[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='byk' gav 7 träffar


1. Vy över Aura å mot Ångbåtshamnen, Samppalinnaberget och Vårdberget i Åbo.I förgrunden står två bykande kvinnor och två fiskande gossar på en brygga."Hamnen (Åbo)". (1870-1880-talen)
2. Stadsvy från Åbo: Aura å, i förgrunden står en man sköljande tyg eller fällar; vid östra stranden vädbåtar med segel och vid västra stranden ångfartyg och hästkärra; Samppalinna restaurang, Observatoriet, Aura bro. (1870-1880-talen)
3. Vy från Åbo: "Hamnen", Aura å, bykande kvinnor i förgrunden på bryggan; Ångbåtshamnen, Aurabro, Observatoriet i bakgrunden. (1860-1896)
4. Vy över Aura å mot Ångbåtshamnen, Samppalinnaberget och Vårdberget i Åbo.I förgrunden står två bykande kvinnor och två metande gossar på en brygga. (1870-talet)
5. Kvinna tvättande byk på bryggan. (ca 1900)
6. Bykande kvinna i starnden på en stenbrygga.En träbrygga syns till höger. (ca 1900)
7. Familj vid stranden, mor och son i roddbåten och fadern stående på stranden.Byk och nät hängande på tork i bakgrunden. (ca 1900)