[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe=('Wind instruments') results in 6 hits


1. Åbo amatörorkester, dir.Nikiforow.Karin Lithén, J.R.Nemesekovsky, H.Korolainen, Axberg, Ensio Vilenius, [Alex Nikoforow], A.Suomalainen, B.Barck, K-G.Blomberg, Aksel Palkén (Paalu), V.Kekoni, E.Lindman, Teppo Erwa, Teemu Erwa, Tauno Ceder, Yngve Leander, [T.L.]Lehtinen, J.Kivekäs, [Rufus Dahlberg], L.Kankare, Elovirta, K.Kankare 23 personer.The musicians pose with their instruments.
2. Åbo hornorkester. (1902)
3. Turun Amatööriorkesteri - Åbo Amatörorkester r.y. 1926-27, gruppfoto 23 personer.Första raden fr.v.:Karin Lithén, [Josef] Nemeshansky, Faivele Klimschffskij (Fred Kiias), [Karl Gustav Blomberg], E.Lindman, Yngve Leander, Anna-Liisa Kankare (gift Nienstedt).Bakom fr.v."Postimestari" H.Karolainen, [Gunder] Axberg, Ensio [Wilenius]Porre, Adolf Suomalainen, Brage Barck, Niki [dir.Nikiforow], Aksel Palken, [Väinö] Kekoni, Teppo Erwe, Teemu Erwe, Tauno Ceder, Nestor Lehtinen, Rurik Dahlberg, Paavo Elovirta, J.Elovirta, Kaino Kankare. (1926-1927)
4. Euoropakören 1952 (Akademiska sångföreningen) konsert i Köpenhamn.Framförande Erik Bergmans verk Nordisk vår.Erik Bergman, dirigent ; Guy Fagerström, solist ; Fabian Dahlström, klarinett.Manskör 51 personer, klädda i frack.Dirigenten med ryggen mot salen, stora väggmålningar på väggen bakom kören, träpaneler, utsirningar. (1952)
5. Åbo frivilliga brandkårs blåsorkester (Turun W.P.K:n Soittokunta)på begravningsplatsen 1951.Orkestermedlemmar, 6 spelande personer i uniform.Brass band playing at the Turku cemetery. (1951)
6. Anonym blåsorkester, möjligen på ett musikläger.Ca 80 barn sitter med sina instrument ute på gräsmattan bredvid tallar.På bakraden sitter vuxna människor utan instrument, lärare? (1960-70-talet?)