[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='damm' gav 9 träffar


1. Helsingfors.Från Djurgården.Nr. 67.
2. Vy från Kajsaniemiparken i Helsingfors, fågeldammen i bakgrunden. (1890-talet)
3. Pålning, eventuellt för en flottningsdamm eller -kanal.Fyra män tätar marken med en pålningsstock. (1905-1910)
4. Pålning, eventuellt för en flottningsdamm eller -kanal.Tre män tätar marken med en pålningsstock. (1905-1910)
5. En timmerman bereder en flottningsdamm eller -kanal. (1905-1910)
6. "Ukkola kvarn".Vattenkvarn i form av en liten stockbyggnad. (1902-1916)
7. "Ukkola kvarn".En liten vattenkvarn och damm utav stockar i en liten fors. (1902-1916)
8. Ankdamm, troligen Lilla Holmen i Mariehamn. (1897-1930)
9. Ankdamm, troligen Lilla Holmen i Mariehamn. (1897-1930)