[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='1820-talet' gav 5 träffar


1. Gratulationstavla "Ensam rosen för dig blommar, ensam ljuder lärkans ton ... ensam för dig mognad sommar ställer fram sin gröna thron". (22.10.1827)
2. Gratulations- och minneskort: En ros, tillverkad av A.E.Åberg 1829; En ros som ett minne till Amanda Westling av Emma. (1829)
3. Bröstbild i profil av Carl Henrik Anckarsvärd (Sveaborg, Finland 1782-1865), svensk politisk ledare, riksdagstalare och skriftställare. (1823)
4. Bröstbild i trekvartsprofil av Carl von Rosenstein (1766-1836), "Sveriges Rikes Erke Biskop" svensk ärkebiskop, riksdagsman samt prästståndets talman och prokansler för Uppsala universitet. (omkr. 1823)
5. Bröstbild i trekvartsprofil av "Pastor Primarius Johan Olof Wallin (1779-1839).Han utsågs 1818 till pastor primarius och kyrkoherde i Storkyrkoförsamlingen i Stockholm (tillträdde 1821). 1830 blev han överhovpredikant, och ärkebiskop i Uppsala 1837. (1823)