[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='cylinderhatt' gav 41 träffar


1. Överdirektören vid tullstyrelsen, statsrådet Herman Peter HÖCKERT (Vasa 14.8. 1824-Helsingfors 27.2.1891) sittande i helfigur med hatten i handen. (1857-63)
2. Dubbelporträtt av senatorn Frans Emil Lönnblad (Viborg 24.6.1823-Åbo 12.7.1887 begraven i Helsingfors) och hovrättsrådet Berndt Wladimir Lönnblad (Viborg 25.12.1824-Åbo 6.1.1879) sittande i helfigur. (1857-63)
3. Porträtt av handelsexpedit Backman (troligen), stående i helfigur med cylinderhatt i högra handen och vänstra handen vilande mot ett bord. (1857-63)
4. Möjligen porträtt av stationsinspektör Appelgren (Helsingfors 15.10.1834- Hangö 24.2.1920) i Hangö, sittande i helfigur med vänstra armen vilande mot ett bord.På bordet en cylinderhatt. (1857-63)
5. Grupporträtt av borgmästaren Carl Arvid Tollet (23.6.1823 Virmo-12.5.1892 Åbo), anonym, polismästaren Lorentz Edvard Lönnblad (20.4.1822 Viborg-13.2.1886 Åbo) och anonym i helfigur. (1857-1863)
6. Vignetterat porträtt av en anonym man sittande i knäbild. (1857-1863)
7. F.d. senator Carl August Nyberh, adlad af Nyborg (Norrköping 19.12.1833- Helsingfors 6.10.1927) stående i helfigur med vänstra handen stödd mot ett bord.På bordet en cylinderhatt. (1857-1863)
8. Anonym man (ev.Swertschkoff) sittande i helfigur. (1857-1863)
9. Dubbelporträtt av ett anonymt äkta par sittande i helfigur. (1857-1863)
10. Vinjetterat porträtt av apotekaren Carl Fredrik Arvidson (Lovisa 30.11.1816-Åbo 7.10.1881) sittande i helfigur.(Föräldrar hattmakaren Anders Arvidson och Maria Kristina f.Laviander.Uppgifterna från Carpelan, T., Åbo Donatorer). (1857-1863)

[Följande]