[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Biblio: the search term projektkod=K4704 results in 6 hits


1. Linnanmäki, Karin / Institutionen för specialpedagogik / Project
  Självuppfattning och matematik / Karin Linnanmäki.
- In: Erityispedagogiikan tutkijakoulutuksen nykytila / Kari Tuunainen, Hannu Savolainen, Pirjo Savolainen (toim.). - Joensuu : Joensuun yliopisto, 1992, s. 261-276. - (Kasvatustieteiden tiedekunnan selosteita / Joensuun yliopisto, ISSN 0780-5314 ; n:o 42). Kooste Mekrijärven tutkimusasemalla 4.-6.11.1991 järjestetystä erityispedagogiikan valtakunnallisesta jatkokoulutusseminaarista "Erityispedagogiikka nyt".
ISBN 951-708-074-3
2. Linnanmäki, Karin / Institutionen för specialpedagogik / Project
  Självuppfattning och matematik / Karin Linnanmäki.
- In: Vuorovaikutus, oppiminen ja toimintajärjestelmät erityispedagogiikassa : valtakunnallisen tutkijakoulutuksen kirjoittakurssin artikkeleita / toim. Esko Holopainen.... - Jyväskylä : Jyväskylän yliopisto, 1993, s. 172-193. - (Research reports / Department of Special Education. University of Jyväskylä, ISSN 0358-013X ; no 39).
ISBN 951-680-947-2
3. Linnanmäki, Karin / Institutionen för specialpedagogik / Project
  Självuppfattningens inverkan på matematikprestationer hos flickor och pojkar / Karin Linnanmäki.
- In: Kvinnor och matematik : konferens : Högskolan i Luleå 13-16 juni 1993 / red. Gerd Brandell...[et al.]. - Luleå : Institutionen för matematik, Högskolan i Luleå, 1994, s. 97-108.

4. Linnanmäki, Karin / Institutionen för specialpedagogik / Project
  Minäkäsitys ja matematiikan oppiminen / Karin Linnanmäki.
- In: Matematiikka : näkökulmia opettamiseen ja oppimiseen / [toim.] Räsänen P. ... [et al.]. - Jyväskylä : Niilo Mäki instituutti, 1997, s. 283-300.
ISBN 951-39-0046-0
5. Linnanmäki, Karin / Institutionen för specialpedagogik / Project
  Tutkimus matematiikan keskeisen oppiaineksen hallinnasta peruskoulussa / Karin Linnanmäki.
- In: Erityisopetuksen tila / Heikki Blom ... [et al.]. - Helsinki : Opetushallitus, 1996, s. 305-322. - (Arviointi ; 1996, 2). Även i: Erityisopetuksen tila / Heikki Blom ... [et al.]. - 2. korr. uppl. - Helsinki : Opetushallitus, 1996. - (Arviointi ; 1996, 2). ISBN 951-719-626-1.
ISBN 951-719-548-6
6. Linnanmäki, Karin / Institutionen för specialpedagogik / Project
  Undersökning om behärskandet av det centrala lärostoffet i grundskolan / Karin Linnanmäki.
- In: Specialundervisningen i Svenskfinland : utvärdering 1995 / red. Renata Svedlin och Samuel Lindgrén. - Helsingfors : Utbildningsstyrelsen, 1996, s. 107-124. - (Utvärdering ; 1996, 14).
ISBN 951-719-762-4