[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='föreningar' gav 9 träffar


1. Schacktävling: ett sällskap bestående av 23 män är samlat i en föreningslokal.Interiören: i bakgrunden syns en scen, en kakelugn, en flygel och en Rebecka-staty samt stolar och två bord täckta med vita dukar. (ca 1900)
2. Schacktävling: 23 män är samlade i en föreningslokal för att spela schack.I bakgrunden syns en scen, en kakelugn, en flygel och en Rebecka-staty. (ca 1900)
3. Grupporträtt av anonyma kvinnor verksamma för biblioteket och teatern i Åbo.Åtta damer sitter och fyra står i ett rum vid ett bord med handlingar. (1900-1920)
4. Grupporträtt: gruppbild från köpmannamötet i Åbo 7-10.8.1907 på Åbo Konstmuseets trappa (Auragatan 26). (1907)
5. Grupporträtt: gruppbild från köpmannamötet i Åbo 7-10.8.1907 på Åbo Konstmuseets trappa (Auragatan 26). (1907)
6. Grupporträtt: gruppbild från köpmannamötet i Åbo 7-10.8.1907, på Åbo Konstmuseets trappa (Auragatan 26). (1907)
7. Grupporträtt: gruppbild från köpmannamötet i Åbo 7-10.8.1907 på Åbo Konstmuseets trappa (Auragatan 26). (1907)
8. Grupporträtt av representanter för olika segelsällskap i Finland, ev. tävlingsjury: stående fr. v. t. h.: restauratör Edlund (Hfors), apotekare Alfons Nymalm (Fredrikshamn), FM Uno Lagerblad (Hfors), fabrikant Henning von Rettig (Åbo), FM E.Mellberg (Hfors), VH Axel Palander (Hfors), affärsman Frans Saltzman (Hfors), Handlande Seth Sohlberg (Viborg), kontorist Walter Nordfors (Åbo), sittande fr. v. t. h.: fotografen K.E.Ståhlberg (Hfors), handlande John Österblad (Åbo), arkitekt Knut Wasastjerna (Hfors), handlande E.Lindblad (Hfors), konsul Gösta A.Lindblom (Åbo), general E.Galindo (Hfors), professor K.R.Wahlfors (Hfors), redaktör Ernst Lindberg (Åbo), kammarherre Rafael von Frenckell (St.Petersburg), stationsinspektör A.Andstén (Kotka). (1890-talet)
9. Fruntimmerbibelföreningens bönehus vid Eskilsgatan i Åbo (1875-1888)