[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe=('Mora clock') results in 2 hits


1. Moring, Uno (1884-1937), helfigur, sittande med violin under armen.
2. Verner Rasmus, piporgel från svenska Österbotten och klaver (byggt av V.R.?).Vörå.Salsinteriör.