[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Dombase: sökningen gav 483 träffar


 1. access to court (22 st.)
 2. adoptio (1 st.)
 3. adoption (1 st.)
 4. aliens (85 st.)
 5. alkuperäiskansat (5 st.)
 6. allmänna handlingars offentlighet (7 st.)
 7. allmänna rättsprinciper (1 st.)
 8. appeal (6 st.)
 9. arbetslöshet (4 st.)
 10. arbetsrätt (1 st.)
 11. arbitration (3 st.)
 12. armed conflict (3 st.)
 13. aseellinen selkkaus (3 st.)
 14. asevelvollisuus (2 st.)
 15. asiakirjojen julkisuus (7 st.)
 16. asyl (28 st.)
 17. asylum (28 st.)
 18. avioliitto (10 st.)
 19. avvisning (26 st.)
 20. barn (45 st.)
 21. barnets bästa (30 st.)
 22. barnets rättigheter (18 st.)
 23. barnmisshandel (4 st.)
 24. barnomsorg (5 st.)
 25. basis of charges (3 st.)
 26. beskattning (9 st.)
 27. best interests of the child (30 st.)
 28. bevis (5 st.)
 29. brott mot mänskligheten (1 st.)
 30. brottsanklagelse (13 st.)
 31. brottslighet (6 st.)
 32. child abuse (4 st.)
 33. child welfare (5 st.)
 34. children (45 st.)
 35. church (4 st.)
 36. circumcision (3 st.)
 37. citizenship (3 st.)
 38. citizenship (EU) (4 st.)
 39. civil servants (7 st.)
 40. civiltjänstgöring (3 st.)
 41. communication (1 st.)
 42. compensation (9 st.)
 43. compulsory military service (2 st.)
 44. conscientious objection (3 st.)
 45. constitution (8 st.)
 46. courts (1 st.)
 47. crimes against humanity (1 st.)
 48. criminal charge (13 st.)
 49. criminality (6 st.)
 50. cultural rights (8 st.)
 51. data protection (3 st.)
 52. dataskydd (3 st.)
 53. death penalty (1 st.)
 54. deportation (15 st.)
 55. deported persons (14 st.)
 56. deporterade personer (14 st.)
 57. deprivation of liberty (8 st.)
 58. disabled persons (9 st.)
 59. disciplinary punishment (2 st.)
 60. disciplinärt straff (2 st.)
 61. domare (19 st.)
 62. domestic violence (4 st.)
 63. domstol (1 st.)
 64. doping (2 st.)
 65. dopning (2 st.)
 66. drugs (3 st.)
 67. dödsstraff (1 st.)
 68. effective remedy (12 st.)
 69. effektiva rättsmedel (12 st.)
 70. elections (3 st.)
 71. eläke (4 st.)
 72. environmental protection (1 st.)
 73. epäinhimillinen kohtelu tai rangaistus (16 st.)
 74. equal remuneration (1 st.)
 75. equality (18 st.)
 76. equality before the law (5 st.)
 77. esitutkinta (4 st.)
 78. evidence (5 st.)
 79. exercise of public powers (4 st.)
 80. extradition (4 st.)
 81. extraordinary appeal (7 st.)
 82. extraordinärt ändringssökande (7 st.)
 83. faderskap (9 st.)
 84. fair trial (154 st.)
 85. familj (1 st.)
 86. familjevåld (4 st.)
 87. familjeåterförening (20 st.)
 88. family (1 st.)
 89. family reunification (20 st.)
 90. flygkapning (3 st.)
 91. flyktingstatus (8 st.)
 92. free trial (8 st.)
 93. freedom of assembly (3 st.)
 94. freedom of association (2 st.)
 95. freedom of expression (39 st.)
 96. freedom of movement (8 st.)
 97. freedom of opinion (3 st.)
 98. freedom of religion (15 st.)
 99. freedom of the arts and sciences (1 st.)
 100. freedom of the press (13 st.)
 101. fri rättegång (8 st.)
 102. frihet för konsten och vetenskapen (1 st.)
 103. frihetsberövande (8 st.)
 104. fångar (6 st.)
 105. fängelseförhållanden (2 st.)
