[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='byggnad' gav 305 träffar


1. Jordbruks- och trädgårdsutställning på Kuppis i Åbo.Skyltningen och dekoreringen av utställningsbyggnader med Finlands lejon vapen, en skylt " Utställning jordbruks och trädgårds alster" ( samma på finska), girlander och granar samt fanor. (1860-1896)
2. Utsikt över Aura å mot Ångbåtshamnen vid Östra Strandgatan i Åbo; till vänster Tullpaviljongen, Spiekerska magasinet till höger och Sampalinna restaurang med paviljong samt vid kajen ligger hjulångaren "Aura". (1860-1896)
3. Kyrkotornet av Åbo domkyrka i närbild.På baksidan finns en blyertsritning av tornets topp med klot och kors.Tornet är ritat av arkitekt Carl Ludvig Engel. (1860-1896)
4. Utsikt mot Nådendal kyrka och staden med trähus från en hög plats vid stadens utkant. (1860-1896)
5. Byggnadsritning.A.K.Granstedt: Halvfärdig ritning till ett trähus i en våning.Skisserat kolonner framför fasaden.Vågrät brädfodring och empire dekorerade fönsterkarmar.
6. Teckningar av Hilda Grönvik, Axel Grönvik samt osignerade teckningar av syskonen Grönviks elevarbeten i Åbo Ritskola.Blyertsteckning av sydländskt stenhus.
7. Byggnadsritning.Otto F.Holm, Lääninsairaala Kuopiossa.Blåkopia, ritning till trevåningsstenhus.Genomskärning.
8. Exteriör i Åbo: stadsgård med brunn, hus i trä med veranda, björkar på gårdsplan och gårdsodlingar i förgrunden. (1900-1923)
9. Vy från Åbo: magasinbyggnader vid Slottsgatan 8 i Åbo med kullerstensgata. (1900-1920)
10. Exteriör: gammal stadsgård i Åbo. (1900-1923)

[Följande]