[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='armor' results in 2 hits


1. Burgstaller, Alois (1871-1945).Midjebild, halvprofil, rollbild som Siegfried (Wagner) ; Half-length portrait of tenor Alois Burgstaller as Siegfried facing sideways (1896-97)
2. Burgstaller, Alois (1871-1945 [?]), helfigur stående med spjut i handen, hjälm på huvud.Rollbild som Siegfried (Wagner) ; Full portrait of German singer Alois Burgstaller standing with spear in hand (1896-97)