 106. förberedande av försvar (13 st.)
 107. förbud mot retroaktiv lagstiftning (5 st.)
 108. föreningsfrihet (2 st.)
 109. församlingsfrihet (3 st.)
 110. förundersökning (4 st.)
 111. föräldrar (3 st.)
 112. general principles of law (1 st.)
 113. graviditet (1 st.)
 114. grundlagen (8 st.)
 115. handel (2 st.)
 116. handikappade (9 st.)
 117. health care (3 st.)
 118. hedersmord (1 st.)
 119. henkilökohtainen turvallisuus (6 st.)
 120. hijacking (3 st.)
 121. holocaust (1 st.)
 122. homoseksuaalisuus (8 st.)
 123. homosexualitet (8 st.)
 124. homosexuality (8 st.)
 125. honour killing (1 st.)
 126. huumeet (3 st.)
 127. hälsovård (3 st.)
 128. icke-diskriminering (21 st.)
 129. ihmiskauppa (3 st.)
 130. ilmaisuvapaus (39 st.)
 131. immateriaalioikeus (1 st.)
 132. immaterialrätt (1 st.)
 133. immigration (1 st.)
 134. independent and impartial tribunal (52 st.)
 135. indigenous peoples (5 st.)
 136. inhuman treatment or punishment (16 st.)
 137. inskränkningar av friheter och rättigheter (19 st.)
 138. integritet (17 st.)
 139. integrity (17 st.)
 140. intellectual property rights (1 st.)
 141. internal flight (5 st.)
 142. internering i tvångsinrättning (1 st.)
 143. internflykt (5 st.)
 144. interpretation (3 st.)
 145. invandring (1 st.)
 146. involuntary care (13 st.)
 147. isyys (9 st.)
 148. judeförintelsen (1 st.)
 149. judges (19 st.)
 150. julkinen menettely (5 st.)
 151. julkisen vallan käyttäminen (4 st.)
 152. julkiset hallintotehtävät (4 st.)
 153. jurister (7 st.)
 154. juutalaisvaino (1 st.)
 155. jämlikhet (18 st.)
 156. kansalaisuus (3 st.)
 157. kansalaisuus (EU) (4 st.)
 158. kansallinen turvallisuus (2 st.)
 159. karkotetut henkilöt (14 st.)
 160. karkottaminen (15 st.)
 161. kauppa (2 st.)
 162. kidnappaus (2 st.)
 163. kidnapping (2 st.)
 164. kidnappning (2 st.)
 165. kidutus (1 st.)
 166. kielivähemmistöt (2 st.)
 167. kielto syyttää tai rangaista kahdesti (6 st.)
 168. kirjeenvaihdon kunnioittaminen (3 st.)
 169. kirkko (4 st.)
 170. kohtuullinen aika (10 st.)
 171. kokoontumisvapaus (3 st.)
 172. kommunikation (1 st.)
 173. koskemattomuus (17 st.)
 174. kotirauhan suoja (3 st.)
 175. kulturella rättigheter (8 st.)
 176. kunniamurha (1 st.)
 177. kuolemanrangaistus (1 st.)
 178. kurinpitorangaistus (2 st.)
 179. kyrka (4 st.)
 180. käännyttäminen (26 st.)
 181. könsdiskriminering (2 st.)
 182. labour law (1 st.)
 183. laglig anhållande (4 st.)
 184. laillinen pidätys (4 st.)
 185. laillisuusperiaate (10 st.)
 186. lakimiehet (7 st.)
 187. land ownership rights (2 st.)
 188. lapsen etu (30 st.)
 189. lapsen oikeudet (18 st.)
 190. lapset (45 st.)
 191. lasten pahoinpitely (4 st.)
 192. lastenhuolto (5 st.)
 193. law of procedure (4 st.)
 194. lawful detention (4 st.)
 195. lawyers (7 st.)
 196. legal assistance (19 st.)
 197. legal counsel (4 st.)
 198. legal protection (10 st.)
 199. legalitetsprincipen (10 st.)
 200. lentokonekaappaus (3 st.)
 201. liikkumisvapaus (8 st.)
 202. likhet inför lagen (5 st.)
