[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='blombukett' gav 4 träffar


1. Anonym flicka i 5 års ålder stående i knäbild. (1857-1863)
2. Dubbelporträtt av pastorskan Catarina Sofia Jung f.Tillman (20.3.1802-Åbo 12.10.1885) och dottern, fröken Katarina Aurora Emilia Jung (Björneborg 30.11.1828-Åbo 19.3.1906) i helfigur.Modern sittande och dottern stående. (1857-1863)
3. Kommerserådinna Emma Karolina Ekblom f.Westling från Borgå (8.6.1838- ) stående i helfigur med högra armen lutande mot en pelare.På pelaren en blomvas. (1860-1896)
4. Porträtt av fru Schatelowitz ? sittande i helfigur med vänstra armen vilande mot ett bord och med en blombukett i famnen. (1860-1896)