[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe=('2 men') results in 22 hits


1. Aino Ackté Väinö Sola och Rautavaara. (ca 1912)
2. Gustaf Backas och John Stenberg (Fiskars), i uniformer.Finska Gardets musikkår, bröstbild.
3. William Hammar och anonym mansperson, halvfigur.
4. William Hammar och anonym man, helfigur utomhus, i fonden fabriksskorsten.
5. Carlson, Bengt och Holmström, Bruno (1881-1944).Sittande i publiken med höga hattar, mörka kappor.Sångfesten i Hfors 1932. (1932)
6. Kajanus, Robert och anonym yngre man.Halvfigur, R.K. sittande.
7. Kajanus, Robert och Nassokin, A.Bröstbild, utomhus.
8. Heikki Klemetti och Taipale(?), granskande en teckning i klassrum eller liknande.Helfigur.
9. Kostioja (Costiander), Paavo och Björkman, Teddy.Helfigur, i långa ytterrockar och pälshatt respektive hatt.
10. Uno Öller och Axel Stenius i Bayreuth, utomhus med en massa barn.Helfigur. (1901?)

[Next]