 203. limitations of rights and freedoms (19 st.)
 204. linguistic minorities (2 st.)
 205. luovuttaminen (4 st.)
 206. maahanmuutto (1 st.)
 207. maanomistusoikeus (2 st.)
 208. maksuton oikeudenkäynti (8 st.)
 209. marriage (10 st.)
 210. medborgarskap (3 st.)
 211. medborgarskap (EU) (4 st.)
 212. mental health (12 st.)
 213. mental hälsa (12 st.)
 214. mielenterveys (12 st.)
 215. mielipiteenvapaus (3 st.)
 216. miljöskydd (1 st.)
 217. muntligt förfarande (16 st.)
 218. muslimer (2 st.)
 219. muslimit (2 st.)
 220. muslims (2 st.)
 221. muutoksenhaku (6 st.)
 222. människohandel (3 st.)
 223. narkotika (3 st.)
 224. national security (2 st.)
 225. nationell säkerhet (2 st.)
 226. ne bis in idem (6 st.)
 227. non-discrimination (21 st.)
 228. nulla poena sine lege (8 st.)
 229. oavhängig och opartisk domstol (52 st.)
 230. offentliga förvaltningsuppgifter (4 st.)
 231. offentligt förhör (5 st.)
 232. oikeudenkäyntiavustaja (4 st.)
 233. oikeudenmukainen oikeudenkäynti (154 st.)
 234. oikeuksien ja vapauksien rajoitukset (19 st.)
 235. oikeus asuntoon (1 st.)
 236. oikeus elämään (1 st.)
 237. oikeus hankkia, vastaanottaa ja levittää tietoja (3 st.)
 238. oikeus kulttuuriin (5 st.)
 239. oikeus kuulustella todistajia (21 st.)
 240. oikeus lähteä maasta (7 st.)
 241. oikeus opetukseen (9 st.)
 242. oikeus pysyä vaiti (2 st.)
 243. oikeus samaan palkkaan samasta työstä (1 st.)
 244. oikeus solmia avioliitto (4 st.)
 245. oikeus sosiaali- ja terveyspalveluihin (5 st.)
 246. oikeus terveelliseen ympäristöön (1 st.)
 247. oikeus tulla kuulluksi (21 st.)
 248. oikeus tulla valituksi (1 st.)
 249. oikeus tuomioistuinkäsittelyyn (22 st.)
 250. oikeus työhön (10 st.)
 251. oikeus valita asuinpaikkansa (1 st.)
 252. oikeus vapauteen (18 st.)
 253. oikeus vastaukseen (1 st.)
 254. oikeusapu (19 st.)
 255. oikeusturva (10 st.)
 256. oleskelulupa (38 st.)
 257. omistusoikeus (18 st.)
 258. omskärelse (3 st.)
 259. omänsklig behandling eller bestraffning (16 st.)
 260. oral hearing (16 st.)
 261. osallistumisoikeudet (1 st.)
 262. painovapaus (13 st.)
 263. pakkolaitokseen eristäminen (1 st.)
 264. pakolaisen oikeusasema (8 st.)
 265. parents (3 st.)
 266. participatory rights (1 st.)
 267. pass (7 st.)
 268. passi (7 st.)
 269. passport (7 st.)
 270. paternity (9 st.)
 271. pension (4 st.)
 272. perhe (1 st.)
 273. perhe-elämän kunnioittaminen (58 st.)
 274. perheen yhdistäminen (20 st.)
 275. perheväkivalta (4 st.)
 276. personlig säkerhet (6 st.)
 277. perustuslaki (8 st.)
 278. police (2 st.)
 279. poliisi (2 st.)
 280. poliittiset puolueet (1 st.)
 281. polis (2 st.)
 282. political parties (1 st.)
 283. politiska partier (1 st.)
 284. pregnancy (1 st.)
 285. preparation of defence (13 st.)
 286. presumption of innocence (6 st.)
 287. pretrial investigation (4 st.)
 288. preventive detention (1 st.)
 289. principle of legality (10 st.)
 290. principle of proportionality (2 st.)
 291. prison conditions (2 st.)
 292. prisoners (6 st.)
 293. processrätt (4 st.)
