[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe=('arms & armament') results in 8 hits


1. Elmblad, Johannes.Svensk operasångare, bas och regissör (1853-1910).Helfigur stående, hållande trästock som vapen i handen.Rollbild som Fafner i "Rhenguldet" (Wagner); Full length portrait of Swedish singer Johannes Elmblad as Fafner in "Rheingold", holding wooden weapon, wearing furs
2. Ellen Gulbranson (1863-1947). (1897)
3. Ellen Gulbranson (1863-1947). (1908)
4. Schumann-Heink, Ernestine.Amerikansk opera- sångerska av österrikisk börd (1861-1936) helfigur, rollbild som Waltraute i Die Walküre/Götterdämmerung (Wagner).Stående med spjut och sköld, klädd i harnesk och fågelprydd hjälm ; Full length portrait of American singer Ernestine Schumann-Heink standing, wearing harness and bird-decorated helmet, holding shield and spear. (1897-96)
5. Wachter.Helfigur, rollbild som Hunding i Die Walküre (Wagner), stående med spjut och rund sköld i handen ; Full length portrait of Wachter as Hunding, standing with spear and round shield with pointed middle. (1897)
6. Van Dyck, Ernst Marie Hubert (1861-1923) Helfigur bedjande på knän, sköld, hjälm och spjut på marken.Rollbild som Parsifal (Wagner) i Bayreuth ; Full length portrait of tenor Ernst Marie Hubert Van Dyck as Parsifal, praying on his knees.Shield, helmet and spear on the ground. (1897)
7. Musices Amantes' spex "Näckens melodi" eller "Skottet i vattenlinjen".Grupporträtt, nitton personer utklädda sittande och stående framför målad scenbild (havsbotten med fiskar) ; Male choir Musices Amantes burlesque "Water gods melody", group portrait of actors in costumes in front of painted scene (1937)
8. Musices Amantes' spex "Näckens melodi" eller "Skottet i vattenlinjen".Gruppbild , nitton personer utklädda, framför målad scenbild (fiskar mm) ; Group portrait of actors in male choir Musices Amantes' burlesque "Water god's melody" in front of painted scene (underwater landscape) (1937)