[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe=('Rites & ceremonies') results in 2 hits


1. Dahlström, Fabian.På bild Tavaststjerna, Erik och Segerberg, Krister, helfigur F.D.'s disputation i Sibeliusmuseum. (24.4.1976)
2. (Mikkola, Viljo).Konfirmander, gruppfoto med svartklädda tonårsflickor och präst ; Aino Mikkola g.Asanti, dotter till Viljo Mikkola (2:dra raden bakifrån, 3:dje fr. vänster.Group portrait of teenage girls with priest, confirmation portrait?Among girls daughter of Viljo Mikkola.