[] [] [] Sökformulär | Info om Brevsam | Söktips | Databasen Manusam | Handskriftssamlingarna
 
 B
 R
 E
 V
 S
 A
 M
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Söktermen samling=('Carpelan, Bengt') gav 99 träffar

Föregående 50 träffar

51. Avsändare: Mäkinen, Olavi
  Mottagare: Carpelan, Bengt
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1952
  Samling: Carpelan, Bengt 2 (Max 3:3)
  Anmärkning: Även BC till OM 1952 (1)

52. Avsändare: Nordiska förlagsaktiebolaget
  Mottagare: Carpelan, Bengt
  Typ: Postkort Antal: 1 År: 1910
  Samling: Carpelan, Bengt 2 (Max 3:3)

53. Avsändare: Carpelan, Bengt
  Mottagare: Nybline Magasin
  Typ: Brevkopia Antal: 1 År: 1952
  Samling: Carpelan, Bengt 2 (Max 3:3)

54. Avsändare: Ossa, Mikko
  Mottagare: Carpelan, Bengt
  Typ: Frimärksanbud, kassaverifikat Antal: 5 År: 1971
  Samling: Carpelan, Bengt 2 (Max 3:3)

55. Avsändare: Carpelan, Bengt
  Mottagare: Paischeff, fru
  Typ: Brevkopia Antal: 1 År: 1941
  Samling: Carpelan, Bengt 2 (Max 3:3)

56. Avsändare: Carpelan, Bengt
  Mottagare: Palsson, Baldvin
  Typ: Brevkopia Antal: 1 År: 1934
  Samling: Carpelan, Bengt 2 (Max 3:3)

57. Avsändare: Patzelt, Milla
  Mottagare: Carpelan, Bengt
  Typ: Cirkulärbrev Antal: 1 År: 1936
  Samling: Carpelan, Bengt 2 (Max 3:3)
  Anmärkning: Även BC till MP (brevkopia, bilaga) 1936 (1)

58. Avsändare: Philatelia Fennica
  Mottagare: Carpelan, Bengt
  Typ: Cirkulärbrev (odat.) Antal: 1 År:
  Samling: Carpelan, Bengt 2 (Max 3:3)
  Anmärkning: Även BC till PF (inbetalningskvitto) 1956 (1)

59. Avsändare: Pischow, A.
  Mottagare: Carpelan, Bengt
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1963
  Samling: Carpelan, Bengt 2 (Max 3:3)
  Anmärkning: Även BC till AP (brevkopior, kvitto) 1963 (2)

60. Avsändare: Post- och telegrafstyrelsens (-)
filatelisektion (-)
  Mottagare: Carpelan, Bengt
  Typ: Cirkulärbrev Antal: 1 År: 1973
  Samling: Carpelan, Bengt 2 (Max 3:3)
  Anmärkning: Även BC till PoT (brevkopia) 1973 (1)

61. Avsändare: Rautalin, R.
  Mottagare: Carpelan, Bengt
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1936
  Samling: Carpelan, Bengt 2 (Max 3:3)
  Anmärkning: Även BC till RR (brevkopior, kvitto) 1938 (3)

62. Avsändare: Riedman, Mitzi
  Mottagare: Carpelan, Bengt
  Typ: Brev, kort Antal: 3 År: 1938
  Samling: Carpelan, Bengt 2 (Max 3:3)
  Anmärkning: Även BC till MR (brevkopior, kvitto) 1938 (3)

63. Avsändare: Carpelan, Bengt
  Mottagare: Riiali, Arvi
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1947
  Samling: Carpelan, Bengt 2 (Max 3:3)

64. Avsändare: Ruegg, Gertrud
  Mottagare: Carpelan, Bengt
  Typ: Brev, cirkulärbrev, brevkort, Antal: 13 År: 1937-1939
frimärksförteckningar Antal: År:
  Samling: Carpelan, Bengt 2 (Max 3:3)
  Anmärkning: Även BC till GR (brevkopior) 1937-1939 (13)

65. Avsändare: Carpelan, Bengt
  Mottagare: Ruhn, Greta f. Carpelan
  Typ: Brevkopior Antal: 2 År: 1941
  Samling: Carpelan, Bengt 2 (Max 3:3)

66. Avsändare: Carpelan, Bengt
  Mottagare: Rönnberg, Erik
  Typ: Brevkopia Antal: 1 År: 1946
  Samling: Carpelan, Bengt 2 (Max 3:3)

