[Search form] [Info about the database] [Search tips]

Musicpic: the search term kwe='audiences' results in 10 hits


1. "Beethoven und das Rasumowsky'sche Quartett" interiör, musiker och åhörare ; "Beethoven and the Razumowsky Quartet" chamber concert in a room with some audience (efter 1862)
2. Sångfest i Lappträsk (1913 ?), Östra Nyland.Festplatsen.Festklädd publik sittande på bänkar med ryggen mot kameran, scen med kör, dirigent och flaggor i bakgrunden.Hus t.h.Songfestival in Lappträsk, outdoors in the summer, audience listning. (1913 ?)
3. Invigning av Sibeliusmuseum, Biskopsg. 17.Akademiska orkestern dirigerad av Gottfrid Gräsbeck, publiken sedd framifrån Sibeliussalen Opening of the new Sibelius Museum, Biskopsgatan 17.Akademiska orkestern playing, conductor Gräsbeck.Audience. (24.2 1968)
4. Stor kör på utomhusscen samt publik på sångfest i Nagu 1925.Audience watching a choir standing on an outdoor stage on during a "singing festival" in Nauvo, Finland in 1925. (1925)
5. Utsikt bakifrån scenen [?] på sångfesten i Nagu 1925 över kör, publik och Pargas Sången som bär fram sitt banér.View from the stage at the singing festival in Nauvo 1925 showing audience, singers and choir Pargas Sången carrying their banner. (1925)
6. Publik på sångfesten i Nagu 1925.Män kvinnor och barn.Audience at the "singing festival" in Nauvo in 1925.Men, women and children. (1925)
7. Publiken på sångfest i Nagu 1925.I förgrunden gärdsgård, i bakgrunden kyrkporten.Audience at "singing festival" in Nauvo in 1925.In the foreground a traditional wooden fence, in the background the church gate. (1925)
8. Utsikt bakifrån scenen på sångfesten i Mariehamn.Nedanför folkmyller.View from the stage of the "singing festival" in Mariehamn.Crowds in front of and on the stage. (1922)
9. Utsikt över festplats och publik på sångfesten i Mariehamn.View over the festival area and audience during the "singing festival" in Mariehamn. (1922)
10. Utsikt från scenen över festplatsen för sångfesten i Mariehamn.Människomyller, i bakgrunden Societetshuset.View from the stage over the festival area of the "singing festival" in Mariehamn.Crowds of people and in the background Societetshuset. (1922)