[Search form] [Info about the database] [Search tips]

No 1 / 1

Sibeliusmuseum / Musikvetenskapliga institutionen

No: 7186
Shelf mark: B
Document type: Bild; foto
Colour: Svartvit
Carrier: Papper
Format: Horisontal rektangel
Inner size: 8.7 cm x 13.8 cm (height x width)
Originator: Atelier Ortho, Hfors;
Keywords: ballet scene,

balettscen ur Prinsessa Ruusunen

23.9.1997 / 14.6.2000