67. Avsändare: Sahlstedt, B.E.
  Mottagare: Carpelan, Bengt
  Typ: Brev (odat.) Antal: 1 År:
  Samling: Carpelan, Bengt 3 (Max 3:3)
  Anmärkning: Även BC till BES (brevkopia) 1946 (1)

68. Avsändare: Carpelan, Bengt
  Mottagare: Sandström, Bruno
  Typ: Brevkopia Antal: 1 År: 1944
  Samling: Carpelan, Bengt 3 (Max 3:3)

69. Avsändare: AB Scandiafil ltd
  Mottagare: Carpelan, Bengt
  Typ: Brev, kvitton, Antal: 28 År: 1949-1973
frimärksförteckningar m.m. Antal: År:
  Samling: Carpelan, Bengt 3 (Max 3:3)

70. Avsändare: Scandic stamp auction Co
  Mottagare: Carpelan, Bengt
  Typ: Brev, kvitton, Antal: 84 År: 1953-1970
frimärksförteckningar m.m. Antal: År:
  Samling: Carpelan, Bengt 4 (Max 3:3)

71. Avsändare: Schnitt, Bertel (?)
  Mottagare: Carpelan, Bengt
  Typ: Brev (odat.) Antal: 1 År:
  Samling: Carpelan, Bengt 4 (Max 3:3)

72. Avsändare: Schwindt, Holger
  Mottagare: Carpelan, Bengt
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1939
  Samling: Carpelan, Bengt 4 (Max 3:3)

73. Avsändare: Sjölander, Gustaf
  Mottagare: Carpelan, Bengt
  Typ: Brev, frimärksförteckningar Antal: 5 År: 1949-1955
  Samling: Carpelan, Bengt 4 (Max 3:3)
  Anmärkning: Även BC till GS (kopior av brev o. frimärksfört.) 1950-55 (6)

74. Avsändare: Soko, Mikael
  Mottagare: Carpelan, Bengt
  Typ: Brev Antal: 4 År: 1948-1949
  Samling: Carpelan, Bengt 4 (Max 3:3)
  Anmärkning: Även BC till MS (kopior av brev, kvitton) 1948-49 (5)

75. Avsändare: Carpelan, Bengt
  Mottagare: Stampco Oy Ab
  Typ: Brevkopior, kvitto Antal: 3 År: 1961-1962
  Samling: Carpelan, Bengt 4 (Max 3:3)

76. Avsändare: Sundberg, Erik
  Mottagare: Carpelan, Bengt
  Typ: Brev, kort Antal: 3 År: 1958-1960
  Samling: Carpelan, Bengt 4 (Max 3:3)
  Anmärkning: Även BC till ES (brevkopior) 1958-60 (3)

77. Avsändare: Carpelan, Bengt
  Mottagare: Sundström, Björn
  Typ: Brevkopia Antal: 1 År: 1955
  Samling: Carpelan, Bengt 4 (Max 3:3)

78. Avsändare: Sundström, Torsten
  Mottagare: Carpelan, Bengt
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1953
  Samling: Carpelan, Bengt 4 (Max 3:3)
  Anmärkning: Även BC till TS (brevkopior) 1953 (1)

79. Avsändare: Carpelan, Bengt
  Mottagare: Suomen Postimerkkiliitto
  Typ: Brevkopia Antal: 1 År: 1968
  Samling: Carpelan, Bengt 5 (Max 3:3)

80. Avsändare: Suomen Postimerkkeily Oy
  Mottagare: Carpelan, Bengt
  Typ: Forsedlar Antal: 3 År: 1968
  Samling: Carpelan, Bengt 5 (Max 3:3)
  Anmärkning: Även BC till SPOy (brevkopior, kvitton) 1968 (3)

81. Avsändare: Såltin, Erik
  Mottagare: Carpelan, Bengt
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1943
  Samling: Carpelan, Bengt 5 (Max 3:3)

82. Avsändare: Sällvin, C.G.
  Mottagare: Carpelan, Bengt
  Typ: Brev Antal: 16 År: 1935-1938
  Samling: Carpelan, Bengt 5 (Max 3:3)
  Anmärkning: Även BC til CGS (kopior av brev o. frimärksbest., kvitton) 1935-38 (19)

83. Avsändare: Sörensen, E. Böytler
  Mottagare: Carpelan, Bengt
  Typ: Brev, kort Antal: 44 År: 1935-1948
  Samling: Carpelan, Bengt 5 (Max 3:3)
  Anmärkning: Även BC till EBS (brevkopior, best.listor, kvitton) 1935-48 (27)

