[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='actors' results in 2 hits


1. Claesson, Åke (1889-1967), svensk skådespelare och vissångare (särskilt Bellmans visor), bröstbild ; Half-length portrait of Swedish actor and chanson singer Åke Claesson (Senast 1918)
2. Wierth, Alexander, skådespelare "Kgl.Sächs.Hofschauspieler".Halvfigur i ytterkläder, hållande i käpp ; Half-length portrait of German actor Alexander Wierth wearing hat fur-decorated overcoat, holding stick