[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='gärdesgård' gav 7 träffar


1. Jordbruk vid insjö. (1890)
2. Vinterlandskap. (1890)
3. "Från Nymans bro"[?].Vinterlandskap från Evois. (1897-1920)
4. "Qvarn".Kvarn på en flat klippa.I förgrunden potatisland och gärdesgård. (1902-1910)
5. En pojke ridande på en getabock.Pojken troligen Leo Björkmans son Bo. (1897-1930)
6. "Meraker banan".En järnvägsbana i Norge, mellan Trondheim och Meraker.Troligen fotograferat genom tågfönstret. (1897-1930)
7. Kejsaren Alexander I med följeslagare Volonski vid porten till Nissilä gästgiveri i Vieremä.Män står till vänster vid vägen.Resesällskapet bestod av ungdomsvännen furste Peter Volkonski, general Solonka, skottiske läkaren James Willie, tolk fänrik Karl Mauritz Martinau, hovmästare O.Muller, kasakfänrik Ovstarov, en kammarbetjänt och övriga. (1826)