 294. proportionalitetsprincipen (2 st.)
 295. prosessioikeus (4 st.)
 296. prostitution (1 st.)
 297. prostituutio (1 st.)
 298. public access to documents (7 st.)
 299. public administrative tasks (4 st.)
 300. public hearing (5 st.)
 301. puolustuksen valmisteleminen (13 st.)
 302. racial discrimination (1 st.)
 303. racism (2 st.)
 304. rasdiskriminering (1 st.)
 305. rasism (2 st.)
 306. rasismi (2 st.)
 307. raskaus (1 st.)
 308. reasonable time (10 st.)
 309. refugee status (8 st.)
 310. refusal of entry (26 st.)
 311. religionsfrihet (15 st.)
 312. residence permit (38 st.)
 313. respect for correspondence (3 st.)
 314. respect for family life (58 st.)
 315. respect for private life (59 st.)
 316. respekt för familjeliv (58 st.)
 317. respekt för korrespondens (3 st.)
 318. respekt för privatliv (59 st.)
 319. reversal of a legally final judgment (3 st.)
 320. right not to be tried or punished twice (6 st.)
 321. right to a healthy environment (1 st.)
 322. right to be elected (1 st.)
 323. right to be heard (21 st.)
 324. right to choose one's residence (1 st.)
 325. right to culture (5 st.)
 326. right to education (9 st.)
 327. right to examine witnesses (21 st.)
 328. right to freedom from retroactivity (5 st.)
 329. right to housing (1 st.)
 330. right to leave one's country (7 st.)
 331. right to liberty (18 st.)
 332. right to life (1 st.)
 333. right to marry (4 st.)
 334. right to property (18 st.)
 335. right to receive, seek and impart information (3 st.)
 336. right to remain silent (2 st.)
 337. right to reply (1 st.)
 338. right to social, health and medical services (5 st.)
 339. right to the inviolability of the home (3 st.)
 340. right to vote (2 st.)
 341. right to work (10 st.)
 342. rights of the child (18 st.)
 343. riippumaton ja puolueeton tuomioistuin (52 st.)
 344. rikollisuus (6 st.)
 345. rikos ihmisyyttä vastaan (1 st.)
 346. rikossyyte (13 st.)
 347. rotusyrjintä (1 st.)
 348. rätt att avstå från att yttra sig (2 st.)
 349. rätt att bli vald (1 st.)
 350. rätt att förhöra vittnen (21 st.)
 351. rätt att förutsättas vara oskyldig (6 st.)
 352. rätt att gifta sig (4 st.)
 353. rätt att höras (21 st.)
 354. rätt att lämna sitt land (7 st.)
 355. rätt att rösta (2 st.)
 356. rätt att söka, mottaga och sprida upplysningar (3 st.)
 357. rätt till arbete (10 st.)
 358. rätt till bostad (1 st.)
 359. rätt till domstolsprövning (22 st.)
 360. rätt till en sund miljö (1 st.)
 361. rätt till frihet (18 st.)
 362. rätt till genmäle (1 st.)
 363. rätt till hemmets okränkbarhet (3 st.)
 364. rätt till inflytande (1 st.)
 365. rätt till kultur (5 st.)
 366. rätt till land (2 st.)
 367. rätt till lika lön för lika arbete (1 st.)
 368. rätt till liv (1 st.)
 369. rätt till social- hälsovårds- och sjukvårdstjänster (5 st.)
 370. rätt till utbildning (9 st.)
 371. rättegångsbiträde (4 st.)
 372. rätten att inte bli lagförd eller straffad två gånger (6 st.)
 373. rätten att välja boningsort (1 st.)
 374. rättshjälp (19 st.)
 375. rättsskydd (10 st.)
 376. rättvis rättegång (154 st.)
 377. rörelsefrihet (8 st.)
 378. saamelaiset (5 st.)
 379. Saami (5 st.)
 380. saattaa itsensä syytteen vaaraan (7 st.)
 381. samer (5 st.)
 382. security of person (6 st.)
 383. seksuaalinen suuntautuminen (7 st.)
 384. self-incrimination (7 st.)
 385. sexual discrimination (2 st.)
 386. sexual orientation (7 st.)
