[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='genomskärning' gav 5 träffar


1. Byggnadsritningar, Bruno Baer, ritning till boninghus för 2 familjer.Blyertsritningar till ett tvåvåninghus i trä.Fasad, plan och genomskärning.
2. Kostnadsberäkningen undertecknad: Bruno Baer.
3. Byggnadsritningar: fabriksbyggnad i två våningar.Bjälklag och golv.Fasad, plan och genomskärning av ett stenhus. (1930)
4. Byggnadsritning av Harald Eneberg 1899.Byggnadsritning till ett trähus med stora gavlar.Brädfodringen är vågrät.Genomskärningsritning och planritning över första- och vindsvåningen.
5. Konstruktionsritning av tjärugn, kolorerad.Vågräta genomskärningar av ugnen + fasad.Sign. av Harald Eneberg, Evois 1899. (1899)