[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='brand' gav 22 träffar


1. Åbo brandkår på gården till Brandstationen i Åbo (Slottsgatan 24 enlig Åbo stads adresskalender 1906-1907).Brandsoldater iklädda branduniformer rycker ut med häst och brandvagn, brandkåren är i beredskap.På gården står ett brandtorn med en brandvakt. (1900-1920)
2. Åbo brandkår på gården till Brandstationen i Åbo (Slottsgatan 24 enlig Åbo stads adresskalender 1906-1907).Brandsoldater iklädda branduniformer rycker ut med häst och brandvagn, brandkåren är i beredskap.På gården står ett brandtorn med en brandvakt. (1900-1920)
3. Brandkåren i Åbo i beredskap.Brandsoldater i branduniformer använder brandsprutan vid Aura ås östra strand.Anonyma män beskådar brandvagnen och brandsläckningsövningen. (1900-1920)
4. Brandkårens spruta.En vagn på fyra hjul med en tryckbehållare som dras av en häst.Vagnen står på gården till Brandstationen i Åbo (Slottsgatan 24 enligt Åbo stads adresskalender 1906-1907) (1900-1920)
5. Brandkårens spruta.En vagn på fyra hjul med en tryckbehållare som dras av en häst.Vagnen står på gården till Brandstationen i Åbo (Slottsgatan 24 enligt Åbo stads adresskalender 1906-1907).Vid brandvagnen står två brandmän i branduniform. (1900-1920)
6. Brandkårens spruta.En vagn på fyra hjul med en tryckbehållare som dras av en häst.Vagnen står på gården till Brandstationen i Åbo (Slottsgatan 24 enligt Åbo stads adresskalender 1906-1907). (1900-1920)
7. Grupporträtt: brandkårister i branduniform på gården till Brandstationen i Åbo (Slottsgatan 24 enligt Åbo stads adresskalender 1906-1907). (1900-1920)
8. Ett hästspann med en brandspruta.Brandsoldater från Åbo Brandkår vid östra stranden av Aura å. (1900-1920)
9. Crichtons brandkårs brandsläckningsövning vid östra stranden av Aura å i vintertid.En brandvagn i förgrunden, fyra brandmän med brandsprutor samt ett ångfartyg förtöjt vid västra åstranden. (1900-1920)
10. En brandspruta. (1900-1920)

[Följande]