[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='1900-tal' gav 605 träffar


1. Vy från Åbo: gårdsinteriör vid Slottsgatan (?).Stenhus i två våningar med ett stall och ekonomibyggnader i trä omkring en innergård med kullersten.Trähuset och stenbyggnaden till vänster är på Köpmansgatan 2, det längre stenhuset på Västra Strandgatan 5, där Heurlinska skolan var verksam och som nu (2013) inhyser Café Art.Huset hör numera till Bostadsaktiebolaget Carenia.Enroths speditionsfirma var verksam i det mindre stenhuset till år 1960, då de båda husen på Köpmansgatan även de på Slottsgatan 6 fick stryka för nybygget Carenia. (1900-1920)
2. Exteriör: fasad till "Singer Company"-affären på Slottsgatan 6 i Åbo.I skyltfönstret står Singer-symaskiner.Till höger om skyltfönstret är portalen till Henriksson & Lindbergs spannmåls- och fröhandel.Slottsgatan 6 hade två hus, ett i trä till korsningen av Köpmansgatan och ett annat, vilket syns på bilden i sten.På portalens högra sida syns en bit av Junnelinska huset på Slottsgatan 8.På Slottsgatan 6 byggdes år 1960 Bostadsaktiebolaget Carenia och på slottsgatan 8 As Oy Linnankatu 8 (1961). (1900-1920)
3. Littois: exteriör till Littois klädesfabrik med fabrikskorstenar som ryker.En vy från luften eller uppifrån en kulle. (1900-1925)
4. Lilla Holmen i Mariehamn.Tre vita gäss samt sjöfåglar. (1915-1950)
5. Folksamling vid Åbo domkyrka: "När den 1903 olagligen afsatta Hofrätten sidsta gången kom från Hofrätten hälsad af talrika folkmassan med tal och sång - bilden tagen då Vårt land afsjöngs". (1903)
6. Vy över Åbo från Vårdberget mot domkyrkan.I förgrunden gårdarna vid korsningen av Nylandsgatan och Tavastgatan.Vinterbild.Fotografens skugga syns i snön. (1909-1920)
7. Vy över Åbo från Vårdberget mot västra åstranden och i bakgrunden Kakola. (ca 1890-1900)
8. Viborgs slott med bro och vägspärr i förgrunden. (1890-1910-tal)
9. Gatuvy från Viborg.Två barn står vid en vägkorsning.Längsmed gatorna finns trähus och elektrisk gatubelysning. (1890-1910-tal)
10. Gatuvy från Viborg.Stenhus i fyra våningar som inrymmer "Pohjoismaiden osakepankki", och invid ett runt kanontorn.I förgrunden rabatter och längsmed gatan elstolpar. (1890-1910-tal)

[Följande]