[Search form] [Info about the database] [Search tips]

No 1 / 1

Sibeliusmuseum / Musikvetenskapliga institutionen

No: 1512
Shelf mark: B
Document type: Bild; foto
Colour: Svartvit
Carrier: Papper
Format: Horisontal rektangel
Inner size: 8.8 cm x 13.9 cm (height x width)
Keywords: group picture, teaching-staff, atlas, table, interior,

Mikkola, Viljo m.fl.Lärarkollegium, 22 personer (i Åbo?), sittande och stående kring bord.Läsordning på väggen, bläckhorn och uppslagen kartbok på bordet.Teaching-staff sitting and standing around table.Timetable on the wall, ink-pot and an opening atlas on the table.

23.9.1997 / 12.5.1999