[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='järnvägar' gav 12 träffar


1. Konstruktionsritningar: Bergsskolan i Filipstad 1897-1903.Masugn no 1 vid Bånbro Jernveg.No 1. (1903)
2. En tågvagn (sovvagn ?) på ett järnvägsspår vid en järnvägsstation med en okänd man som står med en promenadkäpp. (1900-1920)
3. Utsikt från Observatorieberget.Fartyget "Baracaldo" vid kajen.Helsingfors. (1893-1909)
4. Järvvägsstation.Stor träbyggnad med fyra skorstenar vid tre järnvägsspår. (slutet av 1800-talet)
5. Kuopio?Järnvägsräls med vatten på båda sidorna och elstolpar längsmed spåret.I bakgrunden syns några godsvagnar. (1890-1910-tal)
6. Ett tåg korsar en bro över ett vattendrag.Åkrar och skog i bakgrunden. (1899)
7. Vy från Åbo.Utsikt från Puolalabacken mot gamla järnvägsstationen.Ett tåg står på rälsen.I förgrunden nedanför klippan går en väg på vilken det står flera människor, och bakom dem utsikt över hustaken. (1900-1910-tal)
8. Utsikt från en hamn med kajer på båda sidorna.Två ångbåtar ligger förtöjda och till vänster syns även masterna av ett segelfartyg.På kajen till höger står ett godståg och uppstaplade brädor.Vasa eller Tammerfors? (1900-1910-tal)
9. Vasa.Hamnen där trävaror lastas på eller av fartyg.Två barn står på järnvägsspåret i bildens förgrund. (1900-1910-tal)
10. Tammerfors.Utsikt över järnvägen där ett lok passerar ett godståg lastat med trävaror.Till höger en bro över spåren. (1900-1910-tal)

[Följande]