[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='advertisement' results in 2 hits


1. Andersen, Lale, bröstbild, kortet är samtidigt reklam för skivmärket Polydor. (senast 1952)
2. instrumentbyggare Erik Gustaf Granholm (1807-1872), Hfors.Annons