[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen kw='järnvägsstationer' gav 2 träffar


1. Järvvägsstation.Stor träbyggnad med fyra skorstenar vid tre järnvägsspår. (slutet av 1800-talet)
2. Kotka.Tre godståg passerar en järnvägsstation.I bakgrunden syns en fabriksskorsten. (ca 1900-1910)