84. Avsändare: Sörensen, Oscar Eugen
  Mottagare: Carpelan, Bengt
  Typ: Brev, kort Antal: 6 År: 1952-1955
  Samling: Carpelan, Bengt 5 (Max 3:3)
  Anmärkning: även BC till OES (brevkopior, frimärksförteckningar) 1952-55 (6)

85. Avsändare: Timroth, Georg von
  Mottagare: Carpelan, Bengt
  Typ: Brev, brevavskrifter, brevkort Antal: 25 År: 1945-1960
  Samling: Carpelan, Bengt 5 (Max 3:3)
  Anmärkning: Även BC till GvT (brevkopior, kvitton) 1945-61 (92)

86. Avsändare: Timroth, Margarete von f. Heimbürger
  Mottagare: Carpelan, Bengt
  Typ: Brev, kort Antal: 2 År: 1961
  Samling: Carpelan, Bengt 5 (Max 3:3)
  Anmärkning: Även BC till MvT (brevkopia) 1961 (1)

87. Avsändare: Carpelan, Bengt
  Mottagare: Turun Postimerkkikerho r.y.
  Typ: Brevkopior Antal: 2 År: 1965-1966
  Samling: Carpelan, Bengt 5 (Max 3:3)

88. Avsändare: Waldén, Börje
  Mottagare: Carpelan, Bengt
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1942
  Samling: Carpelan, Bengt 5 (Max 3:3)
  Anmärkning: Även BC till BW (brevkopior, kvitton, beställningslistor) 1939-44 (17)

89. Avsändare: Walmari, Zachris
  Mottagare: Carpelan, Bengt
  Typ: Brev Antal: 3 År: 1941-1943
  Samling: Carpelan, Bengt 5 (Max 3:3)
  Anmärkning: Även BC till ZW (brevkopior) 1941-43 (4)

90. Avsändare: Vermeulen, A.R.
  Mottagare: Carpelan, Bengt
  Typ: Brev Antal: 4 År: 1937-1939
  Samling: Carpelan, Bengt 5 (Max 3:3)
  Anmärkning: Även BC till ARV (brevkopior, kvitton) 1936-39 (11)

91. Avsändare: Verlag des Borek-Albums Braunschweig
  Mottagare: Carpelan, Bengt
  Typ: Kort, räkningar Antal: 18 År: 1922-1937
  Samling: Carpelan, Bengt 5 (Max 3:3)
  Anmärkning: Även BC till VdB-A (brevkopior, kvitton) 1922-37 (21)

92. Avsändare: Westrén-Doll, L.
  Mottagare: Carpelan, Bengt
  Typ: Brev, kort Antal: 5 År: 1942-1954
  Samling: Carpelan, Bengt 5 (Max 3:3)
  Anmärkning: Även BC till LW-D (brevkopior, kvitton) 1942-54 (25)

93. Avsändare: Wirsching, Peter Heiberg
  Mottagare: Carpelan, Bengt
  Typ: Brev Antal: 4 År: 1929
  Samling: Carpelan, Bengt 5 (Max 3:3)
  Anmärkning: Även BC till PHW (brevkopia, frimärksförteckning) 1929 (2)

94. Avsändare: Åbo frimärkssamlareförening
  Mottagare: Carpelan, Bengt
  Typ: Cirkulärbrev Antal: 1 År: 1966
  Samling: Carpelan, Bengt 5 (Max 3:3)

95. Avsändare: Åbo försäkringsförening
  Mottagare: Carpelan, Bengt
  Typ: Cirkulärbrev Antal: 1 År: 1954
  Samling: Carpelan, Bengt 5 (Max 3:3)

96. Avsändare: Åbolands Jord Ab
  Mottagare: Carpelan, Bengt
  Typ: Cirkulärbrev Antal: 1 År: 1940
  Samling: Carpelan, Bengt 5 (Max 3:3)

97. Avsändare: Ömsesidiga försäkringsbolaget (-)
Sampo, Helsingfors-kontoret (-)
  Mottagare: Carpelan, Bengt
  Typ: Brev Antal: 1 År: 1942
  Samling: Carpelan, Bengt 5 (Max 3:3)

98. Avsändare: Österbye, K.
  Mottagare: Carpelan, Bengt
  Typ: Brev Antal: 2 År: 1942-1949
  Samling: Carpelan, Bengt 5 (Max 3:3)
  Anmärkning: Även BC till KÖ (brevkopia) 1948 (1)

99. Avsändare: Östergaard, Verner
  Mottagare: Carpelan, Bengt
  Typ: Brev Antal: 5 År: 1948
  Samling: Carpelan, Bengt 5 (Max 3:3)
  Anmärkning: Även BC till VÖ (brevkopior) 1948 (5)