 387. sexuell orientering (7 st.)
 388. sisäinen pako (5 st.)
 389. siviilipalvelu (3 st.)
 390. sivistykselliset oikeudet (8 st.)
 391. skadestånd (9 st.)
 392. skiljedom (3 st.)
 393. skälig tid (10 st.)
 394. social assistance (6 st.)
 395. social rights (7 st.)
 396. sociala rättigheter (7 st.)
 397. socialhjälp (6 st.)
 398. sosiaaliapu (6 st.)
 399. sosiaaliset oikeudet (7 st.)
 400. sovittelu (3 st.)
 401. språkliga minoriteter (2 st.)
 402. suhteellisuusperiaate (2 st.)
 403. sukupuolisyrjintä (2 st.)
 404. suullinen menettely (16 st.)
 405. syrjintäkielto (21 st.)
 406. syytteen perusteet (3 st.)
 407. syyttömyysolettama (6 st.)
 408. tahdonvastainen hoito (13 st.)
 409. taiteen ja tutkimuksen vapaus (1 st.)
 410. takautuvan lainsäädännön kielto (5 st.)
 411. tapaamisoikeus (5 st.)
 412. tasa-arvo (18 st.)
 413. tasa-arvoisuus lain edessä (5 st.)
 414. taxation (9 st.)
 415. tehokas oikeussuojakeino (12 st.)
 416. terveydenhoito (3 st.)
 417. tietosuoja (3 st.)
 418. tjänstemän (7 st.)
 419. todistajat (3 st.)
 420. todisteet (5 st.)
 421. tolkning (3 st.)
 422. torture (1 st.)
 423. tortyr (1 st.)
 424. trade (2 st.)
 425. trafficking (3 st.)
 426. transseksuaalit (1 st.)
 427. transsexuals (1 st.)
 428. transsexuella (1 st.)
 429. tryckfrihet (13 st.)
 430. tulkkaus (3 st.)
 431. tuomarit (19 st.)
 432. tuomioistuimet (1 st.)
 433. tuomion purkaminen (3 st.)
 434. turvapaikka (28 st.)
 435. tvångsvård (13 st.)
 436. työoikeus (1 st.)
 437. työttömyys (4 st.)
 438. ulkomaalaiset (85 st.)
 439. umgängesrätt (5 st.)
 440. unemployment (4 st.)
 441. universitet (2 st.)
 442. universities (2 st.)
 443. uppehållstillstånd (38 st.)
 444. ursprungsfolk (5 st.)
 445. uskonnonvapaus (15 st.)
 446. utlämning (4 st.)
 447. utlänning (4 st.)
 448. utlänningar (81 st.)
 449. utsätta sig för åtal (7 st.)
 450. utvisning (15 st.)
 451. utövning av offentlig makt (4 st.)
 452. vaalit (3 st.)
 453. vahingonkorvaus (9 st.)
 454. val (3 st.)
 455. vammaiset (9 st.)
 456. vangit (6 st.)
 457. vanhemmat (3 st.)
 458. vankilaolosuhteet (2 st.)
 459. vapaudenriisto (8 st.)
 460. verotus (9 st.)
 461. viestintä (1 st.)
 462. virkamiehet (7 st.)
 463. visiting rights (5 st.)
 464. vittnen (3 st.)
 465. väpnad konflikt (3 st.)
 466. värnplikt (2 st.)
 467. witnesses (3 st.)
 468. yhdistymisvapaus (2 st.)
 469. yksityielämän kunnioittaminen (1 st.)
 470. yksityiselämän kunnioittaminen (58 st.)
 471. yleiset oikeusperiaatteet (1 st.)
 472. ylimääräinen muutoksenhaku (7 st.)
 473. yliopistot (2 st.)
 474. ympärileikkaus (3 st.)
 475. ympäristönsuojelu (1 st.)
 476. yttrandefrihet (39 st.)
 477. åsiktsfrihet (3 st.)
 478. åtalsgrund (3 st.)
 479. återbrytande av dom (3 st.)
 480. äganderätt (18 st.)
 481. äktenskap (10 st.)
 482. ändringssökande (6 st.)
 483. äänioikeus (2 st.)