[Sökformulär] [Info om databasen] [Söktips]

Bildsam: söktermen type=('Bild; foto; visitkort; repro ?') gav 12 träffar


1. Vinjetterat porträtt av fängelsepredikant vicepastor Adolf Lindman (Åbo 4.5.1821-Åbo 19.11.1874) sittande i knästycke iklädd prästdräkt. (1860-1874)
2. Bröstbild i profil av Anna Maria (Mia) Rancken f.Hirn (15.8.1793-14.3.1828), pastorska. (1860-1896)
3. Presidenten i Åbo hovrätt (honorär juris doktor 1840) Carl Fredric Richter (Åbo 18.3.1782-Åbo 14.2.1858) sittande i höftbild. (1858-1896)
4. Bröstbild av kapellan Engelbrekt Rancken (Åbo 28.12.1790-14.1.1862), civilklädd. (1860-1862)
5. Bröstbild av Anna Maria (Mia) Rancken f.Hirn (15.8.1793-14.3.1828) i profil.Reprofoto av rund miniatyr. (1860-1896)
6. Bröstbild av Engelbrekt Rancken (Åbo 28.12.1790- 14.1.1862), kaplan och vicepastor i Mietois (1857-1862)
7. Lovisa Antonetta Granberg f.Renfors, sjökaptenska, sittande i knästycke med vänstra armen vilande mot ett bord. (1860-1896)
8. Kaplanen i Mietois, vicepastorn Engelbrekt Rancken (Åbo 28.12.1790-14.1.1862) i bröstbild. (1810-62)
9. Åbo slott sett från sjön.I förgrunden syns vatten och vass.I bakgrunden till vänster syns Kakola-backen med fängelsebyggnaden. (1860-1896)
10. Fru Marie Louise Heurlin f.Granberg sittande i knästycke. (1863-65)

[Följande]