[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='audience' results in 118 hits


1. Finsk sångfest i Jyväskylä 1924, utescen. (1924)
2. Finsk sång och musik fest i Sordavala 1926 (?), sångfest.Tomt orkesterdike och tättbänkad publik. (1926?)
3. (Mikkola, Viljo) Publik utomhus, ler in i kameran.
4. 20-årsjubileum (av ?) i mässhallen, Hfors, orkester och enorm kör. (6.12.1937)
5. Otto Andersson vid spelmansstämman i Kastelholm 1955 (1955)
6. FSSMF's sångfest i Hfors 1932.Publik (1932)
7. FSSMF's sångfest i Hfors 1932.Publik, bl.a.Otto Andersson (1932)
8. FSSMF's sångfest i Jakobstad 1937.Publik och uppträdande (1937)
9. Finlands svenska sång- och musikförbund, FSSMF's sångfest i Åbo 1956.Otto Andersson dirigerar sångfestkören, kanske 1000 sångare, vid domkyrkan.Kören på Domkyrkans trappa, publik i förgrunden, träd i fonden. (1956)
10. Finsk sångfest i Helsingfors 1921. (1921)

[Next]