Mottagare: Edelheim, Emma f. af Brunér
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1852
  Samling: Edelheim (Krogius), släkten 3 (Inb)

87. Avsändare: Ullner, Anna Maria (Mana) f. Edelheim (1816-1893)
  Mottagare: Edelheim, Emma f. af Brunér
  Typ: Brev Antal: 13 År: 1856
  Samling: Edelheim (Krogius), släkten 3 (Inb)

88. Avsändare: Ullner, Constance (Stansa) (-)
(senare g. af Forselles) (-)
  Mottagare: Edelheim, Emma f. af Brunér
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1856
  Samling: Edelheim (Krogius), släkten 3 (Inb)

89. Avsändare: Ullner, Robert
  Mottagare: Edelheim, Emma f. af Brunér
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1850
  Samling: Edelheim (Krogius), släkten 3 (Inb)

90. Avsändare: Westberg, Charlotta f. Edelheim
  Mottagare: Edelheim, Emma f. af Brunér
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1843
  Samling: Edelheim (Krogius), släkten 3 (Inb)

91. Avsändare: Westberg, Frans
  Mottagare: Edelheim, Emma f. af Brunér
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1857
  Samling: Edelheim (Krogius), släkten 3 (Inb)

92. Avsändare: Westberg, Hilda
  Mottagare: Edelheim, Emma f. af Brunér
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1857
  Samling: Edelheim (Krogius), släkten 3 (Inb)

93. Avsändare: Westberg, Sofia (Sophie) f. Edelheim
  Mottagare: Edelheim, Emma f. af Brunér
  Typ: Brev Antal: 3 År: 1856-1857
  Samling: Edelheim (Krogius), släkten 3 (Inb)

94. Avsändare: Brunér, Jonas af
  Mottagare: Brunér, Sara Christina af f. Franzén
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1843
  Samling: Edelheim (Krogius), släkten 4 (Inb)

95. Avsändare: Edelheim, Emma f. af Brunér
  Mottagare: Edelheim, Emilia f. af Brunér
  Typ: Brev, reseanteckningar Antal: 1 År: 1852
  Samling: Edelheim (Krogius), släkten 4 (Inb)

96. Avsändare: Edelheim, Emma f. af Brunér
  Mottagare: Edelheim, Wilhelm (1812-1839)
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1835
  Samling: Edelheim (Krogius), släkten 4 (Inb)

97. Avsändare: Edelheim, Emma f. af Brunér
  Mottagare: Ullner, Anna Maria (Mana) f. Edelheim
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1856
  Samling: Edelheim (Krogius), släkten 4 (Inb)

98. Avsändare: Edelheim, Frans Ivar o. (-)
Emma f. af Brunér (-)
  Mottagare: Edelheim, Paul Henrik (1801-1855)
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1852
  Samling: Edelheim (Krogius), släkten 4 (Inb)

99. Avsändare: Edelheim, Fredrik Wilhelm
  Mottagare: Edelheim, Wilhelm (1812-1839)
  Typ: Brev Antal: 18 År: 1828-1832
  Samling: Edelheim (Krogius), släkten 4 (Inb)

100. Avsändare: Edelheim, Fredrik Wilhelm o. (1787-1833)
Frans Ivar Edelheim (-)
  Mottagare: Edelheim, Wilhelm (1812-1839)
  Typ: Brev Antal: 3 År: 1828-1833
  Samling: Edelheim (Krogius), släkten 4 (Inb)

Följande 50 träffar