[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='Celebrations' results in 8 hits


1. Westerlunds musikhandels kompositionstävling 1940-talet.Middag efteråt, män vid dukat långbord, Sune Carlsson andra t.v.Celebration after the Westerlund compositions competition. (1940-talet)
2. Firman R.E.Westerlunds fest i Helsingfors.Gruppfoto 21 personer.Sittande i mitten vid dukat bord A.Nikiforow, anonym, dir.Westerlund.Stående andra raden fr.v.Herman Sjöblom, anonym, Solanterä, m.fl.
3. Akademiska Sångföreningens friluftskonsert på Första maj år 1949.Körsångarnas mössor i förgrunden, Bengt Carlson som dirigent.Vy ut över publikhavet iklätt studentmössor.The Academic Male Voice Choir of Helsinki, open-air concert at May 1, 1949. (1.5.1949)
4. Festpublik samlad utanför Västerlid i Houtskär vid invigningen av huset.People gathered outside Västerlid in Houtskär, Finland for the opening of the clubhouse.Text på bilden: Invigningen av Wästerlid i Houtskär 1922. (1922)
5. En kör, troligen Svenska Bildningens Vänners kör, sjunger vid invigningen av Västerlid.A choir, probably the choir of Svenska Bildningens Vänner, sings during the opening festivities of Västerlid in Houtskär. (1922)
6. SBV:s kör [troligen] sjunger utanför Västerlid i samband med invigningen.Del av publiken ses bakifrån.The choir of SBV [Svenska Bildningens Vänner] sings during the opening festivities of Västerlid in Houtskär.Audience seen from the back. (1922)
7. SBV:s kör [troligen] sjunger vid invigningen av ungdomsföreningens lokal Västerlid i Houtskär.The choir of SBV [Svenska Bildningens Vänner] singing during the opening festivities of Västerlid. (1922)
8. Turun Naislaulajat, 20-årsjubileum (1964).Körledaren Lempi Ahlström (1896-1980) står bredvid ett piano.Runtom henne finns flera blombuketter.