[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='cigarr' gav 15 träffar


1. Dubbelporträtt av vicekonsul Gustaf Wilhelm Säve (Gotland 5.6.1803-Åbo 26.6.1882) med hustru Rosa f.Snellman (Uleåborg 26.3.1814-Åbo 12.12.1874) sittande bredvid varandra i trekvartsfigur.Mannen håller en cigarr i höger hand. (1857-63)
2. Grupporträtt av Adolf Forsgren, konsul Hugo Tammelander, apotekare Georg Henrik Fonselius och kontorist (sedermera musikkritiker) Karl Fredrik Wasenius i helfigur. (1857-1863)
3. Anonym medelålders man sittande i helfigur. (1857-1863)
4. Grupporträtt av professor (läkare i Nådendal) Fredrick Wilhelm Söderling (Sjundeå 15.3.1832-Åbo 23.12.1891) andra från vänster och Häradshövding Gustaf Emil Malm "Lieber Malm" fjärde till vänster i helfigur (till vänster ev.Armfelt).Tre av männen sitter och en ytterst till höger står. (1857-1863)
5. Publicist, konsistorievicenotarie Johan Mauritz von Essen (Vörå 25.5.1830-Åbo 1.8.1872) sittande i knäbild med högra armen vilande mot ett bord. (1857-1863)
6. Dubbelporträtt av handlanden Carl Wilhelm Bahne (Bjernå 31.12.1828-Stockholm 16.4.1882) med litografen John Gerke sittande och drickande vin.Helfigur och trekvartsprofil.Handskriven text nere i mitten: "Skål för Otto!" (1857-1863)
7. Anonym småleende man i trekvartsprofil, sittande i helfigur. (1857-1863)
8. Extraordinarie lektor Herman Daniel Paul (Schwedt an der Oder i Mark Brandenburg 17.7.1827-Helsingfors 4.12.1885) sittande i knästycke med en cigarr i handen.Trekvartsprofil. (1857-1863)
9. Porträtt av handlanden Anders Johan Thulin (6.1.1832-3.6.1868) sittande i helfigur med en cigarr i handen (1857-1868)
10. Vinjetterat porträtt av handlanden Anders Johan Thulin (6.1.1832-3.6.1868) sittande i helfigur med cigarr i handen. (1857-1863)

[Följande]